Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Uskutečněné akce Uskutečněné akce ve školním roce 2019-20
Uskutečněné akce ve školním roce 2019-20

1) UČENÍ V PŘÍRODĚ I, metodický seminář

Seminář představí účastníkům aktivy pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ s prvky badatelsky orientované výuky ze života hmyzu. Aktivity budou představeny v přírodním prostředí, v rámci uceleného výukového programu Hmyzí říše, který zahrnuje samostatnou práci žáků, pozorování, objevování, smyslové hry, práci s textem a vytváření komunikačních dovedností. Jednotlivé aktivity mezipředmětově prolínají učivem přírodovědy a přírodopisu a lze je využít i v rámci školní družiny a mimoškolní výchovy. Účastníci semináře získají praktické náměty, které mohou zařadit do vlastní výuky v rámci vyučovací hodiny nebo tematického dne. Činnostně zaměřené aktivity a inspiraci pro výuku v přírodě najdeme na nově revitalizované školní zahradě ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2, na které se seminář uskuteční. Určeno pro pedagogy I. a II. stupně ZŠ, vychovatele ŠD.

Seminář je akreditován.

Datum konání: ÚT 24. 9. 2019, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: zahrada ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2 (sraz na zastávce MHD Ruprechtice nám.)

Lektoři: Mgr. Alena Šáfrová, Mgr. Barbora Melicharová, Bc. Radomíra Stejskalová, ZŠ Liberec, nám. Míru

Režijní poplatek: 200 Kč

 

2) Setkání EKOŠKOL Libereckého kraje

Letošní setkání Ekoškol a Ekotýmů bude probíhat na ZŠ Turnov, Zborovská, která je do programu zapojena již třináct let. Má bohaté zkušenosti, které nejednou prokázala při obhajobě titulu Ekoškola.

Zveme všechny školy zapojené i nezapojené do tohoto mezinárodního programu, aby se přišly seznámit s novým prostředím, získat inspiraci, tipy a nápady k další práci. Budete mít možnost poznat, co a jak funguje jinde a jistě načerpáte novou energii.

Datum konání: ST 25. 9. 2019, 9.00 – 12.00 hod

Místo konání: ZŠ Turnov, Zborovská 519

Režijní poplatek: ZDARMA

Setkání je realizováno za finanční podpory Libereckého kraje.

 

X2) OBEC A PŘÍRODA JAKO NEJLEPŠÍ UČEBNY, seminář

Seminář s názvem Obec a příroda jako nejlepší učebny je určen pro pracovníky veřejné správy (krajské, městské, obecní úřady, ČŠI, pracoviště ochrany přírody apod.), realizátory Místních akčních plánů vzdělávání i další zájemce.

Koná se v pátek 25.10.2019  v Holovousích u Hořic.

 

Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce: Obec a příroda - nejlepší učebny (128,64kB)

 

3) Liberecká M.R.K.E.V.2019

Již osmnáctý ročník konference k environmentální výchově na základních a středních školách v Libereckém kraji, se bude konat ve společenském sále KSC Lidové sady v Liberci. Ústředním tématem, které bude konferencí prolínat je VODA KOLEM NÁS. Dopoledne se na přednáškách s odborníky podíváme na toto téma z různých úhlů pohledu a odpoledne některá témata probereme v praktických dílnách. Akce je akreditována.

Letos, již potřetí, udělíme „Ceny za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji“ v dalším ročníku Ještědská MRKEV.

Program: program MRKEV 2019 (388,89kB)

Datum konání: ČT – 14. 11. 2019, 9.00 – 17.00 hod

Místo konání: KSC Lidové sady, Liberec

Režijní poplatek: 100 Kč (pro členy programu MRKEV), 200 Kč (pro ostatní účastníky)

 

Setkání je realizováno za finanční podpory Libereckého kraje.

07-23-19-10-35-54-logo_lk_rgb1jpg.jpg


4) ANDĚLÉ MEZI NÁMI, tvořivá dílna

V rámci dílen Tradice z našeho kraje Vás zveme na předvánoční inspirativní tvoření na DIVIZNĚ. Budeme pracovat s přírodními materiály, jako je dřevo, šišky, vlna, papír. Společně si vytvoříme drobnosti, které můžete vytvářet s vašimi dětmi ve třídách nejen před Vánocemi. Dílna je akreditována.

Datum konání: ST 27. 11. 2019, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Mgr. Dana Sobotková, Zoo Liberec

Režijní poplatek: 200 Kč

 

5) EFEKT MOTÝLÍCH KŘÍDEL, vědecko-populární přednáška pro pedagogy, biology  a širokou veřejnost

Zajímá vás, jak nepatrné změny, které člověk nepozoruje, mají obrovský vliv na přírodu okolo nás? Jak jsou biologické systémy propojeny? Jak probíhá signalizace v přírodě a jak malé drobnosti spouští kaskády a dominové efekty s globálním dopadem? Přijďte na zajímavou přednášku.

