Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Ocenění Ještědská MRKEV

Cena za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji – "JEŠTĚDSKÁ MRKEV“ byla historicky poprvé udělena 11. 11. 2010 při příležitosti 10. výroční konference k ekologické výchově Liberecká MRKEV 2010.

Doposavad se JEŠTĚDSKÁ MRKEV udílela třikrát, v roce 2010, 2014 a 2019. Oceněné zástupce všech kategorií naleznete zde:

Ocenění Ještědská Mrkev 2010 (13,08kB)

Ocenění Ještědská MRKEV 2014 (19kB)

Ocenění Ještědská MRKEV 2019 (225,59kB)

 

Nominační pravidla:

• Nominovaný musí být občan či organizace působící v Libereckém kraji,
• nominace budou posuzovat členové odborné komise, které jmenuje SEV DIVIZNA, 
• cena se udílí v 5 kategoriích uvedených níže.

1. kategorie: PEDAGOG - mohou být nominováni jednotlivci (ředitelé a pedagogové škol a školských zařízení, školní koordinátoři EVVO, vedoucí zájmových kroužků a oddílů), kteří se významně, dlouhodobě a systematicky zasloužili o rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v LK.

2. kategorie: ŠKOLA ČI ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ - mohou být nominovány školy či školská zařízení z LK, které dlouhodobě a koncepčně vykonávají činnosti či realizují projekty v oblasti EVVO, a ovlivňují tak dění ve svém okolí.

3. kategorie: PROJEKT EVVO REALIZOVANÝ NA ÚZEMÍ LK - mohou být nominovány projekty v oblasti EVVO realizované na území LK (financované z různých zdrojů), které svým pojetím a rozsahem významně obohatily činnost školy, organizace, obce či regionu, byly prezentovány veřejnosti a byly úspěšně realizovány v plném rozsahu.

4. kategorie: ŽÁK ZÁKLADNÍ ČI STŘEDNÍ ŠKOLY - mohou být nominováni žáci a studenti (žáci základních škol, speciálních i praktických škol, víceletých gymnázií, studenti gymnázií, SOŠ, SOU i studenti OU), kteří se svým aktivním přístupem podíleli na přípravě nebo realizaci nějakého projektu EVVO na území LK.

5. kategorie: PODNIKATEL - mohou být nominovány fyzické i právnické osoby, jejichž předmět podnikání napomáhá udržitelnému rozvoji v LK. Dále pak subjekty, které spolupracují nebo svou činností podporují školy, neziskové organizace či veřejný život v obcích LK.