Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Uskutečněné akce Uskutečněné akce ve školním roce 2015-16
Uskutečněné akce ve školním roce 2015-16

CO SE DĚJE V TRÁVĚ, akreditovaný seminář

Seminář vás provede zajímavým, přestože někdy trochu opomíjeným, světem hmyzu a bezobratlých. Budete lovit, pozorovat a poznávat vybrané zástupce nejen z lesa a louky, ale i ze školních zahrad. Odnesete si náměty, jak tento svět přiblížit dětem, aby si uvědomily důležitost a význam i těch nejmenších pro fungování přírodních systémů. Máme pro vás připravenou „krabici“ plnou metodických pomůcek. Určeno pedagogům MŠ a I. stupně ZŠ.

Datum konání: 27. 4. 2016, 13.00 – 17.00 PŘESUNUTO NA 25.5.2016

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektoři: Alice Hudcová, Miroslava Nováková, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 200 Kč

PROČ LIDÉ (NE)CHRÁNÍ PŘÍRODU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ? - akreditovaný seminář

Co lidem – a zvlášť dětem – brání chovat se šetrně k přírodě a životnímu prostředí? Co jim naopak dává chuť? Protože se toho u nás zatím mnoho neví  o motivaci k ochraně přírody a životního prostředí, podíváme se na nejdůležitější zjištění ekopsychologie a budeme se věnovat tomu, jak děti (a lidi vůbec) v ochraně přírody a životního prostředí podporovat. Pro ped. I. a II. stupně ZŠ.

Datum konání: 5. 5. 2016, 9.00 – 14.00

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: PhDr. Jan Krajhanzl Ph.D. pedagog a ekopsycholog, Praha

Režijní poplatek: 250 Kč

LAND ART – SEZNAMTE SE, akreditovaný seminář a tvořivá dílna

Land art – umění v krajině zabírá široké spektrum tvorby. Od akčního umění trvajícího několik minut, hodin nebo dnů po dlouhodobé projekty. Společným jmenovatelem všech je pobyt v přírodě, práce s přírodními materiály a snaha o navázání vědomého kontaktu s geniem loci. V první části programu představíme land art napříč zeměmi a stoletími včetně zásadních děl 20. století. Uvedeme příklady land artových komunitních projektů a zamyslíme se nad vztahem land artu a ekologie. Ve druhé části se společně vypravíme do přírody a vyzkoušíme si praktické aktivity vhodné pro práci  s dětmi a studenty. Určeno pedagogům MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SŠ. Akce je akreditována.

Datum konání: 11. 5. 2016, 13.00 – 17.00

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektoři: Mgr. Zuzana Štěpanovičová, kurátorka Oblastní galerie v Liberci a Kateřina Pecinová, Jolana Stáňová, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 200 Kč

LOUPEŽNICKOU STEZKOU NA TOLŠTEJN

Zveme vás na malý výlet do středověku, kdy Tolštejnské panství byl divoký kraj pokrytý hlubokými lesy. Vedlo tudy jen několik stezek spojujících Čechy  s Lužicí. Stezky využívali hlavně obchodníci a divoké hvozdy proto byly pravým rájem pro nejrůznější lapky a loupežníky. Putování v jejich stopách vás nadchne svou pestrostí, přírodními i historickými zajímavostmi a překrásnými výhledy. Vydáme se do hornického Jiřetína po křížové cestě na Křížovou horu, vystoupíme na 3. nejvyšší horu Lužických hor Jedlovou s kamennou rozhlednou a putování zakončíme na zřícenině středověkého hradu Tolštejn. Pro výlet či exkurzi s dětmi se můžete nechat inspirovat nejen touto krásnou krajinou s bohatými příběhy, ale i řadou drobných prožitkových aktivit, které  si cestou vyzkoušíme a můžete je využít kdykoliv při pobytu v přírodě. Akce je akreditována.

Dopravu a organizační informace upřesníme před konáním akce.

Datum konání: 19. 5. 2016, 9.00 – 17.00

Místo konání: Jiřetín pod Jedlovou a okolí

Lektor: Mgr. Jana Modrá

Režijní poplatek: 250 Kč

VÝPRAVA ZA HUMNA – CHRASTAVA, HAMRŠTEJN - ZRUŠENO

Vlakem z Liberce dojedeme do města Chrastava na soutoku řek Jeřice a Nisy. V místním muzeu se seznámíme s tisíciletou historií města i jeho okolí, v hasičském muzeu zhlédneme bohatou sbírku hasičské techniky. Navštívíme rodný dům malíře Josefa Führicha (1800 – 1876) a jím malovaný oltář  v kostele svatého Vavřince. Poté se vydáme pěšky přírodním parkem Ještěd. Cestou si vyzkoušíme aktivity v přírodě vhodné pro žáky ZŠ a na transbordéru se přeplavíme na druhý břeh řeky Nisy. Výpravu zakončíme výstupem na zříceninu hradu Hamrštejn a po prohlídce se do Liberce vrátíme MHD. Akce je akreditována.

