Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Uskutečněné akce Uskutečněné akce ve školním roce 2016-17
Uskutečněné akce ve školním roce 2016-17

 

KOUZELNÝ SVĚT ROSTLIN - metodický seminář

Seminář vás zavede do barevného světa rostlin a nabídne aktivity, jak jej představit dětem. Budeme bádat, tvořit i poznávat a odnesete si dětskou knížku, která bude motivací k dalšímu zkoumání a pozorování. Seminář je akreditován. Určeno pedagogům MŠ a 1. – 2. tř. ZŠ.

Datum konání: ÚT 16. 5. 2017, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Miroslava Nováková, Alice Hudcová, SEV DIVIZNA Liberec

Režijní poplatek: 250 Kč

JAK UČIT ŽÁKY ZÁŽITKEM – METODA ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY V MODERNÍ ŠKOLE - metodický seminář

Sami z vlastní zkušenosti asi dobře víte, že pokud prožijete silný zážitek, vzpomínka na něj se vám vybaví i po letech. Je to díky tomu, že jste v něm emočně zaangažováni a aktivně zapojeni. Zajímá vás, jak takový zážitek dostat do školy? Jak zprostředkovat žákům zážitek na rozvoj konkrétní dovednosti nebo znalosti? Přijďte si zahrát několik her  na kterých se seznámíte se základy zážitkové pedagogiky. Seminář je akreditován.

Datum konání: ČT 20. 4. 2017, 8.30 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Ing. Tomáš Hawel, odborný lektor zážitkové pedagogiky

Režijní poplatek: 350 Kč

VODA KOLEM NÁS - metodický seminář

Seminář vám přinese náměty a inspiraci pro poznávání vody a její nezastupitelnosti pro život. Budeme zkoumat, tvořit i ochutnávat a přiblížíme si vodu v různých podobách. Čeká na vás Průvodce oblohou a s ním trocha meteorologie, neboť koloběh vody úzce souvisí s počasím a ději v atmosféře. Seminář je akreditován.

Určeno pedagogům MŠ a I. stupně ZŠ.

Datum konání: ČT 27. 4. 2017, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Miroslava Nováková, Alice Hudcová, SEV DIVIZNA, Liberec

Režijní poplatek: 250 Kč

JAK NA FINANCE PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU NA ŠKOLE - metodický seminář

Seminář je zaměřen na možnosti získávání finančních prostředků na činnosti v oblasti environmentální výchovy na škole. Účastníci si odnesou následující informace: jaké instituce poskytují finance (ministerstva, kraje, obce, nadace a nadační fondy), jakým způsobem na ně dosáhnout (žádat o ně), jak úspěšně zrealizovat projekt, jaké jsou další možnosti financování (dary, sbírky, vlastní činnost). Účastníci si také odnesou stručný návrh vlastního projektu (žádosti). Seminář je akreditován.

Datum konání: ST 15. 3. 2017, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Mgr. Lenka Broukalová, SPORA Vlašim

Režijní poplatek: 200 Kč

PROČ SE SOCHY NA VELIKONOČNÍM OSTROVĚ MRAČÍ? - metodický seminář

V úvodní prezentaci a přednášce „Umíme se poučit z kolapsu civilizací?" se dozvíme o tom, jak mohou lidské zásahy do ekosystému ovlivnit životní prostředí a vést až ke zkáze civilizace. Civilizační kolaps si ukážeme na příkladu Velikonočního ostrova. Aktivity z programu můžete využít na přípravu tematického dne pro žáky 4. – 7. tříd ZŠ, školu v přírodě nebo na pobytový program. Naplňuje průřezové téma: Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Obdržíte metodické materiály k využití tématu. Seminář je akreditován.

Určeno pedagogům I. a II. st. ZŠ a nižších gymnázií.

Datum konání: PÁ 10. 3. 2017, 9.00 – 15.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: RNDr. Pavel Nováček a Mgr. Helena Nováčková, Olomouc

Režijní poplatek: 350 Kč

ZDRAVÁ VÝŽIVA VE ŠKOLCE A VE ŠKOLE - odborný seminář

Cílem semináře je jednoduše vysvětlit základy zdravého a pro člověka přirozeného stravování v širších souvislostech. Zaměříme se na problematiku zdravého stravování a nastavení zdravých stravovacích návyků pro děti v předškolním a školním věku. Vysvětlíme si základní složení vyváženého jídelníčku, ujasníme si, na co nesmíme zapomínat, čeho se máme vyvarovat a jak jídelníček přizpůsobit ročnímu období. Prakticky si vyzkoušíme výrobu slaných a sladkých svačin pro děti, připravíme si zdravý oběd, odneseme si recepty... Seminář je akreditován.

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky, kuchaře a kuchařky školních jídelen, pedagogy volnočasových aktivit a hodin vaření, vychovatele a vychovatelky.

