Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Ukončené projekty
O.P.V.K.

 

images/stories/opvk_hor_zakladni_logolink_bar_czjpg.jpg

 

ŽIVLY KOLEM NÁS

V rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/48.0128  jsme ve školním roce 2014-2015 uspořádali řadu odborných seminářů a exkurzí pro pedagogické pracovníky mateřských škol.Akce byly akreditované MŠMT ČR v rámci DVPP. V ARCHIVU naleznete výčet a obsah všech realizovaných seminářů.

 

Počty účastníků a další souhrnné informace naleznete v tiskové zprávě vydané ku příležitosti ukončení projektu:

Tisková zpráva Živly (326,74kB)

 

 

SEV DIVIZNA PEDAGOGŮM

Na konci června 2012 SEV DIVIZNA ukončila již druhý projekt z OPVK – SEV DIVIZNA pedagogům.

Cílem projektu bylo vytvořit metodicky propracovanou nabídku dalšího vzdělávání pro pedagogy v oblasti EVVO, která bude propojovat globální témata s místními, pomůže v naplňování EV jako průřezového tématu školních vzdělávacích programů a vytvoří novou kvalitu DVPP v Libereckém kraji. Popsané cíle se nám podařilo v rámci sestavení nabídky vzdělávacích programů na tři školní roky naplnit. V započatém trendu vzdělávání budeme nadále pokračovat a pedagogům budeme nabízet taková témata, která podpoří jejich rozvoj a zvýší jejich kompetence.

Během tří let jsme se realizací vzdělávacích aktivit pro pedagogy snažili o podporu a zvýšení odborné kapacity a kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Uspořádali jsme pro ně:

21 vzdělávacích seminářů, jejichž témata a metodiky jsme volili tak, aby byly pro pedagogy inovativní a nové v rámci komplexní nabídky v Libereckém kraji. 7 seminářů „na míru pro školy“, kdy jsme pro pedagogický sbor připravili seminář podle formulovaných potřeb a požadavků školy. 16 tvořivých a inspirativních dílen, kde mohli učitelé získat informace a osvojit si dovednosti, jež budou předávat žákům a studentům ve výuce. 13 odborných exkurzí na kterých pod vedením odborníků z dané oblasti – geologie, zoologie, botaniky, architektury, historie, tradičních řemesel apod. mohli získat podrobné informace přímo v terénu a často si i vyzkoušet staré pracovní postupy nebo poznávání rostlin a živočichů. 6 setkání pedagogů, kde bylo možné prezentovat příklady dobré praxe na školách a sdílet zkušenosti v oblasti EVVO.

Celkem se za období tří let jednalo o 1047 úspěšně podpořených osob.


SEV DIVIZNA ŠKOLÁM

SEV DIVIZNA  úspěšně dokončilo 31.12.2011 projekt SEV DIVIZNA školám, který byl financován z ESF Operačním programu vzdělávání  pro konkurenceschopnost a z rozpočtu ČR. Projekt v hodnotě cca 2.800.000 Kč byl realizován od 1.1.2009. Za dobu jeho realizace vzniklo nebo bylo inovováno 17 ekologických výukových programů pro děti ze základních škol Libereckého kraje. Tyto programy byly připraveny tak, aby jejich obsahová (odborná) správnost byla v souladu s nejnovějšími trendy a poznatky. V těchto programech jsou použity interaktivní metody práce s dětmi, metody vycházející například z „kritického myšlení" a byl dán velký prostor pro spolupráci, komunikaci a přímý kontakt s přírodou.

Z projektu bylo podpořeno vzdělávání v oblasti environmentální výchovy pro bez mála 8000 žáků. Vzniklo několik nových metodických pomůcek a pracovních listů.

O ekologické výukové programy nabízené SEV DIVIZNA je velmi veliký zájem ze stran škol, kapacita střediska je do konce školního roku vyčerpaná již od prvních dnů, kdy školní rok započal. Programy lektorují zkušení, pedagogicky zdatní lektoři, kteří si neustále zvyšují svůj odborný kredit. Díky projektu se mimo jiné mohli vzdělávat v lektorských či pedagogických dovednostech.