Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Ocenění Liberecká MRKEV

Cena za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji – "JEŠTĚDSKÁ MRKEV“ byla historicky poprvé udělena 11. 11. 2010 při příležitosti 10. výroční konference k ekologické výchově Liberecká MRKEV 2010.

Cena se udílí příležitostně, a to v pěti kategoriích:

1. pedagog

2. škola či školské zařízení

3. projekt EVVO realizovaný na území Libereckého kraje

4. žák základní či střední školy

5. podnikatel

 

Doposavad se JEŠTĚDSKÁ MRKEV udílela dvakrát, v roce 2010 a na 14. konferenci Liberecká MRKEV v roce 2014. Oceněné zástupce všech kategorií naleznete zde:

Ocenění Ještědská Mrkev 2010 (13,08kB)

Ocenění Ještědská MRKEV 2014 (19kB)

 

Nominace na udělení:

• nominovat může každý občan či organizace působící v Libereckém kraji
• nominace budou posuzovat členové odborné komise, které jmenuje SEV DIVIZNA 
• nominace proběhne v 5 níže uvedených kategoriích

V kategorii 1 mohou být nominováni jednotlivci: ředitelé a pedagogové škol a školských zařízení, školní koordinátoři EVVO, vedoucí zájmových kroužků a oddílů, kteří se významně, dlouhodobě a systematicky zasloužili o rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji.

V kategorii 2 mohou být nominováni žáci a studenti: žáci základních škol, speciálních i praktických škol, víceletých gymnázií, studenti gymnázií, SOŠ, SOU i studenti OU, kteří se svým aktivním přístupem podíleli na přípravě nebo realizaci nějakého projektu EVVO na území Libereckého kraje.

V kategorii 3 mohou být nominováni dárci, kteří se významně podíleli na financování nějakého projektu, aktivity v oblasti EVVO v Libereckém kraji nebo dlouhodobě spolupracují na nějakém projektu, případně jej sami realizují (podnikatelé, právnické osoby nebo sdružení právnických osob).

V kategorii 4 mohou být nominováni: školy či školská zařízení z Libereckého kraje, které dlouhodobě a koncepčně vykonávají činnosti či realizují projekty v oblasti EVVO a ovlivňují tak dění ve svém okolí.

V kategorii 5 mohou být nominováni projekty v oblasti EVVO, realizované na území Libereckého kraje (financovaný z různých zdrojů), které svým pojetím a rozsahem významně obohatily činnost školy, organizace, obce či regionu, byly prezentovány veřejnosti a byly úspěšně realizovány v plném rozsahu.

 

 

 

mrkev_09jpg.jpg