Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Uskutečněné akce Uskutečněné akce ve školním roce 2017-18
Uskutečněné akce ve školním roce 2017-18

Semináře se uskutečnily za finanční podpory Libereckého kraje.     01-10-18-01-42-02-logo_lk_rgb1jpg.jpg


JAK UČIT ŽÁKY ZÁŽITKEM - metoda zážitkové pedagogiky v průřezovém tématu EV

Přijďte si zahrát několik „ekoher“, na kterých se seznámíte se základy metody zážitkové pedagogiky. Sami z vlastní zkušenosti asi dobře víte, že pokud prožijete silný zážitek, vzpomínka na něj se vám vybaví i po letech. Je to díky tomu, že jste v něm emočně zaangažováni a aktivně zapojeni. Jak ale práci se zážitkem dostat do výuky průřezového tématu environmentální výchova? Přijďte společně prožít a reflektovat, co je třeba brát na vědomí, aby hra rozvinula konkrétní kompetence přispívající k odpovědnému jednání vůči přírodě. Seminář je akreditován.

 

Datum konání: ČT 7. 6. 2018, 8.30 – 17.00 hod                            

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Ing. Tomáš Hawel, člen prázdninové školy Lipnice a metodik SEV SEVER

Režijní poplatek: 350 Kč

 

SEZNÁMENÍ S PTACTVEM LIDSKÝCH SÍDEL A JEJICH OKOLÍ, ornitologická vycházka – ZRUŠENO pro nemoc lektora

Ornitologická vycházka proběhne na okraji Liberce tak, aby bylo zastiženo co možná nejvíce druhů. Zaměřena bude na vizuální i akustické poznávání běžnějších druhů ptáků žijících jak ve městech, tak v lesích. Pozorování bude doplněno stručnými poznámkami z biologie a ekologie pozorovaného druhu. Případně budou zmíněny i možnosti ochrany zaznamenaných druhů i ptáků obecně. V případě příznivého počasí proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků.

AKCE NENÍ AKREDITOVANÁ.

 

Datum konání: ČT 24. 5. 2018, 13.00 – 16.30 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec a okolí

Lektor: Mgr. Martin Pudil, Severočeské muzeum v Liberci

Režijní poplatek: 100 Kč

 

KRAJINA NÁPADŮ, metodický seminář – ZRUŠENO pro nedostatek účastníků

Představení nové publikace Chaloupek "Krajina nápadů" a ukázka aktivit, které jsou zaměřeny na pozorování, poznávání, vnímání a zkoumání krajiny a na orientaci v přírodě. Jak pracovat s fenoménem krajiny s většími a ještě většími dětmi, zkušenosti z ekologických olympiád a výukových programů.  Nápady nejen pro školy a ekocentra, ale i dětské oddíly volného času. Určeno pro pedagogy II. stupně ZŠ a SŠ. Seminář je akreditován.

 

Datum konání: ČT 17. 5. 2018, 9.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Ing. Martin Kříž, Chaloupky, Kněžice

Režijní poplatek: 350 Kč

 

JEDLÉ BYLINY BRZKÉHO JARA A JEJICH KULINÁRNÍ VYUŽITÍ, metodický seminář

Úvod – teoretické představení jedlých rostlin. Chuťové příbuznosti v rámci jednotlivých čeledí. Vývoj obsahových látek v průběhu vegetační sezony. Principy používání rostlin při přípravě pokrmů.

Terénní část – dle klimatických a prostorových možností poznávání rostlin v přírodě. Ekologie rostlin jako disciplína o harmonizaci jednotlivých složek přírody. Typické biotopy a jejich hlavní jedlé rostliny. Tipy na terénní vyučování v hodinách přírodopisu a přípravy jednoduchých pokrmů při školním vyučování v rámci „laboratorních cvičení“ nebo „vaření“. Diskuze v průběhu celého odpoledne. Určeno pro pedagogy II. stupně ZŠ. Seminář je akreditován.

