Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Výukové programy terénní exkurze pro ZŠ JAK TO VŠECHNO ZAČALO … (6. – 9.tř. ZŠ)
JAK TO VŠECHNO ZAČALO … (6. – 9.tř. ZŠ)

Cíl: Seznámení s jednotlivými obdobími ve vývoji Země v kontextu lokálních i globálních environmentálních problémů současnosti.

07-15-13-08-49-20-p1050583jpg.JPGÚčastníci programu se vydají až k počátkům planety Země a postupně projdou jednotlivými obdobími jejího vývoje. Blíže se seznámí s charakteristickými představiteli jednotlivých období. Praktické aktivity a tematické hry přiblíží žákům, jak prehistorické děje ovlivnily dnešní podobu okolní přírody. Program přináší impulzy k zamyšlení nejen nad otázkami vzniku života na Zemi, ale také nad vzrůstajícím vlivem lidského druhu na globální životní prostředí.

Doporučujeme pevnou obuv.

 

Průřezové téma: Environmentální výchova – základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (přírodopis)

 

 

Délka programu: 5 hodin

Období konání: září – říjen, duben – červen

Místo konání: Pilínkov – Horní Hanychov (4km)

Účastnický poplatek za žáka: 55 Kč

 

 

  [ Zpět ]