Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Vyhlášení cen Ještědská MRKEV 2023
Vyhlášení cen Ještědská MRKEV 2023

Letos se bude konat již dvacátá konference MRKEV, kterou tradičně pořádá SEV DIVIZNA Liberec.

Datum konání je 15.11.2023, v čase 9 - 17h, místo Lidové sady Liberec. Pozvánka a program bude brzy na světě.

U příležitosti této konference budeme vyhlašovat ocenění Ještědská MRKEV v 5 kategoriích.

Co je Ještědská MRKEV? Je to ocenění za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji.

 

Níže zasíláme pravidla nominací a vyzýváme vás, ať nám napíšete, koho by jste rádi nominovali, kdo si tuto cenu nejvíce zaslouží. Budeme moc rádi, když se právě vy, kteří se o environmentální výchovu zajímáte, budete podílet na návrzích nominovaných.

Nominační formulář naleznete ZDE.

Vaše nominace nám zasílejte nejpozději do 31.10.2023.

Nominační pravidla:

• Nominovaný musí být občan či organizace působící v Libereckém kraji,
• nominace budou posuzovat členové odborné komise, které jmenuje SEV DIVIZNA Liberec, 
• cena se udílí v 5 kategoriích uvedených níže.

1. kategorie: PEDAGOG - mohou být nominováni jednotlivci (ředitelé a pedagogové škol a školských zařízení, školní koordinátoři EVVO, vedoucí zájmových kroužků a oddílů), kteří se významně, dlouhodobě a systematicky zasloužili o rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v LK.

2. kategorie: ŠKOLA ČI ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ - mohou být nominovány školy či školská zařízení z LK, které dlouhodobě a koncepčně vykonávají činnosti či realizují projekty v oblasti EVVO, a ovlivňují tak dění ve svém okolí.

3. kategorie: PROJEKT EVVO REALIZOVANÝ NA ÚZEMÍ LK - mohou být nominovány projekty v oblasti EVVO realizované na území LK (financované z různých zdrojů), které svým pojetím a rozsahem významně obohatily činnost školy, organizace, obce či regionu, byly prezentovány veřejnosti a byly úspěšně realizovány v plném rozsahu.

4. kategorie: ŽÁK ZÁKLADNÍ ČI STŘEDNÍ ŠKOLY - mohou být nominováni žáci a studenti (žáci základních škol, speciálních i praktických škol, víceletých gymnázií, studenti gymnázií, SOŠ, SOU i studenti OU), kteří se svým aktivním přístupem podíleli na přípravě nebo realizaci nějakého projektu EVVO na území LK.

5. kategorie: PODNIKATEL - mohou být nominovány fyzické i právnické osoby, jejichž předmět podnikání napomáhá udržitelnému rozvoji v LK. Dále pak subjekty, které spolupracují nebo svou činností podporují školy, neziskové organizace či veřejný život v obcích LK.

Děkujeme za vaše nominace a těšíme se na viděnou na konferenci.

  [ Zpět ]