Datum konání: ST 18. 4. 2018, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec a okolí

Lektor: RNDr. et Mgr. Jana Vlková, autorka Květinové kuchařky a Notesu Květinové kuchařky

Režijní poplatek: 250 Kč

PŘÍLEŽITOSTI I PŘEKÁŽKY PRO SVOBODNOU HRU VE ŠKOLE, metodický seminář

Hra je nejpřirozenější forma učení. Svobodná hra má výhodu, rozvíjí každého žáka právě tam, kde potřebuje. Svobodné hraní umí učit i uvolnit přetlaky. Je vůbec možné využít svobodnou hru ve školní výuce? Jak rozvíjet u dětí tvořivost, myšlení i zodpovědnost a nemít ve třídě chaos? Ukážeme si nástroje svobodného hraní do třídy i ven. Najdeme příležitosti, kdy a jak do výuky svobodnou hru zařadit. Na vlastní kůži zažijeme startéry svobodných her. V obchodě příroda „nakoupíme“ pomůcky pro výuku i svobodné hraní: jak počítat s listím, číst s kameny, malovat stínem, bádat s větrem i vyrábět s dětmi opravdové pomůcky do výuky. Seminář je určen pro pedagogy MŠ a 1. st. ZŠ. seminář je akreditován.

Datum konání: ÚT 24. 4. 2018, 9.30 – 16.30 hod                         

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Mgr. Justina Danišová, Praha

Režijní poplatek: 350 Kč

PŘEDVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

V rámci dílen Tradice z našeho kraje Vás zveme na předvelikonoční tvořivou dílnu. Dílna vás v předjarním čase inspiruje k výrobě drobností s jarní a velikonoční tematikou. Použijeme přírodní i jiné materiály a vyzkoušíme si různé techniky. Dílna je akreditována.

 

Datum konání: ST 7. 3. 2018, 13.00 – 17.00 hod                          

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Mirka Nováková, dipl. ek., RNDr. Alice Hudcová, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 200 Kč

DEVATERO STUDÁNEK, metodický seminář

Ve spolupráci dvou oblíbených lektorek vznikla nová metodická publikace Studánky víly Rozárky. Pomůže Vám objevovat vodu v mnoha jejích podobách a souvislostech. Publikace obsahuje nejen řadu praktických námětů na rozmanité činnosti s dětmi, ale také velký obraz k pověšení na zeď a sadu pracovních listů. Jedná se o ucelený výukový soubor, který je navíc obohacen pohádkovým vyprávěním o víle Rozárce.

Každý účastník obdrží publikaci Studánky víly Rozárky na semináři ZDARMA. Určeno pro MŠ a 1. st. ZŠ. Seminář je akreditován.

 

Datum konání: PÁ 16. 3. 2018, 9.00 – 15.00 hod                         

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Mgr. Helena Nováčková, Olomouc, Mgr. Jana Modrá, TUL Liberec

Režijní poplatek: 450 Kč

 

Přednáška se uskuteční za finanční podpory Libereckého kraje.

PŘÍRODA ZNÁMÁ – NEZNÁMÁ, vědeckopopulární přednáška

Co je v učebnicích přírodopisu už vlastně špatně? Přijďte si poslechnout, co jsme se dozvěděli nového o světě okolo nás: Co má třeba společného bahno s antibiotiky a odkud pochází nové léky? Proč a jak chameleón mění barvu? Jak vlastně dokáže gekon lézt po stěnách? Jak se člověk inspiruje z pochopení přírody? Čeká Vás pel-mel nejzajímavějších informací z časopisu Nature a Science za poslední 3 roky podaný zábavnou formou plnou poznání.

Některá z očekávaných témat: Bahno, antibiotika a nové léky. Proč trvá tak dlouho od objevu než se dostanou léky k opravdovým pacientům? Moderní způsoby studování člověka na buněčné úrovni- člověk na čipu? Papírový mikroskop za 10 USD. Chameleón, jeho barva a motýlí křídla. Gekon a lotos - inspirace pro nové materiály. Kyslík v přírodě, aneb není sinice jako sinice atd.

Datum konání: ÚT 6. 2. 2018, 16.00 – 18.00 hod              

Místo konání: Experimentální studio, Lidové sady, Liberec

Lektorka: Mgr. Anna Fučíková, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Režijní poplatek: 50 Kč

Přednáška se uskuteční za finanční podpory Libereckého kraje.