Podrobnosti zašleme před akcí.

Datum konání: 26. 5. 2016, 9.00 – 17.00

Místo konání: Chrastava, Hamrštejn

Lektoři: Ing. Eva Štajnerová, Zuzana Šafaříková, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 200 Kč

PŮDA, HLÍNA, BLÁTÍČKO, akreditovaný seminář a dílna

Prožitkový seminář představí půdu jako důležité prostředí a zdroj živin pro živé organismy. Zaměříme se na její vlastnosti a na způsob, jak ji s dětmi zkoumat a využít. Hlavní částí semináře bude práce s hlínou a netradiční tvoření z keramické hlíny pro každého. Pracovní oblečení s sebou.

Datum konání: 19. 4. 2016, 13.00 – 17.00

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektoři: Jolana Stáňová, Miroslava Nováková, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 150 Kč

VZDUŠNÉ HÁDANKY, akreditovaný seminář – zrušeno

Vyzkoušíte si aktivity a pokusy vedoucí k porozumění významu vzduchu  a využití jeho energie. Získáte náměty a inspirace, jak tento živel měřit,  poznávat a pozorovat, a vyrobíte si jednoduché pomůcky pro svoji další práci s dětmi. Určeno pedagogům I. stupně ZŠ.

Datum konání: 6. 4. 2016, 13.00 – 17.00

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektoři: Alice Hudcová, Miroslava Nováková, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 200 Kč

ŽIVLY KOLEM NÁS – BADATELSKY A TVOŘIVĚ, akreditovaný seminář

Seminář vám představí zkoumání, pozorování, bádání a tvoření s „živly“. Získáte inspiraci a nápady pro badatelské a tvořivé aktivity s dětmi rozvíjející jejich technické předpoklady a podporující zájem o přírodovědné předměty. Odnesete si publikaci s dalšími náměty pro vaši činnost.  Určeno pedagogům I. stupně ZŠ.

Datum konání: 8. 3. 2016, 13.00 – 17.00

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektoři: Alice Hudcová, Miroslava Nováková, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 200 Kč

KLUBÍČKOVÁ ZÁHADA, akreditovaný seminář a dílna

Tvořivý seminář, při kterém si budeme hrát, tvořit i zkoumat. Představíme si různá rostlinná i živočišná vlákna. Vyzkoušíme si tkaní na stolním tkalcovském stavu a na kolíčkových stavech, které vám můžeme zapůjčit pro práci s dětmi. Pohrajeme si také s barvením a barvičkami.

Datum konání: 25. 2. 2016, 13.00 – 17.00

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektoři: Miroslava Nováková, Kateřina Pecinová, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 150 Kč

ZVÍŘATA, KTERÁ ZMĚNILA SVĚT, akreditovaný seminář

Někteří nápadní i nenápadní živočichové byli pramenem přírodních i společenských procesů, které významně ovlivnily planetu Zemi. Na semináři se podíváme na živočišnou říši neobvyklým pohledem: budeme přemýšlet o zvířatech jako stavitelích, cestovatelích, nosičích, popelářích, dělnících či pacientech. Ze semináře si odnesete zpracovaný námět na projektovou výuku nebo tematický den. Vhodné pro žáky ve věku 8 – 15 let.

Datum konání: 19. 2. 2016, 9.00 – 15.00

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Mgr. Helena Nováčková, Lipka Brno

Režijní poplatek: 300 Kč

NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ, tvořivá dílna

Srdečně Vás s lektorkami Mirkou Novákovou a Danou Sobotkovou zveme na andělské předváníční tvoření. Kromě tvoření pěkných dárečků si můžete odpočinout v příjemné atmosféře a společnosti žen. Stačí vybrat termín a přijít do DIVIZNY: 24. 11. 2015, 13.00 – 17.00, 25. 11. 2015, 13.00 – 17.00. Přihlášky na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na tel.: 487 377 148. Vybíráme režijní poplatek 150 Kč.

