Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

odborné exkurze
Obecné informace

Exkurze jsou určeOdborné exkurzeny koordinátorům environmentální výchovy i ostatním pedagogickým pracovníkům. Vítáni jsou také studenti pedagogických fakult, vedoucí dětských oddílů a další zájemci.

Vybíráme zajímavá místa Libereckého kraje, do kterých se vydáváme pod vedením odborníka. Ten nám danou lokalitu podrobně představí a přidá i často málo známé zajímavosti. Většinou se dostaneme i do míst, která běžný turista nenavštíví...

Upozornění: na většinu našich akcí potřebujete elán, oblečení a obuv do přírody, pláštěnku, pití a svačinu! Na akce geologicky zaměřené se hodí i převlečení do podzemních prostor.
Podrobnosti nalaznete u popisu jednotlivých exkurzí.

Těšíme se na společné zážitky s Vámi!

 

 
10) MOKŘAD: ŽIVÁ UČEBNICE, odborná metodická exkurze

Mokřady jsou v české krajině poklady pro environmentální vzdělávání. Jaká výuková témata v nich otevírat a jak je žákům představovat?

Terénní seminář bude zaměřen na praktické poznávání mokřadního života i představení konkrétních aktivit realizovatelných se žáky, vše doplněno o informace o obecné problematice mokřadů v České republice. Podrobnosti se dozvíte před termínem konání. Exkurze je akreditovaná.

Datum konání: UT 5. 5. 2020, 8.00 – 17.00 hod

Místo konání: Liberec a okolí

Lektoři: Michal Řepík, SEV DIVIZNA Liberec

Režijní poplatek: 150 Kč