Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Archiv
Uskutečněné akce ve školním roce 2017-18

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

V rámci dílen Tradice z našeho kraje Vás zveme na předvánoční voňavé tvoření. Budeme pracovat s včelím voskem, smrkovými větvičkami, šiškami a dřevem. Společně si vytvoříme svícen, vánoční ozdoby a další drobnosti, které se stanou inspirací pro Vaši práci s dětmi. Dílna je akreditována.

Datum konání: ÚT 28. 11. 2017, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Mirka Nováková, dipl. ek., Mgr. Dana Sobotková, ZOO Liberec

Režijní poplatek: 200 Kč

ZVÍŘATA V OHROŽENÍ, konference

Konference je akreditována a koná se pod záštitou MŽP ČR a MŠMT ČR.

Konference na téma „ohrožené druhy zvířat, zločiny v divočině (wild crime), příčiny ohrožení a možná východiska“ je určena odborné pedagogické, zoologické i laické veřejnosti.  Environmentální výchova a osvěta zde bude představena jako významný nástroj pro ochranu biodiverzity a ohrožených druhů.

Podrobný program naleznete zde: http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/pdf.png program konference Zvířata v ohrožení (69,29kB)

Registrace přihlášek zde: https://goo.gl/forms/wmox94D3qaT6wiQG3

Konference je věnována způsobům jak pomoci ohroženým zvířatům. Tomu, jak slouží ochraně biodiverzity vzdělávání a jak můžeme přispět k ochraně ohrožených zvířat my, naši žáci, návštěvníci zoo a každý jednotlivec obývající naši planetu. Inspirovat vás mohou např. workshopy s konkrétními záchrannými projekty včetně vzdělávacích aktivit a zapojení škol. K vidění budou informační panely o roli zoologických zahrad při ochraně ohrožených druhů.

Datum konání: ČT 9. 11. 2017, 8.00 – 16.30 hod

Místo konání: Lidové sady, Liberec

Režijní poplatek: ZDARMA

Více informací také v záložce "Vzdělávání zoopedagogů".

Konference se koná v rámci projektu Vzdělávání zoopedagogů a je financována z prostředků Státního fondu životního prostředí, MŽP, Libereckého kraje a ZOO Liberec.

 

OCHRANA A PRÁVA ZVÍŘAT, přednáška pro pedagogy, zoopedagogy a veřejnost

Zveme vás na blok tří přednášek s tématem ochrany ohrožených zvířat. První ze série představí projekt Hany Svobodové Mořské želvy, který se zabývá ochranou želv v Jihovýchodní Asii a v Indonésii na líhních pláží i prostřednictvím vzdělávání komunit místních obyvatel.

►►Přednáška Jiřího Douska, dlouholetého člena Ústřední komise pro ochranu zvířat MZe a  vedoucího oddělení Státní veterinární správy pro péči o pohodu zvířat, s názvem „Ochrana zvířat, právo a zoologické zahrady“ poskytne informace k ochraně zvířat, k tomu se vztahujícím právním předpisům a  praxi zoologických zahrad.

►►►Sérii uzavře ZOO Objektiv – zajímavosti a novinky ze ZOO Liberec zprostředkované přímo zoology a chovateli zoo. Právě zde uvidíte a uslyšíte, co se jinde nedozvíte. Prostor bude i pro vaše dotazy.

Datum konání: ST 8. 11. 2017, 14.00 – 19.30 hod

Místo konání: Experimentální studio, Lidové sady, Liberec

Lektoři: Hana Svobodová, metodička sdružení TEREZA a leader projektu Mořské želvy

MVDr. Jiří Dousek, FAUNUS o.s. ZOO Liberec

Jan Hanel, zoolog a vedoucí chovu ptactva v ZOO Liberec

Režijní poplatek: ZDARMA

Přednášky se konají v rámci projektu Vzdělávání zoopedagogů a jsou financovány z prostředků Státního fondu životního prostředí, MŽP a ZOO Liberec.

GLOBAL STORYLINES, metodický workshop – ZRUŠENO

Kurz připraví účastníky na práci s pedagogickým přístupem Global Storylines (www.nazemi.cz/global-storylines) tak, aby jej mohli samostatně realizovat dle existujících metodik. Global Storylines umožňují otevírat prostor pro práci s globálními tématy, ale také významně působí na proměnu vztahu mezi učitelem a žáky a vedou ke vzájemnému ocenění a respektu. Během kurzu si účastníci osvojí nutné předpoklady důležité pro práci s příběhy – seznámí se s obsahem a cíli globálního rozvojového vzdělávání a s tím, jak pracovat se základními dramatickými technikami ve výuce. Následně, coby účastníci, budou pracovat v jednom konkrétním příběhu, který budou prožívat jednak v rovině dětí v roli postavy z příběhu, jednak v rovině mimo roli. Určeno pedagogům I. stupně ZŠ. Seminář je akreditován.

Datum konání: ČT – SO  12. – 14. 10. 2017 (zahájení ve ČT 14.00 hod, ukončení v SO 14.00 hod)

Místo konání: Camp Sedmihorky u Turnova

Lektorka: Kristýna Hrubanová, Globální rozvojové vzdělávání, NaZemi Brno

Režijní poplatek: 1400 Kč

Bližší info a přihlášky u Mirky Novákové: tel. 482712982 nebo email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pozvánka ke stažení zde: pozvánka na seminář Global Storylines (596,84kB)

 

Setkání Ekoškol Libereckého kraje

Letošní setkání Ekoškol a Ekotýmů bude probíhat na ZŠ Švermova, Liberec, která je nositelem již třetího titulu EKOŠKOLA. Zveme všechny školy zapojené do tohoto mezinárodního programu, aby přišly se svými Ekotýmy seznámit se s novým prostředím, získat inspiraci, tipy a nápady k další práci. Budete mít možnost poznat, co a jak funguje jinde a jistě načerpáte novou energii.