KOUZELNÝ SVĚT ZVÍŘAT

Seminář Vás zavede do rozmanitého a barevného světa zvířat. Podíváme se mezi domácí i cizokrajné druhy a budeme poznávat jejich typické znaky a zvláštnosti. Odnesete si náměty a inspiraci, jak tento podivuhodný svět přiblížit dětem. Představíme Vám naučnou stezku Český les instalovanou v areálu zoo. Seminář je určen pro pedagogy MŠ a 1. st. ZŠ a je akreditován.

Datum konání: ÚT 20. 2. 2018, 13.00 - 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA a ZOO Liberec

Lektor: POZOR změna! - RNDr. Alice Hudcová, Mgr. Petra Suchomelová, Ing. Aleš Kočí, SEV DIVIZNA, Liberec

Režijní poplatek: 250 Kč

HRÁTKY S PAPÍREM – TEA BACK FOLDING

V rámci dílen Tradice z našeho kraje Vás zveme na tvořivou dílnu, ve které si budeme skládat a tvořit nejen z papírových sáčků od čaje, ale i z barevných a ozdobných papírů. Vyzkoušíme si vyrobit přáníčka, obrázky a mandaly. Sbírejte už nyní papírové obaly od čajových sáčků, ať máme dostatek materiálu k tvoření.  Základní jednoduché tvary zvládnou i předškolní děti. Dílna je akreditována.

Datum konání: ČT 15. 2. 2018, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Naďa Jašková, Jablonec nad Nisou

Režijní poplatek: 200 Kč

Paraziti a sebemedikace orangutanů, vědeckopopulární přednáška

Přednáška MVDr. Ivony Foitové z Masarykovy univerzity v Brně nás zavede do Indonésie. Vyprávění zkušené veterinární lékařky o jejím výzkumu chování orangutanů na Sumatře. Jakými chorobami trpí? A jak se dovedou sami léčit? Můžou nás inspirovat?

Anotace bude během prosince doplněna.

 

Datum konání: ČT 18. 1. 2018, 16.00 – 18.00 hod              

Místo konání: Experimentální studio, Lidové sady, Liberec

Lektorka: MVDr. Ivona Foitová, Masarykova univerzita v Brně

Režijní poplatek: zdarma

 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

V rámci dílen Tradice z našeho kraje Vás zveme na předvánoční voňavé tvoření. Budeme pracovat s včelím voskem, smrkovými větvičkami, šiškami a dřevem. Společně si vytvoříme svícen, vánoční ozdoby a další drobnosti, které se stanou inspirací pro Vaši práci s dětmi. Dílna je akreditována.

 

Datum konání: ÚT 28. 11. 2017, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Mirka Nováková, dipl. ek., Mgr. Dana Sobotková, ZOO Liberec

Režijní poplatek: 200 Kč

 

ZVÍŘATA V OHROŽENÍ, konference

Konference je akreditována a koná se pod záštitou MŽP ČR a MŠMT ČR.

Konference na téma „ohrožené druhy zvířat, zločiny v divočině (wild crime), příčiny ohrožení a možná východiska“ je určena odborné pedagogické, zoologické i laické veřejnosti.  Environmentální výchova a osvěta zde bude představena jako významný nástroj pro ochranu biodiverzity a ohrožených druhů.

Podrobný program naleznete zde: http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/pdf.png program konference Zvířata v ohrožení (69,29kB)

Registrace přihlášek zde: https://goo.gl/forms/wmox94D3qaT6wiQG3

 

Konference je věnována způsobům jak pomoci ohroženým zvířatům. Tomu, jak slouží ochraně biodiverzity vzdělávání a jak můžeme přispět k ochraně ohrožených zvířat my, naši žáci, návštěvníci zoo a každý jednotlivec obývající naši planetu. Inspirovat vás mohou např. workshopy s konkrétními záchrannými projekty včetně vzdělávacích aktivit a zapojení škol. K vidění budou informační panely o roli zoologických zahrad při ochraně ohrožených druhů.

 

Datum konání: ČT 9. 11. 2017, 8.00 – 16.30 hod

Místo konání: Lidové sady, Liberec

Režijní poplatek: ZDARMA

Více informací také v záložce "Vzdělávání zoopedagogů".