Datum konání: ST 18. 1. 2017, 9.00 – 15.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Ing. Kateřina Marie Halamová, Ph.D.  lektorka Akademie léčivé výživy, kurzů vaření pro širokou veřejnost, ve školních jídelnách a restauračních provozech. O lektroce na www.zivost.cz.

Režijní poplatek: 350 Kč

ROLE PARAZITŮ V EVOLUCI - vědecko-populární přednáška

Budeme si povídat o parazitech a o tom, jak pěkně si nás ty bestie umí omotat kolem prstu. Budu se snažit přesvědčit Vás o tom, že jsou paraziti vlastně nesmírně užiteční, a že bychom bez nich nežili ani zdaleka v takovém světě, v jakém dnes žijeme. Povíme si o tom, jak spolu hostitelé s parazity vzájemně interagují, a jaký vliv má tato interakce na celou evoluci a udržení biodiverzity; řekneme si něco o evoluci virulence a  o tom, proč jsou některé choroby střídavě více a méně zabijácké, a to v závislosti na prostředí. Nakonec se dostaneme k tomu, proč je vlastně evoluce parazitů tak podivná – jako kdyby fungovala naopak, od složitých organismů k mnohem méně komplexním.Vědecko-populární přednáška je určena pedagogům, biologům a široké veřejnosti.

Datum konání: PO 6. 2. 2017, 16.00 – 18.00 hod

Místo konání: Experimentální studio, Lidové sady, Liberec

Lektor: Mgr. Lenka „Jelena“ Příplatová, Přírodověděcká fakulta UK Praha

Režijní poplatek: 50 Kč

ZVÍŘATA V OHROŽENÍ A ZLOČINY V DIVOČINĚ - metodický seminář

Co ohrožuje divoká zvířata a jakou roli při pomoci s ochranou přírody hrají zoologické zahrady? To jsou témata propojující tři nové vzdělávací programy, které jsme připravili pro žáky 5. až 9. tříd. Na semináři se interaktivní formou seznámíte s problematikou záchranných programů určených pro divoká zvířata, dozvíte se, co je „wild crime“ a kdo se podílí na zločinech v divoké přírodě. V neposlední řadě zmíníme vliv našeho spotřebitelského chování na současný stav tropických lesů.

V roli žáků si na vlastní kůži vyzkoušíte vybrané aktivity a seznámíme Vás s aktivizačními metodami využitými v programech. Seminář bude doplněn prohlídkou zoologické zahrady se zaměřením na ohrožené druhy zvířat chované v rámci záchranných programů. Seminář je akreditován.

Datum konání: ČT 9. 2. 2017, 9.00 – 15.30 hod.

Místo konání: SEV DIVIZNA a ZOO Liberec

Lektor: Miroslava Nováková, Kateřina Pecinová, Jolana Stáňová, SEV DIVIZNA, LiberecRežijní poplatek: 100 Kč

Seminář se koná v rámci projektu Vzdělávání zoopedagogů a je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí, MŽP ČR a ZOO Liberec.

HRÁTKY S PAPÍREM

V rámci dílen Tradice z našeho kraje Vás zveme na tvořivou dílnu, ve které si budeme hrát a tvořit z barevného papíru. Vyzkoušíme si vyrobit přáníčko, korále a obrázek výtvarnou technikou zvanou quilling. Pro tvoření touto technikou si také připravíme jednoduchý nástroj. Seznámíme se i s technikou skládání fleurogamů (květinových origamů), které se naučíme vyrábět. Dílna je akreditována.

Datum konání: ČT 16. 2. 2017, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Původně ohlášenou lektorku Mgr. Zdeňku Sopůškovou nahradí z důvodu jejího odchodu na mateřskou dovolenou paní Naďa Jašková. Více o lektorce z Jablonce nad Nisou ZDE.

Režijní poplatek: 200 Kč

LIBERECKÁ  M.R.K.E.V. 2016

Šestnáctý ročník konference k environmentální výchově na základních a středních školách v Libereckém kraji, se bude konat v sále Kulturního a společenského centra Lidové sady v Liberci. Ústředním tématem, které bude konferenci prolínat, je LES. Dopoledne se na les podíváme z různých úhlů pohledu a odpoledne se na téma zaměříme prakticky v dílnách nebo besedách. Akce je akreditována.

Program a přihlášky naleznete zde:

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/doc.png Program Liberecká MRKEV 2016 (942kB)

Pozvánka a přihláška na MRKEV 2016 (1371,5kB)

Uzávěrka přihlášek je 4. listopadu 2016, kontaktní adresa: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Datum konání: ČT 10. 11. 2016, 8.00 – 17.00 hod

Místo konání: Lidové sady, Liberec

Režijní poplatek pro školu v síti M.R.K.E.V: 100 Kč

Režijní poplatek pro ostatní: 300 Kč

Konferenci finančně podpořil Liberecký kraj.

 

KOMUNIKACE OCHRANY PŘÍRODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: JAK OSLOVIT DĚTI A DOSPĚLÉ? - odborný seminář

Cílem workshopu je nabídnout účastníkům to nejdůležitější, co se dnes ví o komunikaci environmentálních témat s veřejností. Budeme čerpat ze zahraničních i českých odborných poznatků a zkušeností a společně si vše prakticky vyzkoušíme. Seminář je akreditován.