Datum konání: ČT 21. 9. 2017, 9.00 – 12.00 hod

Místo konání: ZŠ Švermova,  Liberec

Režijní poplatek: ZDARMA

Setkání bylo realizováno za finanční podpory Libereckého kraje.
 
SEMINÁŘE V SEV DIVIZNA - duben a květen 2017

16) KOUZELNÝ SVĚT ROSTLIN - metodický seminář

Seminář vás zavede do barevného světa rostlin a nabídne aktivity, jak jej představit dětem. Budeme bádat, tvořit i poznávat a odnesete si dětskou knížku, která bude motivací k dalšímu zkoumání a pozorování. Seminář je akreditován. Určeno pedagogům MŠ a 1. – 2. tř. ZŠ.

Datum konání: ÚT 16. 5. 2017, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Miroslava Nováková, Alice Hudcová, SEV DIVIZNA Liberec

 

Režijní poplatek: 250 Kč

 

14) JAK UČIT ŽÁKY ZÁŽITKEM – METODA ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY V MODERNÍ ŠKOLE - metodický seminář

Sami z vlastní zkušenosti asi dobře víte, že pokud prožijete silný zážitek, vzpomínka na něj se vám vybaví i po letech. Je to díky tomu, že jste v něm emočně zaangažováni a aktivně zapojeni. Zajímá vás, jak takový zážitek dostat do školy? Jak zprostředkovat žákům zážitek na rozvoj konkrétní dovednosti nebo znalosti? Přijďte si zahrát několik her  na kterých se seznámíte se základy zážitkové pedagogiky. Seminář je akreditován.

Datum konání: ČT 20. 4. 2017, 8.30 – 17.00 hod                          

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Ing. Tomáš Hawel, odborný lektor zážitkové pedagogiky

Režijní poplatek: 350 Kč

 

15) VODA KOLEM NÁS - metodický seminář

Seminář vám přinese náměty a inspiraci pro poznávání vody a její nezastupitelnosti pro život. Budeme zkoumat, tvořit i ochutnávat a přiblížíme si vodu v různých podobách. Čeká na vás Průvodce oblohou a s ním trocha meteorologie, neboť koloběh vody úzce souvisí s počasím a ději v atmosféře. Seminář je akreditován.

Určeno pedagogům MŠ a I. stupně ZŠ.

Datum konání: ČT 27. 4. 2017, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Miroslava Nováková, Alice Hudcová, SEV DIVIZNA, Liberec

Režijní poplatek: 250 Kč

 
SEMINÁŘE A DÍLNA V SEV DIVIZNA - únor a březen 2017

13) JAK NA FINANCE PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU NA ŠKOLE - metodický seminář

Seminář je zaměřen na možnosti získávání finančních prostředků na činnosti v oblasti environmentální výchovy na škole. Účastníci si odnesou následující informace: jaké instituce poskytují finance (ministerstva, kraje, obce, nadace a nadační fondy), jakým způsobem na ně dosáhnout (žádat o ně), jak úspěšně zrealizovat projekt, jaké jsou další možnosti financování (dary, sbírky, vlastní činnost). Účastníci si také odnesou stručný návrh vlastního projektu (žádosti). Seminář je akreditován.

Datum konání: ST 15. 3. 2017, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Mgr. Lenka Broukalová, SPORA Vlašim

Režijní poplatek: 200 Kč

 

12) PROČ SE SOCHY NA VELIKONOČNÍM OSTROVĚ MRAČÍ? - metodický seminář

V úvodní prezentaci a přednášce „Umíme se poučit z kolapsu civilizací?" se dozvíme o tom, jak mohou lidské zásahy do ekosystému ovlivnit životní prostředí a vést až ke zkáze civilizace. Civilizační kolaps si ukážeme na příkladu Velikonočního ostrova. Aktivity z programu můžete využít na přípravu tematického dne pro žáky 4. – 7. tříd ZŠ, školu v přírodě nebo na pobytový program. Naplňuje průřezové téma: Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Obdržíte metodické materiály k využití tématu. Seminář je akreditován.

Určeno pedagogům I. a II. st. ZŠ a nižších gymnázií.

Datum konání: PÁ 10. 3. 2017, 9.00 – 15.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: RNDr. Pavel Nováček a Mgr. Helena Nováčková, Olomouc

Režijní poplatek: 350 Kč

 

 

8) ZDRAVÁ VÝŽIVA VE ŠKOLCE A VE ŠKOLE - odborný seminář

Cílem semináře je jednoduše vysvětlit základy zdravého a pro člověka přirozeného stravování v širších souvislostech. Zaměříme se na problematiku zdravého stravování a nastavení zdravých stravovacích návyků pro děti v předškolním a školním věku. Vysvětlíme si základní složení vyváženého jídelníčku, ujasníme si, na co nesmíme zapomínat, čeho se máme vyvarovat a jak jídelníček přizpůsobit ročnímu období. Prakticky si vyzkoušíme výrobu slaných a sladkých svačin pro děti, připravíme si zdravý oběd, odneseme si recepty... Seminář je akreditován.

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky, kuchaře a kuchařky školních jídelen, pedagogy volnočasových aktivit a hodin vaření, vychovatele a vychovatelky.

