Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Výukové programy
Výukové programy

Termíny pro výukové programy na rok 2016-2017

jsou již obsazené. Rádi vás zařadíme mezi náhradníky.

 

Věnujte prosím pozornost novému způsobu objednávání programů - viz odkaz na levé liště "OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ".

 

Ekologické výukové programy nabízené SEV DIVIZNA

(vyberte si ekologické výukové programy podle stupně Vaší školy na levé liště)

Posláním ekologických výukových programů je doplnit a rozšířit školní výuku a obohatit učivo všech stupňů škol o ekologický a environmentální rozměr. Výukové programy mají podobu dvou až tříhodinových výukových celků nebo celodenních exkurzí určených pro děti ve věku od 5 do 18 let.

Cílem je pojednat o určitém tematickém celku učiva v souvislostech, rozvíjet komunikativní dovednosti dětí a utvářet postoje přátelské k přírodě a životnímu prostředí.


Důraz je kladen na vlastní zkušenost, prožitek a bezprostřední kontakt s přírodou,
na osvojování ekologického myšlení a nekonzumního způsobu života a na spoluodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Náplní programů jsou praktické činnosti, tvořivá práce a tematické hry a úkoly, to vše doplněné výkladem. Náročnost a obsah výkladu se odvíjí od znalostí a věku dětí.

Všechny ekologické výukové programy se dotýkají průřezového tématu Environmentální výchova
(v některých případech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, popřípadě Osobnostní a sociální výchova) a reagují tak na platné RVP.

 

Některé z nabízených ekologických výukových programů vznikly nově nebo inovací z některých jiných EVP v rámci projektu "SEV DIVIZNA školám" financovaného z ESF O.P.V.K. a Státního rozpočtu ČR a to  v letech 2009 - 2011.