Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Uskutečněné akce Uskutečněné akce ve školním roce 2012-13
Uskutečněné akce ve školním roce 2012-13

TVORBA A VYUŽITÍ ŠKOLNÍCH ZAHRAD

Akreditovaný seminář

Seznámíte se s přírodními zahradami. Jejich principy a význa­mem, dozvíte se, jak zahradu založit a udržovat s co nejmenší námahou a využitím přirozených principů, a jak ji využít k výuce. Uvidíte ukázky zážitkových přírodních zahrad z ČR i ze zahraničí. V praktické části vás čeká exkurze do malé pří­rodní zahrady ekocentra a malá dílnička, kde získáte inspiraci, jak oživit vlastní zahradu. Obsáhlý metodický materiál „Učíme se v zahradě" v ceně.

Datum konání: ST 15. 5. 2013, 13.00 - 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec 
Lektor: Ing. Vlasta Hábová, Chaloupky o.p.s., Kněžice 
Účastnický poplatek: 350 Kč

 

TRADICE NAŠEHO KRAJE -VÝROBA DŘEVĚNÝCH HRAČEK

Akreditovaná akce

Exkurze nás zavede do firmy DETOA Albrechtíce v Jizerských horách, kde se více než 100 let vyrábějí dřevěné hračky. Během hodinové prohlídky se seznámíte s celým výrobním procesem a v kreativní dílně si budete moci ze zakoupených komponentů (hradí si každý sám) vyrobit svoji vlastní hračku. Dále navštíví­me funkcionalistickou Schowankovu vilu jabloneckého archi­tekta Roberta Hemmricha, která patřila rodině zakladatelů továrny na hračky a v současné době je nově opravena. Její součástí jsou i expozice počátků lyžování, místní historie, truh­lářského nářadí a přírody. Potom se pěšky vydáme k Josefodolské přehradě a cestou si budeme povídat o malých památkách v krajině.

Datum konání: ST 22. 5. 2013, 9:00 - 16:00 hod

Místo konání: Albrechtice v Jizerských horách a okolí

Lektor: průvodci v místě

Režijní poplatek: 300 Kč, v ceně doprava a vstupy Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

 

PEDAGOGICKÉ SDÍLENÍ - CO CHCETE VĚDĚT O PROJEKTECH (OPEN SPACE TECHNOLOGY)

Akreditovaný seminář

Tento netradiční seminář vám umožní proniknout do tématu metodou Open space technology. Nejde nicméně o žádnou virtuální realitu, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale o netradiční způsob vzdělávání na principu sdílení zkušeností, postřehů, názorů a informací. Ač to může znít neuvěřitelně, každý je na takovém semináři spoluorganizátorem, lektorem i účastníkem zároveň. Všechno, co potřebujete s sebou na tento seminář, jsou otázky, které se týkají projektů, na které chcete najít odpovědi.

Datum konání: ST 13. 2. 2013, 13.00-17.00 hod 
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec 
Lektor: Ing. Petra Lachnitová, Škola komunikace Liberec
Účastnický poplatek: 200 Kč

 

TEXTILNÍ TECHNIKA - MOLAS

Akreditovaná akce

Zbytky barevných látek má doma téměř každý. Ukážeme si, jak z nich vyrobit pomocí méně známé textilní techniky šitou kap­sičku s aplikací - například na mobil nebo na kosmetiku, malou kabelku apod. Technika Molas je práce s textílním materiálem (barevnými kousky látek), jejíž podstata spočívá ve vrstvení, našívání a následném prostřihávání látek. Výsledkem jsou pak originální pestrobarevné textilní obrazce.

Přineste si s sebou: látku velikostí kapsičky, další barevné kous­ky látek, jehlu, nitě do barvy.

Vyzkoušíte si starou techniku práce s látkou a získáte inspiraci

pro práci s dětmi - například pro výrobu drobných vánočních

dárků. Další materiál a pomůcky v ceně.

Datum konání: PO 18. 2. 2013,13.00-16.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Miroslava Nováková dipl.ek., SEV DIVIZNA
Režijní poplatek: 200 Kč

ŠETRNÉ DŘEVO

Zážitkový workshop, který poskytne užitečné informace o šetrném dřevě, jak jej rozpoznat a kde takové dřevo nakupovat.
Všichni účastníci obdrží tištěné zpracované materiály z workshopu a drobný upomínkový předmět z FSC dřeva.

