Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Uskutečněné akce Uskutečněné akce ve školním roce 2018-19
Uskutečněné akce ve školním roce 2018-19

1) SEZNÁMENÍ S PTACTVEM LIDSKÝCH SÍDEL A JEJICH OKOLÍ , ornitologická vycházka

Ornitologická vycházka proběhne na okraji Liberce tak, aby bylo zastiženo co možná nejvíce ptačích druhů. Zaměřena bude na vizuální i akustické poznávání běžnějších druhů ptáků žijících jak ve městech, tak v lesích. Pozorování bude doplněno stručnými poznámkami z biologie a ekologie pozorovaného druhu. Případně budou zmíněny i možnosti ochrany zaznamenaných druhů i ptáků obecně. V případě příznivého počasí proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků.

Datum konání: ST 26. 9. 2018, 13.00 – 16.30 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec a okolí

Lektor: Mgr. Martin Pudil, Severočeské muzeum v Liberci

Režijní poplatek: 100 Kč

 

2) SEMINÁŘ DOBRÉ PRAXE PRO EKOŠKOLY

Akreditovaná akce

Na celodenním semináři vám ukážeme, jak nejefektivněji rozvinout akční kompetence dětí pomocí programu Ekoškola. Vyzkoušíme si prakticky, jak realizovat změny ve škole pomocí 7 kroků s důrazem na osobnostní rozvoj žáků. Konkrétně například zjistíte, jaké různé možnosti nám skýtá vytváření Plánu činností v návaznosti na Analýzu a práce s ním. Čeká Vás ukázka vzorových materiálů, sdílení vlastních zkušenosti a vzájemná inspirace. Akce je určena pro koordinátory programu a tři žáky z Ekotýmu.

Seminář byl realizován za finanční podpory Libereckého kraje.

Datum konání: ST 3. 10. 2018, 9.00 – 15.00 hod

Místo konání: ZŠ Dubá, okr. Česká Lípa

Lektoři: TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Praha

Režijní poplatek: ZDARMA


3) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – NOVÉ CESTY

Akce je akreditována

Na tradiční třídenní setkání  v Sedmihorkách jsme pro Vás připravili odborné přednášky a besedy se zajímavými lidmi na zajímavá témata. Jedno celé odpoledne se budeme zabývat tématem dětí venku a Svobodné hry. Uvidíte a zažijete si ukázky nových výukových programů, nové netradiční metody výuky, nové pomůcky, prezentaci zajímavých projektů. Během setkání je vytvořen prostor pro sdílení zkušeností.

Programy jsou určeny učitelům z MŠ, ZŠ a SŠ.

Pozvánka Sedmihorky 2018 (481kB)

program Sedmihorky 2018 (78,85kB)

 

Na akci je možné se přihlásit do 3.10.2018 zasláním vyplněné registrace pro každou osobu na adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 482 712 982 nebo zasláním vyplněné registrace poštou na adresu: SEV DIVIZNA, Lenka Dědková, Javorová 33, 460 01 Liberec.

Registrace Sedmihorky 2018 (461kB)

 

Datum konání: ČT – SO 11. – 13. 10. 2018

Místo konání: Camp Sedmihorky u Turnova

Režijní poplatek: 750 Kč

 

Setkání je realizováno za finanční podpory Libereckého kraje.

 

4) Učitelé učitelům aneb „otevřená inspirativní kavárna“, minikonference

Akce je akreditována

Setkání pedagogů na téma: realizace environmentální výchovy na základní škole.

Mezi Vámi pedagogy je mnoho neotřelých a osvědčených postupů, jak realizovat environmentální výchovu. Víme, že mnozí z Vás můžete být pro druhé inspirací, a také víme, že spousta pedagogů uvítá příklady dobré praxe. Proč se navzájem neinspirovat, proč nezkusit sdílet Vaše zkušenosti a nápady…? Pro ty, kdo se chtějí zapojit, je určená  naše „inspirativní kavárna“.

Datum konání: ST 14. 11. 2018, 13.00 – 17.00 hod - hlavní program

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektoři: učitelé z praxe

Režijní poplatek: zdarma

 

5) VÁNOČNÍ I NEVÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Akreditovaná tvořivá dílna

V rámci dílen Tradice z našeho kraje Vás zveme na předvánoční inspirativní tvoření na DIVIZNĚ. Budeme pracovat s přírodními materiály, jako je vlna, smrkové větvičky, šišky a dřevo. Společně si vytvoříme drobnosti, které můžete vytvářet s vašimi dětmi ve třídách nejen před Vánocemi.