 

Datum konání: ST 18. 1. 2017, 9.00 – 15.00 hod                          

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Ing. Kateřina Marie Halamová, Ph.D.  lektorka Akademie léčivé výživy, kurzů vaření pro širokou veřejnost, ve školních jídelnách a restauračních provozech. O lektroce na www.zivost.cz.

Režijní poplatek: 350 Kč

 

9) ROLE PARAZITŮ V EVOLUCI - vědecko-populární přednáška

Budeme si povídat o parazitech a o tom, jak pěkně si nás ty bestie umí omotat kolem prstu. Budu se snažit přesvědčit Vás o tom, že jsou paraziti vlastně nesmírně užiteční, a že bychom bez nich nežili ani zdaleka v takovém světě, v jakém dnes žijeme. Povíme si o tom, jak spolu hostitelé s parazity vzájemně interagují, a jaký vliv má tato interakce na celou evoluci a udržení biodiverzity; řekneme si něco o evoluci virulence a  o tom, proč jsou některé choroby střídavě více a méně zabijácké, a to v závislosti na prostředí. Nakonec se dostaneme k tomu, proč je vlastně evoluce parazitů tak podivná – jako kdyby fungovala naopak, od složitých organismů k mnohem méně komplexním.


Vědecko-populární přednáška je určena pedagogům, biologům a široké veřejnosti.

Datum konání: PO 6. 2. 2017, 16.00 – 18.00 hod                

Místo konání: Experimentální studio, Lidové sady, Liberec

Lektor: Mgr. Lenka „Jelena“ Příplatová, Přírodověděcká fakulta UK Praha

Režijní poplatek: 50 Kč

 

10) ZVÍŘATA V OHROŽENÍ A ZLOČINY V DIVOČINĚ - metodický seminář

Co ohrožuje divoká zvířata a jakou roli při pomoci s ochranou přírody hrají zoologické zahrady? To jsou témata propojující tři nové vzdělávací programy, které jsme připravili pro žáky 5. až 9. tříd. Na semináři se interaktivní formou seznámíte s problematikou záchranných programů určených pro divoká zvířata, dozvíte se, co je „wild crime“ a kdo se podílí na zločinech v divoké přírodě. V neposlední řadě zmíníme vliv našeho spotřebitelského chování na současný stav tropických lesů.

V roli žáků si na vlastní kůži vyzkoušíte vybrané aktivity a seznámíme Vás s aktivizačními metodami využitými v programech. Seminář bude doplněn prohlídkou zoologické zahrady se zaměřením na ohrožené druhy zvířat chované v rámci záchranných programů. Seminář je akreditován.

 

Datum konání: ČT 9. 2. 2017, 9.00 – 15.30 hod.

Místo konání: SEV DIVIZNA a ZOO Liberec

Lektor: Miroslava Nováková, Kateřina Pecinová, Jolana Stáňová, SEV DIVIZNA, LiberecRežijní poplatek: 100 Kč

Seminář se koná v rámci projektu Vzdělávání zoopedagogů a je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí, MŽP ČR a ZOO Liberec.

 

11) HRÁTKY S PAPÍREM

V rámci dílen Tradice z našeho kraje Vás zveme na tvořivou dílnu, ve které si budeme hrát a tvořit z barevného papíru. Vyzkoušíme si vyrobit přáníčko, korále a obrázek výtvarnou technikou zvanou quilling. Pro tvoření touto technikou si také připravíme jednoduchý nástroj. Seznámíme se i s technikou skládání fleurogamů (květinových origamů), které se naučíme vyrábět. Dílna je akreditována.

 

Datum konání: ČT 16. 2. 2017, 13.00 – 17.00 hod                         

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Původně ohlášenou lektorku Mgr. Zdeňku Sopůškovou nahradí z důvodu jejího odchodu na mateřskou dovolenou paní Naďa Jašková. Více o lektorce z Jablonce nad Nisou ZDE.

Režijní poplatek: 200 Kč

 
SEMINÁŘE V SEV DIVIZNA - listopad a prosinec 2016

5) LIBERECKÁ  M.R.K.E.V. 2016

Šestnáctý ročník konference k environmentální výchově na základních a středních školách v Libereckém kraji, se bude konat v sále Kulturního a společenského centra Lidové sady v Liberci. Ústředním tématem, které bude konferenci prolínat, je LES. Dopoledne se na les podíváme z různých úhlů pohledu a odpoledne se na téma zaměříme prakticky v dílnách nebo besedách. Akce je akreditována.

Program a přihlášky naleznete zde:

Program Liberecká MRKEV 2016 (942kB)

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/doc.png Pozvánka a přihláška na MRKEV 2016 (1371,5kB)

Uzávěrka přihlášek je 4. listopadu 2016, kontaktní adresa: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Datum konání: ČT 10. 11. 2016, 8.00 – 17.00 hod

Místo konání: Lidové sady, Liberec

Režijní poplatek pro školu v síti M.R.K.E.V: 100 Kč

Režijní poplatek pro ostatní: 300 Kč

Konferenci finančně podpořil Liberecký kraj.

6) KOMUNIKACE OCHRANY PŘÍRODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: JAK OSLOVIT DĚTI A DOSPĚLÉ? - odborný seminář

Cílem workshopu je nabídnout účastníkům to nejdůležitější, co se dnes ví o komunikaci environmentálních témat s veřejností. Budeme čerpat ze zahraničních i českých odborných poznatků a zkušeností a společně si vše prakticky vyzkoušíme. Seminář je akreditován.

