Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Akce pro pedagogy semináře, přednášky, konference 13) VODA A JEJÍ CYKLY, metodický seminář
13) VODA A JEJÍ CYKLY, metodický seminář

Voda je jedinečnou složkou mnoha přírodních cyklů od biologických po klimatické, které jsou ve vzájemně ovlivňujících se vztazích. Voda je základním předpokladem pro přežití většiny bioty, oživující zemský povrch a je nezbytná pro udržení energetických procesů. Zadržení vody v krajině je nejdůležitější úlohou současnosti i ve vztahu ke klimatické změně. Jak na to v rámci školní výuky poradí náš seminář.

Program:

1. dopolední blok – teoretický – voda v souvislostech (klima, počasí, vegetace, vodní cyklus, energetický cyklus)

2. odpolední blok – praktický – seznámení s pomůckami a interaktivními prvky ke zkoumání vody, náměty na aktivity a zkoumání živých i neživých složek vody. Voda jako živoucí struktura a prostředek pro lidské činnosti. (Zkoumání vodních bezobratlých, vodní filtr, vodní mlýnky, zdroj vody na školní zahradě, apod.) Seminář je akreditován.

Datum konání: ST 27. 5. 2020, 9.00 – 16.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec

Lektor: Ing. Jaroslav Šíma, zakladatel a předseda správní rady Semenec o.p.s., správce veřejné zeleně města Týn nad Vltavou, krajinářský architekt

Režijní poplatek: 400 Kč

  [ Zpět ]