Datum konání:   ČT 21.2.2013
Místo konání:     SEV DIVIZNA, Liberec
Lektor: FSC Česká republika
Režijní poplatek: zdarma

ROSTLINY, KTERÉ OVLIVNILY SVĚT

Akreditovaný instruktážní seminář pro pedagogy II. stupně ZŠ a středních škol

I nenápadné rostliny mají svou historii, ovlivnily léčení různých chorob, nasytily lidi, ale staly se pro člověka i nebezpečnými. Roli v dějinách nehráli vždy jen králové, ani lidové masy, ani katastrofy, ale nenápadné rostliny. Cílem semináře je poznání nejvýznamnějších rostlin, které ovlivnily lidstvo, a pochopení, jak jejich pěstování spoluutvářelo a stále mění podobu kraji­ny i lidské společnosti v různých historických etapách. Téma „Rostliny, které změnily svět" můžete využít také při přípra­vě tematického dne pro druhý stupeň ZŠ. Aktivity podporují kooperativní výuku a učení v souvislostech. Dalším cílem je podporovat spolupráci dětí ve skupině, rozvíjet dobré vztahy v kolektivu. Účastníci získají CD s popisem jednotlivých stano­višť tematického dne.

Datum konání: PÁ 1.3.2013, 9:00 - 15.00
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec
Lektor: Mgr. Helena Nováčková, CEA Sluňákov
Režijní poplatek: 300 Kč

GLOBÁLNÍ VÝCHOVOU ZA SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT!

Určeno pro koordinátory EVVO.

Zajímají vás globálně rozvojová témata? Jak souvisí chudoba se stavem životního prostředí? Potřebujete inspiraci, nápady, jak tato složitá témata uchopit? Cílem čtyřhodinového semináře pro koordinátory EVVO je představit několik aktivit, které pomohou zapracovat témata jako chudoba, hlad, férový obchod, nebo vzdělávání do různých vyučovacích předmětů. Čekají vás diskusní aktivity, práce s filmem, metody kritického myšlení a další nápady. Účastníci obdrží některé podklady k vlastnímu použití.

Datum konání: 11.4.2013,  13,00-17,00 hod.
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec
Lektoři: Mgr. Milada Dobiášová a Mgr. Tomáš Brabenec, SEVER
Účastnický poplatek: zdarma
Uzávěrka přihlášek: 4.4. 2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ NA 2. STUPNI ZŠ

Seminář pro pedagogy 2. st. ZŠ a SŠ nabídne účastníkům možnost seznámit se s problematikou výživy a jejího dopadu na zdraví jedince v širším kontextu za pomoci metodické příručky „Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže“ pro II. stupeň základních škol. Na semináři si účastníci vyzkouší některé aktivity z této publikace a dozví se, jak je možno dané téma zapojit do výuky různých předmětů.

Účastníci obdrží na semináři pracovní materiály a obsáhlý manuál „Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže pro II. stupeň základních škol“(příklady vyučovacích hodin, aktivity do vyučování, informace). Manuál vydal Venkovský prostor o.p.s.

Datum konání: 14.3.2013   13,00-17,00 hod.
Místo konání:  SEV DIVIZNA, Liberec
Lektor: Ing. Aleš Kočí, SEV DIVIZNA
Účastnický poplatek: zdarma
Uzávěrka přihlášek: 7.3. 2013

DELFÍN DILO A PODMOŘSKÝ SVĚT

Akreditovaný seminář

Artefiletika - metoda zaměřená na dramatícký, hudební a ta­neční projev. Netradiční způsob vzdělávání zaměřený na ochra­nu životního prostředí, vod, moří a oceánů. Ukázka postupu práce s tématem na zpracovaných výukových materiálech „Dilo a podmořský svět". Ukázka přípravy tvorby pracovních listů a dalších výukových materiálů námětově zaměřené na konkrétní téma podmořský svět. Součástí semináře bude ukázka využití různých výtvarných technik při výrobě pomůcek. Téma Dilo a podmořský svět je vhodné využít ve všech předmětech školního vyučování, ve školních družinách, ve školách v přírodě apod.

Datum konání: PO 22. 4. 2013,

8:00 - 12:00 hod/pro vychovatelky a pro pedagogy 1.stupně ZŠ 
Lektor: Mgr Jana Svobodová, Valpurga Hozáková - DELFÍNO, o. s., Liberec 
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec 
Režijní poplatek: 375 Kč

OUTDOOROVÉ A ZÁŽITKOVÉ HRY KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

Akreditovaný seminář

Zaměřený na globální vzdělávání trochu jinak - spojením globálního a rozvojového vzdělávání a zážitkové pedagogiky. Publikace, kterou získáte, nabízí dvanáct, převážně outdoorových aktivit na konkrétní globální témata jako jsou migrace, média a humanitární pomoc, komunitní rozvoj, lidská práva, udržitelný cestovní ruch atd. Popsané aktivity lze využít kromě vyučování ve škole i na lyžařských nebo adaptačních kurzech, školách v přírodě apod.