Datum konání: PO 14. 11. 2016, 9.00 – 15.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., Praha

Režijní poplatek: 250 Kč

Konferenci finančně podpořil Liberecký kraj.

7) VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

V rámci dílen Tradice z našeho kraje Vás zveme na předvánoční inspirativní tvoření. Budeme vytvářet drobnosti s vánoční tematikou, použijeme různé techniky a vyzkoušíme si práci s různými materiály. Dílna je akreditována.

Datum konání: ÚT 22. 11. 2016, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Dana Sobotková, ZOO Liberec

Režijní poplatek: 200 Kč

 
SEMINÁŘE V SEV DIVIZNA - září a říjen 2016

1) EKOŠKOLA – setkání Ekoškol

SEV DIVIZNA je krajským koordinátorem programu EKOŠKOLA. Chtěli bychom Vás pozvat na setkání jak škol zapojených do tohoto programu, tak škol, které mají o získání titulu zájem a chtějí se dozvědět něco více. V letošním roce chce aktivní školy podpořit naším prostřednictvím také Liberecký kraj. O jakou podporu se jedná, se dozvíte právě na našem setkání, na které přijede i zástupce celostátního koordinátora programu z Prahy.

Datum konání: ČT 22. 9. 2016, 13.00 - 15.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Miroslava Nováková, SEV DIVIZNA Liberec,
Jan Smrčka,ved. programu Ekoškola, TEREZA, vzděl. centrum, z.ú., Praha

Režijní poplatek: ZDARMA

2) UČÍME SE V PŘÍRODĚ - krajinářsko-metodický workshop

Workshop je určen zejména pro pedagogy, kteří hledají inspiraci a metody, které se hodí pro výuku v přírodě. Cílem první části semináře je získání souvislostí krajinné ekologie a hraničních oborů, které mohou utvářet pohled na krajinu, kůži naší planety. Druhá část se zaměří na badatelsky orientované aktivity v přírodě. Sada terénních karet - pracovních listů v ceně.

Workshop je akreditován.

Datum konání: PO 26. 9. 2016, 9.00 - 15.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Mgr. Bc. Tereza Hejtmánková, SEVER Litoměřice

Režijní poplatek: 200 Kč

Seminář je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky.

3) ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVA  - NOVÉ CESTY - metodický worshop

Letošní, již 12. ročník, přináší odbornou přednášku na téma „Jedinečný český ráj“, ukázky nových výukových programů, nové netradiční metody výuky, nové pomůcky, prezentaci zajímavých projektů. Programy jsou určeny učitelům z MŠ, ZŠ a SŠ.

Představíme novinky ve výukových programech středisek ekologické výchovy v Libereckém kraji a programy České ornitologické společnosti. Při večerní debatě se dozvíme, kde všude nám  nanočástice pomáhají a kde škodí, kde všude je kolem sebe nalezneme a jaký mají vliv na životní prostředí.

Během setkání je vytvořen prostor pro sdílení zkušeností z jednotlivých škol - toho nejlepšího, co se na školách podařilo realizovat nebo se ještě s úspěchem realizuje.

Podrobný program ke stažení zde:

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/xls.png Program_Sedmihorky_2016 (685,5kB)

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/ico.png Anotace_programu_Sedmihorky2016 (22,15kB)

Na akci je možné se přihlásit do 26. 9. 2016 zasláním vyplněné registrace pro každou osobu na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 482 712 982 nebo zasláním vyplněné registrace poštou na adresu: SEV DIVIZNA, Lenka Dědková, Javorová 33, 460 01 Liberec

Registrační formulář zde:

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/doc.png Registrace_Sedmihorky_2016 (471,5kB)

Datum konání: ČT – SO  6. - 8. 10. 2016                                                    

Místo konání: Camp Sedmihorky u Turnova

Režijní poplatek: 700 Kč/2,5 dne

Workshop je akreditován. Workshop finančně podpořil Liberecký kraj.

 

4) VEDENÍ DISKUSE A FACILITACE - osobnostní růst

"Cítíme se pohodlně mezi těmi, kteří s námi souhlasí, ale rosteme mezi těmi, kteří s námi nesouhlasí.“

Zveme vás na dvoudenní interaktivní výcvikový seminář, který posílí Vaše schopnosti vedení diskuse a facilitace. Procvičíte si potřebné dovednosti pro vedení diskuse, najdete svoje způsoby řešení náročné aktuální situace, získáte a posílíte facilitační návyky. Získané dovednosti posílí i vaši pedagogickou praxi. Seminář je akreditován.

Občerstvení a oběd po dobu konání semináře zajištěno.

 

Datum konání: ČT 20.10. a PÁ 21.10. 2016, 9.00 – 16.30 hod                         

Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec

Lektor: PaedDr. Olga Medlíková, Praha

Režijní poplatek: 600 Kč/2 dny

Seminář finančně podpořil Liberecký kraj.

 
SEMINÁŘE V SEV DIVIZNA - duben a květen 2016

9/ CO SE DĚJE V TRÁVĚ, akreditovaný seminář

Seminář vás provede zajímavým, přestože někdy trochu opomíjeným, světem hmyzu a bezobratlých. Budete lovit, pozorovat a poznávat vybrané zástupce nejen z lesa a louky, ale i ze školních zahrad. Odnesete si náměty, jak tento svět přiblížit dětem, aby si uvědomily důležitost a význam i těch nejmenších pro fungování přírodních systémů. Máme pro vás připravenou „krabici“ plnou metodických pomůcek. Určeno pedagogům MŠ a I. stupně ZŠ.