Datum konání: ÚT 27. 11. 2018, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Mgr. Dana Sobotková, Zoo Liberec

Režijní poplatek: 200 Kč

 

6) EKOLOGIE A MODERNÍ TECHNIKY – CESTA ZA ČISTOU VODOU ANEB MODERNÍ ZPŮSOBY RECYKLACE

Vědecko-populární přednáška pro pedagogy, biology a širokou Veřejnost

Zajímá Vás, jak se zavlažuje v poušti? Jak recyklují vodu kosmonauti? A jak je to v České republice? Jaké jsou největší nečistoty ve vodě a co snižuje její kvalitu? Zároveň se dozvíte několik novinek, jak se dají moderně recyklovat věci do vody spadlé - od plastu po oblečení.

Datum konání: PO 11. 2. 2019, 16.00 – 18.00 hod

Místo konání: Experimentální studio, Lidové sady Liberec

Lektor: Mgr. Anna Fučíková, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Režijní poplatek: 50 Kč

7) RECYKLOBLOKY – ZRUŠENO

V rámci dílen Tradice z našeho kraje Vás zveme na tvořivou dílnu, ve které Vám představíme ekologický program pro školy: RECYKLOBLOKY. Naučíme Vás využívat již nepotřebné papíry (obaly od sešitů, kalendáře, plakáty…) a hravým způsobem si z nich vytvořit bloky, které se dají znovu použít nebo je můžete darovat. Na dílně budeme stříhat, lepit, kolážovat a malovat.

Datum konání: ST 13. 2. 2019, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Lucie Čapková, výtvarnice, Benešov u Semil
Režijní poplatek: 200 Kč

 

8) JAK NAŠE TALÍŘE OTÁČÍ SVĚTEM - proč záleží na zodpovědné spotřebě potravin?

Akreditovaný metodický seminář

Cílem interaktivně vedeného semináře je představit na teoretické i praktické rovině souvislosti mezi globálními environmentálními výzvami a současnou podobou produkce a spotřeby potravin. Co vše můžeme jako zodpovědní spotřebitelé pozitivně ovlivnit? A jak lze témata udržitelných potravinových systémů inspirativně rozvíjet ve výuce? Účastníci se seznámí s dobrou praxí projektu Menu pro změnu, realizovaného na českých i evropských základních a středních školách.

Každý účastník obdrží stejnojmennou publikaci na semináři zdarma.

Datum konání: UT 19. 2. 2019, 9.00 – 15.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Tereza Čajková, Glopolis Praha

Režijní poplatek: 350 Kč

9) ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

Akreditovaná tvořivá dílna

V rámci dílen Tradice z našeho kraje Vás zveme na tvořivou dílnu, ve které najdete inspiraci pro tvoření s dětmi v průběhu celého roku. Zastavíme se u rozmanitých svátků a oslav (Den matek, Čarodějnice, Tři králové, …) a vyrobíme si k nim malé drobnosti a dárečky. Použijeme přírodní i jiné materiály a vyzkoušíme si různé techniky.

Určeno pro pedagogy MŠ a 1. st. ZŠ.

Datum konání: ČT 14. 3. 2019, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec

Lektoři: Mirka Nováková, dipl. ek., RNDr. Alice Hudcová, SEV DIVIZNA, Liberec
Režijní poplatek: 200 Kč

10) DO ZOO ZADNÍMI VRÁTKY – k 100. výročí založení Zoo Liberec

Odborná exkurze

Nejstarší zoologická zahrada v České republice Vám pootevře zadní vrátka a dovolí nahlédnout do zákulisí péče o cizokrajná zvířata chovaná v Zoo Liberec.  Během komentované prohlídky se seznámíte s běžným každodenním životem zvířat, jejich chovatelů i dalších pracovníků zoo. Nahlédnete částečně za oponu všedního dne zoologické zahrady, ale i do zázemí některých úseků.

Datum konání: ST 27. 3. 2019, 13.00 – 16.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA a Zoo Liberec

Lektor: Ing. Leoš Havle, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 100 Kč

11) KOUZELNÝ SVĚT STROMŮ, metodický seminář

Akreditovaný seminář

Seminář Vás zavede do rozmanitého a čarovného světa stromů. Prohlédneme si je od kořenů po korunu. Nabídneme Vám aktivity, které pomohou dětem porozumět významu stromů v přírodě. Podíváme se na jejich péči a ochranu, a také si budeme se stromy hrát a tvořit. Odnesete si klíč k určování našich stromů a inspiraci, jak tento podivuhodný svět přiblížit dětem.

Určeno pro pedagogy MŠ a I. stupně ZŠ.

Datum konání: ST 3. 4. 2019, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec a okolí

Lektoři: RNDr. Alice Hudcová, Mirka Nováková dipl. ek., SEV DIVIZNA, Liberec

Režijní poplatek: 250 Kč

 

12) PTAČÍ ROK, metodický seminář

Akreditovaný seminář

Seznámíme vás s kampaní Silent forest, která chce informovat o současném kritickém úbytku zpěvného ptactva v pralesích Indonésie. Vzniklý metodický materiál - nadčasový kalendář, zve k nahlédnutí do současné problematiky v pralesích, ale poukazuje i na život evropských pěvců. Seminář Vás provede celým rokem pěvců. Obsahuje aktivity, které jsou součástí kalendáře a mohou Vás inspirovat, jak s ním pracovat ve třídě. Můžete se těšit i na ukázku z nového programu „Ptačí svět“ s návštěvou tropického pavilonu naší zoo.
Ze semináře si odnesete jeden výtisk kalendáře „Ptačí Rok“ a kromě nápadů na projektové zpracování tématu i prožitek několika aktivit.

Určeno pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ.

Datum: ČT 25. 4. 2019  9.00 – 15.00 hod
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec
Lektoři: MgA. Barbara Tesařová, Bc. Jana Krupová, Mirka Nováková, dipl. ek., Zoo Liberec a SEV DIVIZNA, Liberec
Režijní poplatek: 350 Kč

13) BYLINKY V PREVENCI A LÉČBĚ

Akreditovaný seminář

Seminář Vám přiblíží historii a poslání bylinné prevence a léčby, poradí, které byliny naleznete ve Vašem okolí a které se dají pěstovat na zahrádce. Ukážeme Vám divoké bylinky v terénu i na zahrádce DIVIZNY. Řekneme si pravidla míchání bylinkových směsí, výroby tinktur a mastí. Zmíníme možnost využití bylin v případě nuceného pobytu v přírodě, první pomoc i využití v kuchyni. Poskytneme prostor i pro Vaše rady a zkušenosti.

Datum konání: ČT 16. 5. 2019, 9.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Dušan Havlík, Bylinky DuHa

Režijní poplatek: 250 Kč

 

14) JIZERSKÁ 50 JINAK

Akreditovaná exkurze k 50. výročí založení CHKO Jizerské hory

CHKO Jizerské hory oslavila 50 let od vyhlášení (1968-2018). K této příležitosti pro Vás pracovníci AOPK ČR včetně Správy CHKO Jizerské hory připravili přehled toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího, co by měl pedagog o přírodě a krajině Jizerek znát. Do Hejnic a zpět pojedeme z Liberce vlakem. Po úvodní prezentaci v SEV STŘEVLIK v Hejnicích se vydáme do NPR Jizerskohorské bučiny (cca 10 km pěšky) s praktickými ukázkami aktivit, her a úkolů jako inspirace pro výlet (nejen) s žáky.

Datum konání: ČT 23. 5. 2018, 8.00 – 17.00 hod

Místo konání: Hejnice a Jizerské hory

Lektoři: AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory

Režijní poplatek: 150 Kč

15) PŮDA POKLAD NEJCENNĚJŠÍ, metodický seminář

Akreditovaný seminář

Půda je jedinečné bohatství naší Země, je zdrojem veškerého blahobytu. Bez úrodné půdy se neobejdeme. Půda si zasluhuje naši pozornost, pochopení všech souvislostí a péči řádného hospodáře. Jak na to v rámci školní výuky poradí náš seminář. Dopoledne probereme teorii a odpoledne se seznámíme s pomůckami a interaktivními prvky ke zkoumání živých i neživých složek půdy a s náměty na aktivity.

Určeno pro pedagogy ZŠ a SŠ.

Datum konání: ÚT 28. 5. 2019, 9.00 – 16.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec

Lektoři: Ing. Jaroslav Šíma, zakladatel a předseda správní rady Semenec o.p.s., správce veřejné zeleně města Týn nad Vltavou, krajinářský architekt

Mgr. Barbora Šímová – ředitelka Semenec o.p.s., lektorka výukových programů

Režijní poplatek: 350 Kč

 

  [ Zpět ]