Určeno pro pedagogy středních škol a II. st. ZŠ.

Datum konání: ČT 25.4.2013, 12:00 - 16:00 hod
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec
Lektor: Mgr. Ing. Lenka Dudková, ARPOK, Olomouc
Režijní poplatek: 300 Kč

VÝTVARNÁ TECHNIKA - EUKANISTIKA

Akreditovaná akce

Za tajuplným názvem Eukanistika se skrývá krásná výtvarná technika. Jedná se o malování horkým voskem na křídový papír. Jako nástroj použijeme žehličku a barevné voskovky. Přijďte si vyzkoušet, jak se dají vytvořit netradiční malby. Z hotových děl si vyrobíme obrázek, přáníčko nebo jmenovku třeba pod vánoč­ní stromeček. Základní materiál v ceně.

Datum konání: ČT 8. 11. 2012,13.00 - 16.00 hod 
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec 
Lektor: Miroslava Nováková dipl.ek., SEV DIVIZNA 
Režijní poplatek: 150 Kč

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ V EVVO

Akreditovaný seminář

Kurz zprostředkovává pohled na konflikty z různých perspektiv, seznamuje účastníky s fázemi konfliktu, různými způsoby řešení konfliktů a jejich důsledky z krátkodobého i dlouhodobého pohledu. Pozornost je soustředěna zejména na efektivní řešení konfliktů, a to v aplikaci na Environmentální výchovu. Součástí kurzu je praktický trénink dovedností v simulovaných situacích. Poznatky, které účastníci získají na tomto kurzu, jsou využitelné rovněž pro průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Seminář je určen pro pedagogy všech typů škol.

Datum konání: PO 24. 9. 2012, 13.00 - 17.00 hod 
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec 
Lektor: Ing. Petra Lachnittová, Škola komunikace Liberec 
Režijní poplatek: 300 Kč

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA NOVÉ CESTY (WORKSHOP)

Akreditovaná akce

Třídenní program je připraven hlavně pro pedagogy I., II. st. ZŠ a nižších gymnázií, studenty pedagogiky, ale i pro členy neziskových organizací, pracovníky veřejné správy a zájemce z řad široké veřejnosti. Během pracovních setkání a prezentací vzdělávacích programů pro žáky a studenty účastníci načerpají inspiraci pro práci v ekologické výchově a dostanou prostor pro sdílení zkušeností mezi jednotlivými organizacemi.

Podrobný program naleznete v průběhu září na našich webo­vých stránkách www.zooliberec.cz/divizna a na pozvánkách. Konferenci finančně podpořil Liberecký kraj.

Datum konání: ČT-SO, 4. - 6. 10. 2012 
Místo konání: kemp Sedmihorky u Turnova
Režijní poplatek: 350 Kč

Registrační formulář na workshop nalznete ZDE: http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/doc.png registrační formulář 2012 (457kB)

PODOBAL - INSPIRACE PRO VÝUKU S GLOBÁLNÍM ROZMĚREM

Akreditovaný seminář

Přináší praktickou inspiraci do různých předmětů pro učení

o globální provázanosti lidí a jevů.

V praktické části semináře si učitel sám v roli žáka vyzkouší ně­kolik aktivit z publikace „PodObal" a v následných analýzách se seznámí s principy globálního vzdělávání. Účastníci získají mul­timediální publikaci o globálních souvislostech našeho obcho­dování s předměty a potravinami, která srozumitelně zobrazuje vzájemnou provázanost a závislost lidí v různých částech světa. Důležitou otázkou je, jak tuto provázanost využít pro změny k udržitelnějšímu nastavení systému. Příručka obsahuje 32 lekcí do různých předmětů, 6 dokumen­tárních filmů, 67 fotografií a ilustrované přílohy.

Instruktážní seminář pro pedagogy základních a středních škol.

Datum konání: PO 15. 10. 2012, 13:00 - 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Mgr. Martina Pavlíčková, NaZemi - společnost pro Fair Trade, Brno

Režijní poplatek: 320 Kč

LIBERECKÁ M.R.K.E.V. 2012

Akreditovaná akce

Dvanáctý ročník konference k environmentální výchově na základních a středních školách v Libereckém kraji se bude konat na ZŠ SLOVANKA v České Lípě.

Pozvánka i program konference jsou ZDE: Program MRKEV 2012 (469,5kB) Pozvánka MRKEV 2012 (916,5kB)

Datum konání: ČT 15. 11. 2012, 9:00 - 17:00 hod 
Místo konání: ZŠ Slovanka, Česká Lípa 
Režijní poplatek pro školu v síti M.R.K.E.V.: 100 Kč 
Režijní poplatek pro ostatní: 200 Kč

PROGRAM EKOŠKOLA

Úvodní seminář k programu Ekoškola. Představíme Vám me­zinárodní program, který běží na českých školách již od roku 2005. Pro školy znamená téměř ideální nástroj, jak provádět environmentální výchovu a vzdělávání k udržitelné budoucnos­ti. Je vysoce hodnocen pro svůj praktický dopad a těší se přímé podpoře regionálních i celostátních orgánů.
Jedná se o ekologický vzdělávací program, nabízející způsob, jak témata environmentální výchovy jako součástí RVP uchopit v praxi a použít je při každodenním chodu školy. Vede k ekolo­gizaci provozu školy, umožňuje spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i rodičů.
Zapojená škola může získat certífikát s títulem EKOŠKOLA -
prestižní světové ocenění.

Datum konání: ČT 29. 11. 2012, 9.00 - 13.00 hod 
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec 
Režijní poplatek: zdarma

KRITICKÉ MYŠLENÍ V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ

Akreditovaný seminář

Náplní kurzu je práce s informacemi nejen v environmentální výchově. Účastníci se seznámí s různými strategiemi mani­pulace, nátlaku a možnostmi obrany proti nim. Pozornost je rovněž věnována mediální manipulaci a ovlivňování veřejného mínění. Cílem kurzu je posílit u účastníků kritícké myšlení, tedy schopnost vytvoření odstupu od přijímaných zpráv a rozlišování různých druhů informací. Poznatky, které účastníci získají na tomto kurzu, jsou využitelné rovněž pro další průřezová témata - Mediální výchova a Osobnostní a sociální výchova.

Datum konání: ÚT 15. 1. 2013,13.00 - 17.00 hod 
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec
Lektor: Ing. Petra Lachnittová, Škola komunikace Liberec
Režijní poplatek: 300 Kč

 

EKOLOGICKY ŠETRNÝ PROVOZ

Seminář bude zaměřen na principy zeleného úřadování a nakupování. Konkrétně se budeme zabývat oblastmi nakupování: kancelářských potřeb, úklidových prostředků, kancelářské techniky a zařízení interiérů. Na semináři se dozvíte o zdravotně nezávadných školních pomůckách, nábytku a úklidových prostředcích. Dále vás čekají informace o ekologicky šetrném spotřebitelství a ekoznačení. V rámci semináře získáte i informační materiály.

Datum konání: 5.3.2013,   10,00 - 14,00 hod
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec
Lektor : Ing. Eliška Hájková, Silvie Vacková, DiS., SEVER
Účastnický poplatek: zdarma
Uzávěrka přihlášek: 26.2. 2013

DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY V KRAJINĚ ČESKOLIPSKA

Akreditovaná akce

Boží muka jsou v krajině drobnou, často opomíjenou památ­kou, vypovídající o životech lidí. Téměř ke každému památníčku vyslechnete lidský, v mnoha případech tragický příběh. Navští­víme i unikátní Starý hřbitov, barokní kostel sv. Jana Křtitele, skalní Křížovou cestu a Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově. Podíváme se, kde lidé žili, co vyráběli a s čím obchodovali, co mohli donátorsky nechat udělat pro blaho všech, kde jsou pochováni. Červená linie se táhne jednotlivými rody (majitelé Božích muk, kapliček a jejich jmenovci s lidskými příběhy). Projdeme půvabnou krajinou od pískovcových mohyl Křížové cesty až po čedičové sopečné vyvřeliny Panské skály. Místní Genius loci Vás všechny určitě nadchne. Každý účastník obdrží barevný kalendář Boží muka Kamenického Šenova formátu A3.

Datum konání: ČT 9. 5. 2013, 8.00- 16.00 hod
Místo konání: Novoborsko, Kamenický Šenov
Lektor: Václav FrommI

Režijní poplatek: 250 Kč, v ceně je doprava a vstupy. Odjezd zvláštním autobusem v 8.00 hod z parkoviště na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládáný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

  [ Zpět ]