Datum konání: 27. 4. 2016, 13.00 – 17.00 PŘESUNUTO NA 25.5.2016

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektoři: Alice Hudcová, Miroslava Nováková, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 200 Kč

10/ PROČ LIDÉ (NE)CHRÁNÍ PŘÍRODU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ? - akreditovaný seminář

Co lidem – a zvlášť dětem – brání chovat se šetrně k přírodě a životnímu prostředí? Co jim naopak dává chuť? Protože se toho u nás zatím mnoho neví  o motivaci k ochraně přírody a životního prostředí, podíváme se na nejdůležitější zjištění ekopsychologie a budeme se věnovat tomu, jak děti (a lidi vůbec) v ochraně přírody a životního prostředí podporovat. Pro ped. I. a II. stupně ZŠ.

Datum konání: 5. 5. 2016, 9.00 – 14.00

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: PhDr. Jan Krajhanzl Ph.D. pedagog a ekopsycholog, Praha

Režijní poplatek: 250 Kč

14/ LAND ART – SEZNAMTE SE, akreditovaný seminář a tvořivá dílna

Land art – umění v krajině zabírá široké spektrum tvorby. Od akčního umění trvajícího několik minut, hodin nebo dnů po dlouhodobé projekty. Společným jmenovatelem všech je pobyt v přírodě, práce s přírodními materiály a snaha o navázání vědomého kontaktu s geniem loci. V první části programu představíme land art napříč zeměmi a stoletími včetně zásadních děl 20. století. Uvedeme příklady land artových komunitních projektů a zamyslíme se nad vztahem land artu a ekologie. Ve druhé části se společně vypravíme do přírody a vyzkoušíme si praktické aktivity vhodné pro práci  s dětmi a studenty. Určeno pedagogům MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SŠ. Akce je akreditována.

Datum konání: 11. 5. 2016, 13.00 – 17.00

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektoři: Mgr. Zuzana Štěpanovičová, kurátorka Oblastní galerie v Liberci a Kateřina Pecinová, Jolana Stáňová, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 200 Kč

15/ LOUPEŽNICKOU STEZKOU NA TOLŠTEJN

Zveme vás na malý výlet do středověku, kdy Tolštejnské panství byl divoký kraj pokrytý hlubokými lesy. Vedlo tudy jen několik stezek spojujících Čechy  s Lužicí. Stezky využívali hlavně obchodníci a divoké hvozdy proto byly pravým rájem pro nejrůznější lapky a loupežníky. Putování v jejich stopách vás nadchne svou pestrostí, přírodními i historickými zajímavostmi a překrásnými výhledy. Vydáme se do hornického Jiřetína po křížové cestě na Křížovou horu, vystoupíme na 3. nejvyšší horu Lužických hor Jedlovou s kamennou rozhlednou a putování zakončíme na zřícenině středověkého hradu Tolštejn. Pro výlet či exkurzi s dětmi se můžete nechat inspirovat nejen touto krásnou krajinou s bohatými příběhy, ale i řadou drobných prožitkových aktivit, které  si cestou vyzkoušíme a můžete je využít kdykoliv při pobytu v přírodě. Akce je akreditována.

Dopravu a organizační informace upřesníme před konáním akce.

Datum konání: 19. 5. 2016, 9.00 – 17.00

Místo konání: Jiřetín pod Jedlovou a okolí

Lektor: Mgr. Jana Modrá

Režijní poplatek: 250 Kč

16/ VÝPRAVA ZA HUMNA – CHRASTAVA, HAMRŠTEJN

Vlakem z Liberce dojedeme do města Chrastava na soutoku řek Jeřice a Nisy. V místním muzeu se seznámíme s tisíciletou historií města i jeho okolí, v hasičském muzeu zhlédneme bohatou sbírku hasičské techniky. Navštívíme rodný dům malíře Josefa Führicha (1800 – 1876) a jím malovaný oltář  v kostele svatého Vavřince. Poté se vydáme pěšky přírodním parkem Ještěd. Cestou si vyzkoušíme aktivity v přírodě vhodné pro žáky ZŠ a na transbordéru se přeplavíme na druhý břeh řeky Nisy. Výpravu zakončíme výstupem na zříceninu hradu Hamrštejn a po prohlídce se do Liberce vrátíme MHD. Akce je akreditována.

Podrobnosti zašleme před akcí.

Datum konání: 26. 5. 2016, 9.00 – 17.00

Místo konání: Chrastava, Hamrštejn

Lektoři: Ing. Eva Štajnerová, Zuzana Šafaříková, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 200 Kč

 
13/ PŮDA, HLÍNA, BLÁTÍČKO, akreditovaný seminář a dílna

Prožitkový seminář představí půdu jako důležité prostředí a zdroj živin pro živé organismy. Zaměříme se na její vlastnosti a na způsob, jak ji s dětmi zkoumat a využít. Hlavní částí semináře bude práce s hlínou a netradiční tvoření z keramické hlíny pro každého. Pracovní oblečení s sebou.

Datum konání: 19. 4. 2016, 13.00 – 17.00

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektoři: Jolana Stáňová, Miroslava Nováková, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 150 Kč

 
8/ VZDUŠNÉ HÁDANKY, akreditovaný seminář - zrušeno

Vyzkoušíte si aktivity a pokusy vedoucí k porozumění významu vzduchu  a využití jeho energie. Získáte náměty a inspirace, jak tento živel měřit,  poznávat a pozorovat, a vyrobíte si jednoduché pomůcky pro svoji další práci s dětmi. Určeno pedagogům I. stupně ZŠ.

