Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Výukové programy terénní exkurze pro ZŠ S PŘÍRODOU ZA ŠKOLOU (4. – 7. tř. ZŠ)
S PŘÍRODOU ZA ŠKOLOU (4. – 7. tř. ZŠ)
images/stories/p1080954jpg.JPG

Cíl: Poznání blízkého okolí s poznatky o přírodě a o historickém osídlení.

Účastníci programu se vydají z Chrastavy na Hamrštejn - zříceninu středověkého hradu ze 14. století, který je opředen nejednou pověstí. Žáci si vyzkouší orientaci v terénu i v mapě. Cestou se pomocí řešení jednotlivých úkolů seznámí s některými druhy živočichů i rostlin vyskytujících se v dané oblasti. Chybět nebudou hry a na závěr rozluštění jedné z pověstí o hradu Hamrštejn.

Doporučujeme pevnou obuv.

 

 

 

Průřezové téma: Environmentální výchova – lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody, lidé a čas)

Pro doplnění předmětů: přírodověda, vlastivěda

 

 

Délka programu: 5 – 6 hodin

Období konání: září, duben – červen

Místo konání: Ještědský hřbet (8 km)

Účastnický poplatek za žáka: 55 Kč

  [ Zpět ]