Datum konání: PO 10. 2. 2020, 16.00 – 18.00 hod

Místo konání: Experimentální studio, KSC Lidové sady Liberec

Lektor: Mgr. Anna Fučíková, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Režijní poplatek: 50 Kč

 

6) LUČNÍ ŠKOLKA V PRAXI, metodický seminář

Cílem semináře je seznámit pedagogy s metodikou Luční školka, která přibližuje svět drobných živočichů z říše bezobratlých, například mravenců, vážek, brouků, plžů či motýlů, které děti mohou pozorovat v trávě, půdě, ve vodě. Cílem semináře je inspirace pedagogů a jejich motivace, představení námětů, jak lze toto téma hravě uchopit s nejmenšími dětmi.

Průvodcem nám bude beruška, ředitelka Luční školky, se kterou si nejen zatančíme, ale také nás seznámí se svými kamarády, učiteli v této školce, s rozvážným hlemýžděm, rychlou vážkou, šikovným mravencem, krasavcem motýlem, dravou stonožkou, pilnou včelkou a pečlivým pavoukem. Vyzkoušíte si nejen hry a přírodovědná pozorování, ale také výtvarné a hudební aktivity. Zaměříme se také na téma přírodních zahrad, protože právě ony poskytují zmiňovaným živočichům vhodné prostředí k životu a nám výborné výukové možnosti. Určeno pro MŠ a 1. tř. ZŠ. Seminář je akreditován.

Datum konání: PA 14. 2. 2020, 9.00 – 15.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Mgr. Helena Nováčková, Lipka Brno

Režijní poplatek: 400 Kč

 

7) JARNÍ HRÁTKY A TVOŘENÍ, tvořivá dílna

Zveme Vás na praktickou dílnu, ve které najdete inspiraci pro tvořivé hraní s většími i menšími dětmi v průběhu jara. Vyrobíme si praktické, ozdobné a hravé drobnosti z přírodních i jiných materiálů. Určeno pro pedagogy MŠ a 1. třídy ZŠ. Dílna je akreditována.

Datum konání: ČT 19. 3. 2020, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec

Lektoři: : RNDr. Alice Hudcová, SEV DIVIZNA, Liberec 
Režijní poplatek: 200 Kč

 

8) DRUHOVÁ OCHRANA NEBO OCHRANA JEDINCE? JAK CHRÁNÍME POPULACE V ZOO?

ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA pro přírodovědce, zoology, státní správu a širokou veřejnost

Současné zoologické zahrady se potýkají s odlišnými problémy, než tomu bylo v průběhu minulého století. Nastává stav, kdy úsilí o chov ohrožených druhů zvířat se zdá být ekonomicky nad možnosti moderních zoologických zahrad spolu s nedostatkem potřebného chovatelského prostoru, který je zvířatům jednotlivých druhů poskytován. Během přednášky se dozvíte, jaké efektivní nástroje můžeme využívat a jak moc je třeba informovat a tím i vzdělávat širokou veřejnost proto, abychom mohli současný vývoj chovu zvířat v lidské péči úspěšně zvládnout.

Datum konání: ST 25. 3. 2020, 16.00 – 18.00 hod

Místo konání: Experimentální studio, KSC Lidové sady Liberec

Lektor: Ing. Luboš Melichar – hlavní zoolog, Zoo Liberec

Režijní poplatek: 50 Kč

 

9) PTAČÍ ROK, metodický seminář

Seznámíme vás s kampaní SILENT FOREST, která informuje o současném kritickém úbytku zpěvného ptactva v pralesích Indonésie. Vzniklý metodický materiál - nadčasový kalendář, zve k nahlédnutí do současné problematiky v pralesích, ale poukazuje i na život evropských pěvců. Seminář vás provede celým rokem pěvců. Součástí kalendáře jsou aktivity, které vás mohou inspirovat, jak s ním pracovat ve třídě. Můžete se těšit i na ukázku z programu „Ptačí svět“ s návštěvou tropického pavilonu naší zoo.
Ze semináře si odnesete jeden výtisk kalendáře „Ptačí rok“ a kromě nápadů na projektové zpracování tématu i prožitek několika aktivit. Určeno pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ. Seminář je akreditován.

Datum: ST 22. 4. 2020 9.00 – 15.00 hod
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec
Lektoři: MgA. Barbara Tesařová, Bc. Jana Krupová, Mirka Nováková, dipl. ek., Zoo Liberec a SEV DIVIZNA
Režijní poplatek: 400 Kč

 

10) MOKŘAD: ŽIVÁ UČEBNICE, odborná metodická exkurze

Mokřady jsou v české krajině poklady pro environmentální vzdělávání. Jaká výuková témata v nich otevírat a jak je žákům představovat?

Terénní seminář bude zaměřen na praktické poznávání mokřadního života i představení konkrétních aktivit realizovatelných se žáky, vše doplněno o informace o obecné problematice mokřadů v České republice. Podrobnosti se dozvíte před termínem konání. Exkurze je akreditovaná.

