Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

o programu
CO M.R.K.E.V. ŠKOLÁM NABÍZÍ?

Registrací do sítě MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) na rok 2016 vám nabízíme tyto služby:

4 rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník

1 speciální číslo časopisu Bedrník zaměřené na pobytová střediska ekologické výchovy

Možnost zvýhodněné inzerce o vašich projektech v rámci povinné publicity včetně Bedrníku navíc

Průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací

Přístup do archivu e-bedrnik.cz

Účast na krajské konferenci - viz odkaz v levé liště "Konference M.R.K.E.V."

 

Bedrník, časopis pro ekogramotnost, nabízí inspirativní články z praxe, analytické a metodické materiály, včetně návodů přímo využitelných pro výuku.

 

Členství v síti MRKEV je otevřeno všem školám i školským zařízením se zájmem o environmentální (ekologickou) výchovu, DDM, SVČ, NNO i ostatním subjektům, avšak rozesílané materiály se nejvíce specializují na základní a střední školy.

 

Registrační poplatek za služby poskytované v síti MRKEV jsou zpoplatněny částkou ve výši 500 Kč za každý kalendářní rok a za každé registrované pracoviště, aby byla podpořena udržitelnost sítě.

 

Registraci třeba provést ONLINE. Následně přijde na Vámi uvedený e-mail formulář registrace k vytištění. Formulář podepište, opatřete razítkem a doručte jej M. Novákové, koordinátorce pro Liberecký kraj, v písemné podobě či pošlete scan s podpisem. KONTAKT: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 487 377 146.


V registraci naleznete také políčko heslo. Toto heslo Vám bude sloužit k přihlašování do archivu všech čísel časopisu Bedrník v elektronické podobě (kontaktní e-mail, který uvedete v registraci je zároveň login na tento web).

 

Doručením registrace se Vaše zařízení zavazuje tento registrační poplatek uhradit na základě faktury, kterou Vám vystaví Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov, a obdržíte ji spolu s první rozesílkou. Doporučujeme Vám, abyste si vyplněnou registraci před odesláním okopírovali. V případě, že se budete registrovat v průběhu roku, obdržíte fakturu cca do 14 dní po registraci.

 

Pro další informace můžete kontaktovat také Blanku Touškovou, koordinátorku celostátní sítě MRKEV:

telefon: +420 721 133 108, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript