Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Ocenění Ještědská MRKEV - vyhlášen 3. ročník!

POZOR! Letos, již potřetí, udělíme „Ceny za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji“ v dalším ročníku Ještědská MRKEV.

Vyhlášení cen proběhne na konferenci M.R.K.E.V.  14. listopadu 2019.

Návrhy na nominace zasílejte do 31. října 2019 prostřednictvím nominačního formuláře na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Nominační formulář Nominační formulář Ještědská MRKEV 2019 (13,55kB) zde:

Nominační pravidla:

• Nominovaný musí být občan či organizace působící v Libereckém kraji,
• nominace budou posuzovat členové odborné komise, které jmenuje SEV DIVIZNA, 
• cena se udílí v 5 kategoriích uvedených níže.

1. kategorie: PEDAGOG - mohou být nominováni jednotlivci (ředitelé a pedagogové škol a školských zařízení, školní koordinátoři EVVO, vedoucí zájmových kroužků a oddílů), kteří se významně, dlouhodobě a systematicky zasloužili o rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v LK.

2. kategorie: ŠKOLA ČI ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ - mohou být nominovány školy či školská zařízení z LK, které dlouhodobě a koncepčně vykonávají činnosti či realizují projekty v oblasti EVVO, a ovlivňují tak dění ve svém okolí.

3. kategorie: PROJEKT EVVO REALIZOVANÝ NA ÚZEMÍ LK - mohou být nominovány projekty v oblasti EVVO realizované na území LK (financované z různých zdrojů), které svým pojetím a rozsahem významně obohatily činnost školy, organizace, obce či regionu, byly prezentovány veřejnosti a byly úspěšně realizovány v plném rozsahu.

4. kategorie: ŽÁK ZÁKLADNÍ ČI STŘEDNÍ ŠKOLY - mohou být nominováni žáci a studenti (žáci základních škol, speciálních i praktických škol, víceletých gymnázií, studenti gymnázií, SOŠ, SOU i studenti OU), kteří se svým aktivním přístupem podíleli na přípravě nebo realizaci nějakého projektu EVVO na území LK.

5. kategorie: PODNIKATEL - mohou být nominovány fyzické i právnické osoby, jejichž předmět podnikání napomáhá udržitelnému rozvoji v LK. Dále pak subjekty, které spolupracují nebo svou činností podporují školy, neziskové organizace či veřejný život v obcích LK.

 

Cena za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji – "JEŠTĚDSKÁ MRKEV“ byla historicky poprvé udělena 11. 11. 2010 při příležitosti 10. výroční konference k ekologické výchově Liberecká MRKEV 2010.

Doposavad se JEŠTĚDSKÁ MRKEV udílela dvakrát, v roce 2010 a 2014. Oceněné zástupce všech kategorií naleznete zde:

Ocenění Ještědská Mrkev 2010 (13,08kB)

Ocenění Ještědská MRKEV 2014 (19kB)

mrkev_09jpg.jpg