LIBERECKÁ M.R.K.E.V. 2015, konference

Patnáctý ročník konference k environmentální výchově na základních a středních školách v Libereckém kraji se bude konat na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Ústředním tématem, které bude konferencí prolínat, jsou ZMĚNY KLIMATU. Dopoledne se v panelové diskusi s odborníky podíváme na toto téma z různých úhlů pohledu a odpoledne se na některá témata zaměříme prakticky v dílnách nebo besedách. Akce je akreditována. Podrobný program konference k mání zde:

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/doc.png Program MRKEV 2015 (975kB)

Datum konání: 12. 11. 2015, 8.00 – 17.00

Místo konání: SŠHL Frýdlant

Režijní poplatek pro školu v síti M.R.K.E.V: 100 Kč

Režijní poplatek pro ostatní: 200 Kč

Akci finančně podpořil Liberecký kraj.

http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/archiv/archiv-2015/hospodarska-a-lesnicka-skola-hostila-m-r-k-e-v.html

HURVÍNKOVY CESTY DO PŘÍRODY, akreditovaný seminář

Představte si, že jsme Hurvínka s Máničkou přesvědčili, aby se s námi vypravili na výlet do přírody – na horské rašeliniště za tetřívkem, k řece za lososem, na louku na modrásky, do jeskyně za netopýry a do lesa stopovat rysa. K příběhům jsou zpracované doplňující environmentálně vzdělávací programy pro MŠ a I. st. ZŠ, sady pracovních listů, vystřihovánek a omalovánek pro děti a metodické materiály pro pedagogy. Na semináři se s materiály seznámíte a při praktických ukázkách se dozvíte, jak s nimi co nejlépe pracovat, aby se děti pobavily a zároveň se něco dozvěděly. Vhodné pro učitele MŠ a 1. st. ZŠ. Šanon s metodickými materiály pro účastníky zdarma.

Datum konání: 5. 11. 2015, 13.00 – 17.00

Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: Mgr. Jana Modrá, Liberec

Režijní poplatek: 200 Kč

POZNÁVÁME SVĚT, akreditovaný seminář

„Máloco považuje dnešní mladá generace za tolik samozřejmé, jako je cestování. Ale jen málokdo si klade otázky typu: Jak moje návštěva prospěje místním obyvatelům? Pomohu jim ke zvýšení životní úrovně? Nebudu se podílet na ničení životního prostředí? a mnoho dalších,“  říká Stanislav Švejcar, pedagog ze ZŠ Zámecká, Litomyšl v časopise Bedrník 2/2015. Představíme vám dva výukové programy věnované propojenosti světa, které jsou postavené na modelu učení E-U-R. První z nich je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a je popsán v publikaci Jonáš cestuje. Druhý program je určen pro studenty SŠ a je popsán v publikaci  Přihlížet nebo jednat. Na semináři si vyzkoušíte jednotlivé aktivity, na jejichž základě si osvojíte principy globálního rozvojového vzdělávání, získáte širší znalosti o tématech odpovědného turismu a aktivního občanství, načerpáte inspiraci do svých hodin a podělíte se o zkušenosti s výukou globálních témat s dalšími kolegy. V ceně semináře je zahrnuta i jedna z obou publikací dle vaší volby.

Datum konání: 15. 10. 2015, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec

Lektoři: Petra Dostálová, Pavel Žwak, ARPOK o.p.s., Olomouc

Režijní poplatek: 200 Kč (včetně publikace)

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – NOVÉ CESTY čili SEDMIHORKY

8. – 10. 10. 2015 Camp Sedmihorky u Turnova: třídenní program pro pedagogy I. a II. st. ZŠ a nižších gymnázií, studenty pedagogiky, ale i pro členy neziskových organizací, pracovníky veřejné správy a zájemce z řad široké veřejnosti. Během pracovních setkání a prezentací vzdělávacích programů pro žáky a studenty účastníci načerpají inspiraci pro práci v ekologické výchově a dostanou prostor pro sdílení zkušeností mezi jednotlivými organizacemi. Akci finančně podpořil Liberecký kraj.

Podrobný program naleznete zde:

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/xls.png Program_Sedmihorky2015 (487kB)

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/ico.png Anotace_programu_Sedmihorky2015 (20,23kB)

DISKUTUJEME S VÁCLAVEM CÍLKEM, beseda

Diskutujeme s Václavem Cílkem na téma VODA V KRAJINĚ A ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA.

Datum konání: 5. 10. 2015

Místo konání: Lidové sady, Liberec

Lektor: RNDr. Václav Cílek, Csc. geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel a popularizátor vědy

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/pdf.png VCilek_Liberec (353,81kB)

  [ Zpět ]