Datum konání: 6. 4. 2016, 13.00 – 17.00

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektoři: Alice Hudcová, Miroslava Nováková, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 200 Kč

 
7/ ŽIVLY KOLEM NÁS – BADATELSKY A TVOŘIVĚ, akreditovaný seminář

Seminář vám představí zkoumání, pozorování, bádání a tvoření s „živly“. Získáte inspiraci a nápady pro badatelské a tvořivé aktivity s dětmi rozvíjející jejich technické předpoklady a podporující zájem o přírodovědné předměty. Odnesete si publikaci s dalšími náměty pro vaši činnost.  Určeno pedagogům I. stupně ZŠ.

Datum konání: 8. 3. 2016, 13.00 – 17.00

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektoři: Alice Hudcová, Miroslava Nováková, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 200 Kč

 
12/ KLUBÍČKOVÁ ZÁHADA, akreditovaný seminář a dílna

Tvořivý seminář, při kterém si budeme hrát, tvořit i zkoumat. Představíme si různá rostlinná i živočišná vlákna. Vyzkoušíme si tkaní na stolním tkalcovském stavu a na kolíčkových stavech, které vám můžeme zapůjčit pro práci s dětmi. Pohrajeme si také s barvením a barvičkami.

Datum konání: 25. 2. 2016, 13.00 – 17.00

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektoři: Miroslava Nováková, Kateřina Pecinová, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 150 Kč

 
6/ ZVÍŘATA, KTERÁ ZMĚNILA SVĚT, akreditovaný seminář
Někteří nápadní i nenápadní živočichové byli pramenem přírodních i společenských procesů, které významně ovlivnily planetu Zemi. Na semináři se podíváme na živočišnou říši neobvyklým pohledem: budeme přemýšlet o zvířatech jako stavitelích, cestovatelích, nosičích, popelářích, dělnících či pacientech. Ze semináře si odnesete zpracovaný námět na projektovou výuku nebo tematický den. Vhodné pro žáky ve věku 8 – 15 let.

Datum konání: 19. 2. 2016, 9.00 – 15.00

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Mgr. Helena Nováčková, Lipka Brno

Režijní poplatek: 300 Kč

 
NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ
Srdečně Vás s lektorkami Mirkou Novákovou a Danou Sobotkovou zveme na andělské předváníční tvoření. Kromě tvoření pěkných dárečků si můžete odpočinout v příjemné atmosféře a společnosti žen. Stačí vybrat termín a přijít do DIVIZNY: 24. 11. 2015, 13.00 – 17.00, 25. 11. 2015, 13.00 – 17.00. Přihlášky na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na tel.: 487 377 148. Vybíráme režijní poplatek 150 Kč.
 
LIBERECKÁ M.R.K.E.V. 2015, konference

Patnáctý ročník konference k environmentální výchově na základních a středních školách v Libereckém kraji se bude konat na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Ústředním tématem, které bude konferencí prolínat, jsou ZMĚNY KLIMATU. Dopoledne se v panelové diskusi s odborníky podíváme na toto téma z různých úhlů pohledu a odpoledne se na některá témata zaměříme prakticky v dílnách nebo besedách. Akce je akreditována. Podrobný program konference k mání zde:

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/doc.png Program MRKEV 2015 (975kB)

Datum konání: 12. 11. 2015, 8.00 – 17.00

Místo konání: SŠHL Frýdlant

Režijní poplatek pro školu v síti M.R.K.E.V: 100 Kč

Režijní poplatek pro ostatní: 200 Kč

Akci finančně podpořil Liberecký kraj.

 

http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/archiv/archiv-2015/hospodarska-a-lesnicka-skola-hostila-m-r-k-e-v.html

 
HURVÍNKOVY CESTY DO PŘÍRODY, akreditovaný seminář

Představte si, že jsme Hurvínka s Máničkou přesvědčili, aby se s námi vypravili na výlet do přírody – na horské rašeliniště za tetřívkem, k řece za lososem, na louku na modrásky, do jeskyně za netopýry a do lesa stopovat rysa. K příběhům jsou zpracované doplňující environmentálně vzdělávací programy pro MŠ a I. st. ZŠ, sady pracovních listů, vystřihovánek a omalovánek pro děti a metodické materiály pro pedagogy. Na semináři se s materiály seznámíte a při praktických ukázkách se dozvíte, jak s nimi co nejlépe pracovat, aby se děti pobavily a zároveň se něco dozvěděly. Vhodné pro učitele MŠ a 1. st. ZŠ. Šanon s metodickými materiály pro účastníky zdarma.

Datum konání: 5. 11. 2015, 13.00 – 17.00

Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: Mgr. Jana Modrá, Liberec

Režijní poplatek: 200 Kč

 
POZNÁVÁME SVĚT, akreditovaný seminář
„Máloco považuje dnešní mladá generace za tolik samozřejmé, jako je cestování. Ale jen málokdo si klade otázky typu: Jak moje návštěva prospěje místním obyvatelům? Pomohu jim ke zvýšení životní úrovně? Nebudu se podílet na ničení životního prostředí? a mnoho dalších,“  říká Stanislav Švejcar, pedagog ze ZŠ Zámecká, Litomyšl v časopise Bedrník 2/2015. Představíme vám dva výukové programy věnované propojenosti světa, které jsou postavené na modelu učení E-U-R. První z nich je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a je popsán v publikaci Jonáš cestuje. Druhý program je určen pro studenty SŠ a je popsán v publikaci  Přihlížet nebo jednat. Na semináři si vyzkoušíte jednotlivé aktivity, na jejichž základě si osvojíte principy globálního rozvojového vzdělávání, získáte širší znalosti o tématech odpovědného turismu a aktivního občanství, načerpáte inspiraci do svých hodin a podělíte se o zkušenosti s výukou globálních témat s dalšími kolegy. V ceně semináře je zahrnuta i jedna z obou publikací dle vaší volby.