Konference se koná v rámci projektu Vzdělávání zoopedagogů a je financována z prostředků Státního fondu životního prostředí, MŽP, Libereckého kraje a ZOO Liberec.

 

OCHRANA A PRÁVA ZVÍŘAT, přednáška pro pedagogy, zoopedagogy a veřejnost

Zveme vás na blok tří přednášek s tématem ochrany ohrožených zvířat. První ze série představí projekt Hany Svobodové Mořské želvy, který se zabývá ochranou želv v Jihovýchodní Asii a v Indonésii na líhních pláží i prostřednictvím vzdělávání komunit místních obyvatel.

►►Přednáška Jiřího Douska, dlouholetého člena Ústřední komise pro ochranu zvířat MZe a  vedoucího oddělení Státní veterinární správy pro péči o pohodu zvířat, s názvem „Ochrana zvířat, právo a zoologické zahrady“ poskytne informace k ochraně zvířat, k tomu se vztahujícím právním předpisům a  praxi zoologických zahrad.

►►►Sérii uzavře ZOO Objektiv – zajímavosti a novinky ze ZOO Liberec zprostředkované přímo zoology a chovateli zoo. Právě zde uvidíte a uslyšíte, co se jinde nedozvíte. Prostor bude i pro vaše dotazy.

 

Datum konání: ST 8. 11. 2017, 14.00 – 19.30 hod

Místo konání: Experimentální studio, Lidové sady, Liberec

Lektoři: Hana Svobodová, metodička sdružení TEREZA a leader projektu Mořské želvy

MVDr. Jiří Dousek, FAUNUS o.s. ZOO Liberec

Jan Hanel, zoolog a vedoucí chovu ptactva v ZOO Liberec

Režijní poplatek: ZDARMA

Přednášky se konají v rámci projektu Vzdělávání zoopedagogů a jsou financovány z prostředků Státního fondu životního prostředí, MŽP a ZOO Liberec.

 

GLOBAL STORYLINES, metodický workshop – ZRUŠENO

Kurz připraví účastníky na práci s pedagogickým přístupem Global Storylines (www.nazemi.cz/global-storylines) tak, aby jej mohli samostatně realizovat dle existujících metodik. Global Storylines umožňují otevírat prostor pro práci s globálními tématy, ale také významně působí na proměnu vztahu mezi učitelem a žáky a vedou ke vzájemnému ocenění a respektu. Během kurzu si účastníci osvojí nutné předpoklady důležité pro práci s příběhy – seznámí se s obsahem a cíli globálního rozvojového vzdělávání a s tím, jak pracovat se základními dramatickými technikami ve výuce. Následně, coby účastníci, budou pracovat v jednom konkrétním příběhu, který budou prožívat jednak v rovině dětí v roli postavy z příběhu, jednak v rovině mimo roli. Určeno pedagogům I. stupně ZŠ. Seminář je akreditován.

 

Datum konání: ČT – SO  12. – 14. 10. 2017 (zahájení ve ČT 14.00 hod, ukončení v SO 14.00 hod)

Místo konání: Camp Sedmihorky u Turnova

Lektorka: Kristýna Hrubanová, Globální rozvojové vzdělávání, NaZemi Brno

Režijní poplatek: 1400 Kč

 

Bližší info a přihlášky u Mirky Novákové: tel. 482712982 nebo email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pozvánka ke stažení zde: pozvánka na seminář Global Storylines (596,84kB)

 

Setkání Ekoškol Libereckého kraje

Letošní setkání Ekoškol a Ekotýmů bude probíhat na ZŠ Švermova, Liberec, která je nositelem již třetího titulu EKOŠKOLA. Zveme všechny školy zapojené do tohoto mezinárodního programu, aby přišly se svými Ekotýmy seznámit se s novým prostředím, získat inspiraci, tipy a nápady k další práci. Budete mít možnost poznat, co a jak funguje jinde a jistě načerpáte novou energii.

 

Datum konání: ČT 21. 9. 2017, 9.00 – 12.00 hod

Místo konání: ZŠ Švermova,  Liberec

Režijní poplatek: ZDARMA

 

Setkání bylo realizováno za finanční podpory Libereckého kraje.
  [ Zpět ]