Datum konání: PO 14. 11. 2016, 9.00 – 15.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., Praha

Režijní poplatek: 250 Kč

Konferenci finančně podpořil Liberecký kraj.

 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

V rámci dílen Tradice z našeho kraje Vás zveme na předvánoční inspirativní tvoření. Budeme vytvářet drobnosti s vánoční tematikou, použijeme různé techniky a vyzkoušíme si práci s různými materiály. Dílna je akreditována.

Datum konání: ÚT 22. 11. 2016, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Dana Sobotková, ZOO Liberec

Režijní poplatek: 200 Kč

EKOŠKOLA – setkání Ekoškol

SEV DIVIZNA je krajským koordinátorem programu EKOŠKOLA. Chtěli bychom Vás pozvat na setkání jak škol zapojených do tohoto programu, tak škol, které mají o získání titulu zájem a chtějí se dozvědět něco více. V letošním roce chce aktivní školy podpořit naším prostřednictvím také Liberecký kraj. O jakou podporu se jedná, se dozvíte právě na našem setkání, na které přijede i zástupce celostátního koordinátora programu z Prahy.

Datum konání: ČT 22. 9. 2016, 13.00 - 15.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Miroslava Nováková, SEV DIVIZNA Liberec, 
Jan Smrčka,ved. programu Ekoškola, TEREZA, vzděl. centrum, z.ú., Praha

Režijní poplatek: ZDARMA

 

UČÍME SE V PŘÍRODĚ - krajinářsko-metodický workshop

Workshop je určen zejména pro pedagogy, kteří hledají inspiraci a metody, které se hodí pro výuku v přírodě. Cílem první části semináře je získání souvislostí krajinné ekologie a hraničních oborů, které mohou utvářet pohled na krajinu, kůži naší planety. Druhá část se zaměří na badatelsky orientované aktivity v přírodě. Sada terénních karet - pracovních listů v ceně.

Workshop je akreditován.

Datum konání: PO 26. 9. 2016, 9.00 - 15.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec
Lektor: Mgr. Bc. Tereza Hejtmánková, SEVER Litoměřice

Režijní poplatek: 200 Kč

Seminář je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky.

 

ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVA  - NOVÉ CESTY - metodický worshop

Letošní, již 12. ročník, přináší odbornou přednášku na téma „Jedinečný český ráj“, ukázky nových výukových programů, nové netradiční metody výuky, nové pomůcky, prezentaci zajímavých projektů. Programy jsou určeny učitelům z MŠ, ZŠ a SŠ.

Představíme novinky ve výukových programech středisek ekologické výchovy v Libereckém kraji a programy České ornitologické společnosti. Při večerní debatě se dozvíme, kde všude nám  nanočástice pomáhají a kde škodí, kde všude je kolem sebe nalezneme a jaký mají vliv na životní prostředí.

Během setkání je vytvořen prostor pro sdílení zkušeností z jednotlivých škol - toho nejlepšího, co se na školách podařilo realizovat nebo se ještě s úspěchem realizuje.

Podrobný program ke stažení zde:

Program_Sedmihorky_2016 (685,5kB)

Anotace_programu_Sedmihorky2016 (22,15kB)

Na akci je možné se přihlásit do 26. 9. 2016 zasláním vyplněné registrace pro každou osobu na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 482 712 982 nebo zasláním vyplněné registrace poštou na adresu: SEV DIVIZNA, Lenka Dědková, Javorová 33, 460 01 Liberec

Registrační formulář zde:

Registrace_Sedmihorky_2016 (471,5kB)

Datum konání: ČT – SO  6. - 8. 10. 2016                                                    

Místo konání: Camp Sedmihorky u Turnova

Režijní poplatek: 700 Kč/2,5 dne

Workshop je akreditován. Workshop finančně podpořil Liberecký kraj.

VEDENÍ DISKUSE A FACILITACE - osobnostní růst

"Cítíme se pohodlně mezi těmi, kteří s námi souhlasí, ale rosteme mezi těmi, kteří s námi nesouhlasí.“

Zveme vás na dvoudenní interaktivní výcvikový seminář, který posílí Vaše schopnosti vedení diskuse a facilitace. Procvičíte si potřebné dovednosti pro vedení diskuse, najdete svoje způsoby řešení náročné aktuální situace, získáte a posílíte facilitační návyky. Získané dovednosti posílí i vaši pedagogickou praxi. Seminář je akreditován.

Občerstvení a oběd po dobu konání semináře zajištěno.

Datum konání: ČT 20.10. a PÁ 21.10. 2016, 9.00 – 16.30 hod                         

Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec

Lektor: PaedDr. Olga Medlíková, Praha

Režijní poplatek: 600 Kč/2 dny

Seminář finančně podpořil Liberecký kraj.

  [ Zpět ]