Datum konání: 15. 10. 2015, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec

Lektoři: Petra Dostálová, Pavel Žwak, ARPOK o.p.s., Olomouc

Režijní poplatek: 200 Kč (včetně publikace)

 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – NOVÉ CESTY čili SEDMIHORKY

8. – 10. 10. 2015 Camp Sedmihorky u Turnova: třídenní program pro pedagogy I. a II. st. ZŠ a nižších gymnázií, studenty pedagogiky, ale i pro členy neziskových organizací, pracovníky veřejné správy a zájemce z řad široké veřejnosti. Během pracovních setkání a prezentací vzdělávacích programů pro žáky a studenty účastníci načerpají inspiraci pro práci v ekologické výchově a dostanou prostor pro sdílení zkušeností mezi jednotlivými organizacemi. Akci finančně podpořil Liberecký kraj.

 

Podrobný program naleznete zde:

Program_Sedmihorky2015 (487kB)

Anotace_programu_Sedmihorky2015 (20,23kB)

 
DISKUTUJEME S VÁCLAVEM CÍLKEM, beseda
Diskutujeme s Václavem Cílkem na téma VODA V KRAJINĚ A ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA.

 

Datum konání: 5. 10. 2015

Místo konání: Lidové sady, Liberec

Lektor: RNDr. Václav Cílek, Csc. geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel a popularizátor vědy

 

VCilek_Liberec (353,81kB)

 
ŽIVLY KOLEM NÁS - SEMINÁŘE pro pedagogy MŠ

Pro pedagogické pracovníky mateřských škol jsme ve školním roce 2014-2015 uspořádali řadu odborných seminářů a exkurzí v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/48.0128. Ke 30. červnu 2015 jsme projekt ŽIVLY KOLEM NÁS – badatelsky a tvořivě úspěšně zakončili. Z původně plánovaných 19 vzdělávacích akcí s celkovým počtem 250 účastníků jsme realizovali 21 seminářů pro pedagogy s celkem 377 účastníky! Všem zapojeným pedagogům a spolupracovníkům děkujeme!

 

Akce byly akreditované MŠMT ČR v rámci DVPP.

Celý článek...
 
Kola pro Afriku

Sběrné dny na jaře 2014

del
2014-03-07 13:17:12

Pokud máte doma nepotřebné, ale funkční širokoplášťové kolo nebo náhradní díly ke kolu či nářadí, a chcete je věnovat dětem v Africe, můžete tak učinit na našich sběrných dnech.

Ty se budou konat 14. 4., 23. 4., 12. 5. a 6. 6. 2014 od 15 hod do 18 hod. Kola budeme vybírat v v zahradě Lidových sadů (konečná tramvaje č. 1 a č.3)


Další sběrné dny plánujeme na jaro 2013. del
2012-10-23 20:45:07

Máte ještě nějaké nepotřebné, ale funkční kolo a chcete jej darovat do projektu Kola pro Afriku? V Liberci plánujeme další sběrné dny na jaře v roce 2013. Letos (v roce 2012) jsme již vybrali více jak 100 kol, která nyní opravujeme a dopravíme v listopadu do centrálního skladu v Ostravě. V případě, že nechcete čekat do jara, pak můžete využít jiná sběrná místa v republice. Jejich seznam naleznete na www.kolaproafriku.czext .

 


Sběrné dny v Liberci del
2012-08-17 10:34:43

08-17-12-12-11-23-darovana-kola-pomahaji-detem-do-skolyskola-wassadoung-v-centralni-casti-gambiejpg.JPG

V Liberci bude možné věnovat kolo pro děti v Gambii ve dnech:

24.9.2012 - od 13:00 hod. do 17:00 hod.

8.10.2012 - od 13:00 hod. do 17:00 hod.

22.10.2012 - od 13:00 hod. do 17:00 hod.

Kola budeme vybírat na zahradě Lidových sadů (konečná tramvaje č.1 a č.3)

Kola pro Afriku - sběrné dny v Liberci - plakát (320,28kB)

 

ola pro Afriku - předání kol v Gambii del
2014-11-28 09:19:45

V pondělí 24. listopadu se v gambijském Gunjuru uskutečnilo slavnostní předání dalších 855 kol od českých dárců gambijským školákům. Touto slavnostní událostí, které se kromě představitelů desítky obdarovaných škol, zúčastnila i gambijská média a zástupci ministerstva, vyvrcholila měsíční mise našich kolegů v Gambii. Vyvrcholila jí také naše společná práce za posledních několik měsíců - kola, která po dlouhé cestě doputovala až do Afriky, začala svou cestu možná právě u vás. Nebo jste to byli právě vy, kdo cestě kola od českého dárce až ke gambijské rodině napomohl :-)
Projekt Kola pro Afriku je čím dál populárnější, máme to štěstí, hlásí se nejen individuální dárci, ale i organizátoři sbírek a benefičních aktivit. Je moc hezké vidět, že je mezi lidmi stále hodně těch, kteří jsou schopni a hlavně ochotni pomoci jiným. Podle slov našich kolegů, kteří teď kola v Gambii kola dětem předávali - za ty rozzářené oči a hezké úsměvy to stojí :-) Velký podíl na přepravě kol z Čech až do Gambie měly tentokrát opět české děti - transport kol se podařilo uhradit díky dvěma benefičním aktivitám - Běhu pro Gambii v Kroměříži a velmi populárním Sněhulákům pro Afriku, k jejichž dalšímu ročníku se můžete připojit i vy.

