Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Výukové programy terénní exkurze pro ZŠ DOTEK JIZEREK (6. – 9. tř. ZŠ)
DOTEK JIZEREK (6. – 9. tř. ZŠ)

images/stories/galerie/draci_kamen/p1130181jpg.jpg

Cíl: Prozkoumání přírodních a kulturních prvků příměstské lokality Liberce se zaměřením na specifické rysy našeho kraje

Z konečné zastávky MHD Radčice se vydáme po hranici CHKO Jizerské hory. Krajina nám nabízí setkání s dědictvím rodu Clam-Gallasů a Kateřiny z Redernu. Po vzoru libereckých průkopníků turistiky dosáhneme vyhlídky Dračí kámen, která poskytuje pohled na město a vybízí k zamyšlení, jaké vrcholy jsme již v životě zdolali. Prožitkové aktivity nám přiblíží detaily jizerskohorské přírody, historii osídlené krajiny a vliv generací na podobu místa pod horami. Pevná obuv nutná!

 

Průřezové téma: Environmentální výchova - vztah člověka k prostředí

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis), Člověk a společnost (dějepis, výchova k občanství)

 

Délka programu: 6 hodin

Období konání: září, duben – červen

Místo konání: Radčice - Dračí kámen - Kateřinky (6,5km)

Účastnický poplatek za žáka: 55 Kč

 

  [ Zpět ]