Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Výukové programy
Výukové programy

PRÁVĚ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME NOVOU NABÍDKU

na školní rok 2017-2018. Ve druhé polovině srpna ji zveřejníme na těchto stránkách a v tištěné podobě vám přijde do školy.

 

Ekologické výukové programy nabízené SEV DIVIZNA

(vyberte si ekologické výukové programy podle stupně Vaší školy na levé liště)

Posláním ekologických výukových programů je doplnit a rozšířit školní výuku a obohatit učivo všech stupňů škol o ekologický a environmentální rozměr. Výukové programy mají podobu dvou až tříhodinových výukových celků nebo celodenních exkurzí určených pro děti ve věku od 5 do 18 let.

Cílem je pojednat o určitém tematickém celku učiva v souvislostech, rozvíjet komunikativní dovednosti dětí a utvářet postoje přátelské k přírodě a životnímu prostředí.


Důraz je kladen na vlastní zkušenost, prožitek a bezprostřední kontakt s přírodou,
na osvojování ekologického myšlení a nekonzumního způsobu života a na spoluodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Náplní programů jsou praktické činnosti, tvořivá práce a tematické hry a úkoly, to vše doplněné výkladem. Náročnost a obsah výkladu se odvíjí od znalostí a věku dětí.

Všechny ekologické výukové programy se dotýkají průřezového tématu Environmentální výchova
(v některých případech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, popřípadě Osobnostní a sociální výchova) a reagují tak na platné RVP.

 

Některé z nabízených ekologických výukových programů vznikly nově nebo inovací z některých jiných EVP v rámci projektu "SEV DIVIZNA školám" financovaného z ESF O.P.V.K. a Státního rozpočtu ČR a to  v letech 2009 - 2011.