Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Výukové programy
Výukové programy

Na školní rok 2023/2024 zahajujeme objednávání 29. 8. 2023 v 0:00 hod.

 

Aktuální nabídku výukových programů pro školní rok 2023/24 naleznete zde:

Nabidka-23-24


PRAVIDLA REALIZACE VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ:

  • aktuální počet dětí potvrďte 3 dny před návštěvou u nás, informujte lektora o tom, zda mají děti speciální vzdělávací potřeby
  • zodpovědnost za účastníky programu má pedagogický doprovod
  • na jeden program - maximálně jedna třída, minimální počet je 10 účastníků
  • 1 hodina programu = 60 minut, respektujte stanovenou délku programu, případně si její změnu vyjednejte předem
  • program začíná obvykle v 9 hodin, lze domluvit i jiný čas
  • programy se konají za každého počasí, proto mějte vhodnou obuv a nepromokavé oblečení
  • na účastnický poplatek obdržíte potvrzení (vyberte jej od dětí předem)
STORNO PODMÍNKY: Zrušit objednaný výukový program lze pouze na email: hudcova@zooliberec.cz, a to nejpozději 10 dnů před konáním akce. V případě, že tak neučiníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 75% celkové ceny EVP (počet žáků x cena EVP).

Pokud se nebudete moci z vážných důvodů na objednaný program dostavit, dejte nám předem telefonicky vědět. Váš termín programu obratem obsadíme náhradníkem.

 

Ekologické výukové programy nabízené SEV DIVIZNA Liberec

Posláním ekologických výukových programů je doplnit a rozšířit školní výuku a obohatit učivo všech stupňů škol o ekologický a environmentální rozměr. Výukové programy mají podobu dvou až tříhodinových výukových celků nebo celodenních exkurzí určených pro děti ve věku od 5 do 18 let.

Cílem je pojednat o určitém tematickém celku učiva v souvislostech, rozvíjet komunikativní dovednosti dětí a utvářet postoje přátelské k přírodě a životnímu prostředí.


Důraz je kladen na vlastní zkušenost, prožitek a bezprostřední kontakt s přírodou,
na osvojování ekologického myšlení a nekonzumního způsobu života a na spoluodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Náplní programů jsou praktické činnosti, tvořivá práce a tematické hry a úkoly, to vše doplněné výkladem. Náročnost a obsah výkladu se odvíjí od znalostí a věku dětí.

Všechny ekologické výukové programy se dotýkají průřezového tématu Environmentální výchova
(v některých případech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, popřípadě Osobnostní a sociální výchova) a reagují tak na platné RVP.