Datum konání: UT 5. 5. 2020, 8.00 – 17.00 hod

Místo konání: Liberec a okolí

Lektoři: Michal Řepík, SEV DIVIZNA Liberec

Režijní poplatek: 150 Kč

 

11) SEMINÁŘ O VENKOVNÍM UČENÍ, metodický seminář

Rádi byste učili venku, ale ještě jste to nezkusili a přemýšlíte, jak na to? Přijďte se inspirovat, jak učit na čerstvém vzduchu! V programu Les ve škole Vzdělávacího centra TEREZA jsme pro učitele, vychovatelky/le v družinách a lektory volnočasových aktivit připravili nový seminář.  Co vás čeká? Na semináři si zažijete lekce z  metodik Lesa ve škole na vlastní kůži, aktivity si vyzkoušíte také venku (za každého počasí), po absolvování semináře budete vědět, jak s metodikami pracovat, aby to žáky bavilo, a jak zařadit program do výuky, uvidíte několik příkladů z praxe z ostatních škol, můžete vzájemně sdílet zkušenosti, odnesete si nápady, jak se vypořádat s případnými obtížemi venkovní výuky, získáte výtisk jedné metodiky zdarma, v dopoledním bloku se navíc budeme věnovat také aktivitám v družině a jejich možným prolnutím do výuky.  Seminář je akreditován.

Lze absolvovat jeden blok nebo oba dva.

Datum konání: ST 13. 5. 2020, 8.00 – 12.00 hod pro učitele 1. st. ZŠ, vychovatele a lektory volnočasových aktivit,13.00 – 17.00 hod pro učitele 2. st. ZŠ

Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec

Lektoři: Mgr. Justina Danišová, Vzdělávací centrum TEREZA Praha

Režijní poplatek: 250 Kč za 1 blok, 450 Kč za 2 bloky.

 

12) KOUZELNÝ SVĚT HMYZU, metodický seminář

Seminář vás zavede do rozmanitého a pozoruhodného světa hmyzu. Seznámíme se s našimi běžnými druhy, některé zkusíme i pozorovat. Čeká nás lov na louce a v potoce. Zamyslíme se nad významem hmyzu a nad jeho situací v současném světě. Odnesete si klíč k určování hmyzu a inspiraci, jak tento podivuhodný svět přiblížit dětem. Určeno pro pedagogy MŠ a 1. st. ZŠ. Seminář je akreditován.  

Datum konání: UT 19. 5. 2020, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: RNDr. Alice Hudcová, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 250 Kč

 

13) VODA A JEJÍ CYKLY, metodický seminář

Voda je jedinečnou složkou mnoha přírodních cyklů od biologických po klimatické, které jsou ve vzájemně ovlivňujících se vztazích. Voda je základním předpokladem pro přežití většiny bioty, oživující zemský povrch a je nezbytná pro udržení energetických procesů. Zadržení vody v krajině je nejdůležitější úlohou současnosti i ve vztahu ke klimatické změně. Jak na to v rámci školní výuky poradí náš seminář.

Program:

1. dopolední blok – teoretický – voda v souvislostech (klima, počasí, vegetace, vodní cyklus, energetický cyklus)

2. odpolední blok – praktický – seznámení s pomůckami a interaktivními prvky ke zkoumání vody, náměty na aktivity a zkoumání živých i neživých složek vody. Voda jako živoucí struktura a prostředek pro lidské činnosti. (Zkoumání vodních bezobratlých, vodní filtr, vodní mlýnky, zdroj vody na školní zahradě, apod.) Seminář je akreditován.

Datum konání: ST 27. 5. 2020, 9.00 – 16.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec

Lektor: Ing. Jaroslav Šíma, zakladatel a předseda správní rady Semenec o.p.s., správce veřejné zeleně města Týn nad Vltavou, krajinářský architekt

Režijní poplatek: 400 Kč

 

14) UČENÍ V PŘÍRODĚ II, metodický seminář

Seminář představí účastníkům aktivy pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ s prvky badatelsky orientované výuky ze života ptáků. Aktivity budou představeny v přírodním prostředí v rámci uceleného výukového programu Ptačí říše, který zahrnuje samostatnou práci žáků, pozorování, objevování, smyslové hry, práci s textem a vytváření komunikačních dovedností. Jednotlivé aktivity mezipředmětově prolínají učivem přírodovědy, přírodopisu a fyziky a lze je využít i v rámci školní družiny a mimoškolní výchovy. Účastníci semináře získají praktické náměty, které mohou zařadit do vlastní výuky v rámci vyučovací hodiny nebo tematického dne. Činnostně zaměřené aktivity a inspiraci pro výuku v přírodě najdeme na revitalizované školní zahradě ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2, na které se seminář uskuteční. Seminář je akreditován.

Datum konání: ST 3. 6. 2020, 13.00 – 17.00 hod                             

Místo konání: zahrada ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2 (sraz na zastávce MHD Ruprechtice nám.)

Lektoři: Mgr. Alena Šáfrová, Mgr. Barbora Melicharová, Bc. Radomíra Stejskalová, ZŠ Liberec, nám. Míru

Režijní poplatek: 200 Kč

 

 

 

 

  [ Zpět ]