Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Akce pro pedagogy semináře, přednášky, konference 14) UČENÍ V PŘÍRODĚ II, metodický seminář
14) UČENÍ V PŘÍRODĚ II, metodický seminář
Seminář představí účastníkům aktivy pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ s prvky badatelsky orientované výuky ze života ptáků. Aktivity budou představeny v přírodním prostředí v rámci uceleného výukového programu Ptačí říše, který zahrnuje samostatnou práci žáků, pozorování, objevování, smyslové hry, práci s textem a vytváření komunikačních dovedností. Jednotlivé aktivity mezipředmětově prolínají učivem přírodovědy, přírodopisu a fyziky a lze je využít i v rámci školní družiny a mimoškolní výchovy. Účastníci semináře získají praktické náměty, které mohou zařadit do vlastní výuky v rámci vyučovací hodiny nebo tematického dne. Činnostně zaměřené aktivity a inspiraci pro výuku v přírodě najdeme na revitalizované školní zahradě ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2, na které se seminář uskuteční. Seminář je akreditován.

Datum konání: ST 3. 6. 2020, 13.00 – 17.00 hod                             

Místo konání: zahrada ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2 (sraz na zastávce MHD Ruprechtice nám.)

Lektoři: Mgr. Alena Šáfrová, Mgr. Barbora Melicharová, Bc. Radomíra Stejskalová, ZŠ Liberec, nám. Míru

Režijní poplatek: 200 Kč

  [ Zpět ]