 


Fotky ze Sedmihorek del
2014-10-21 11:36:00

Pro shlédnutí fotek ze Sedmihorek klikněte zde.ext

 

 


Kola jedou do Gambie del
2014-10-15 14:32:18

Kola vybraná na jaře 2014 v ZOO Liberec v rámci sbírky Kola pro Afriku putují v těchto dnech spolu s dalšími do Gambie. Kromě 855 kol jede do Gambie ještě 13 kufrů s nářadím a 20 pytlů s náhradními díly. Tentokrát k tomu ještě přibalili i tiskárnu a šicí stroj.

Možná vás bude také zajímat, že třeba právě kolo od vás pomáhá strážcům národního parku při ochraně slonů v Kamerunu.

Více podrobností si přečtete na http://www.kolaproafriku.cz


Kola pro Afriku vybraná v Liberci a Jablonci nad Nisou odjela do Ostravy. del
2014-07-18 11:24:01

16.7.2014 jsme vybraná kola v rámci projektu Kola pro Afriku odeslali do centrálního skladu v Ostravě - Koblov. S dopravou nám zdarma tradičně pomohla firma Helicar a s uskladněním firma ERMEG. Kola nám pomohla naložit početná skupiny dobrovolníků. Všem moc děkujeme.


ZOO Liberec v roce 2014 posílá do Afriky více jak 200 kol! del
2014-07-15 09:17:42

Do humanitární akce Kola pro Afriku se zapojila ZOO Liberec a její spřátelené občanské sdružení Faunus již podruhé. Cílem projektu je shromáždit starší i novější bicykly na podporu vzdělávání dětí v Gambii – školáci tak budou moci překonávat i větší vzdálenosti při cestě do školy (více na www.kolaproafriku.cz nebo na těchto stránkách). Na podporu projektu uspořádala ZOO Liberec (respektive SEV DIVIZNA) a Faunus o.s. 4 sběrné dny v Liberci, na které lidé donesli cca 130 kol. 12 kol darovali občané Stráže pod Rálskem a dalších cca 70 kol nasbírala firma G & B beat, s.r.o. v Jablonci nad Nisou. Skladování kol před cestou zajistil zdarma liberecký ERMEG. Díky podpoře firmy Helicar začínají kola svou pouť k africkým dětem cestou do Ostravy už ve čtvrtek 17. 7. 2014. V centrálním skladu projektu Kola pro Afriku v Ostravě – Koblov budou dobrovolníky opravena a připravena na cestu přímo do Gambie

 

 
zrealizované akce ve školním roce 2014-15
101) JAK EFEKTIVNĚ KOMUNIKOVAT V KOLEKTIVU ŠKOLY

Akreditovaný seminář

Na tomto semináři pochopíte, proč některé kolektivy skvěle fungují a jiné naopak. Dozvíte se o bariérách v komunikaci a jak s nimi pracovat. Pochopíte, proč určité komunikační vzorce nemohou fungovat a jaké mají důsledky na vztahy ve větších skupinách. Osvojíte si principy efektivní komunikace a budete vědět, jaké lze učinit preventivní kroky pro dobře fungující skupiny a týmy. Uvědomíte si svoje nejvýraznější osobnostní stránky a jak je lze využít ve svůj prospěch v kontextu svého pracovního kolektivu.

 

Datum konání: ST 1. 10. 2014     13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec

Lektorka: Ing. Petra Lachnittová, Škola komunikace, Liberec

Režijní poplatek: 300 Kč

 

102) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - NOVÉ CESTY (workshop)

Akreditovaná akce

Třídenní program je připraven hlavně pro pedagogy I. , II. st. ZŠ a nižších gymnázií, studenty pedagogiky, ale i pro členy neziskových organizací, pracovníky veřejné správy a zájemce z řad široké veřejnosti. Během pracovních setkání a prezentací vzdělávacích programů pro žáky a studenty účastníci načerpají inspiraci pro práci v ekologické výchově a dostanou prostor pro sdílení zkušeností mezi jednotlivými organizacemi.

Podrobný program program Sedmihorky (692,5kB) Anotace programů v Sedmihorkách (22,19kB)

Registrace Sedmihorky (466,5kB)

Konferenci finančně podpořil Liberecký kraj.

 

Datum konání: ČT – SO 9. - 11. 10. 2014 

Místo konání: Camp Sedmihorky u Turnova

Režijní poplatek: 350 Kč

 

103) LIBERECKÁ M.R.K.E.V 2014 Upravit

Akreditovaná akce

Čtrnáctý ročník konference k environmentální výchově na základních a středních školách v Libereckém kraji, se bude konat na SPŠSE a VOŠ v Liberci. Ústředním tématem, které bude konferenci prolínat, jsou OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. V rámci konference proběhne druhý ročník udělení Ceny za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji – Ještědská MRKEV. Možnost nominovat máte již nyní! Více info na našem webu. Podrobný program konference naleznete zde.

Konferenci finančně podpořil Liberecký kraj.

 

Datum konání: ČT  6. 11. 2014     8.00 – 17.00 hod 

Místo konání: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec

Režijní poplatek pro školu v síti M.R.K.E.V: 100 Kč

Režijní poplatek pro ostatní: 200 Kč

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 11