Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

střední školy
Výukové programy určené pro střední školy
p1050019jpg.JPG

PROSÍME, RESPEKTUJTE PRAVIDLA REALIZACE VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ :

  • aktuální počet dětí potvrďte 3 dny před návštěvou u nás, informujte lektora o tom, zda mají děti speciální vzdělávací potřeby
  • zodpovědnost za účastníky programu má pedagogický doprovod
  • na jeden program - maximálně jedna třída, minimální počet je 10 účastník
  • 1 hodina programu = 60 minut, respektujte stanovenou délku programu, případně si její změnu vyjednejte předem
  • program začíná obvykle v 9 hodin, lze domluvit i jiný čas
  • programy se konají za každého počasí, proto mějte vhodnou obuv a nepromokavé oblečení
  • na účastnický poplatek obdržíte potvrzení (vyberte jej od dětí předem)

Pokud se nebudete moci z vážných důvodů na objednaný program dostavit, dejte nám předem telefonicky vědět. Váš termín programu obratem obsadíme náhradníkem.


 

 
NEMOCNÁ PLANETA (1.–2. roč.)

Cíl: Získání povědomí o současných globálních problémech a jejich souvisloimages/stories/acid_rain_woodsjpg.jpgstech.

Účastníci si v průběhu programu uvědomí, jaké problémy v současné době trápí planetu Zemi, a prostřednictvím diskusní hry poznají vzájemnou provázanost světa. Ve skupinách hledají možnosti řešení daných problémů. Pomocí simulační hry si vyzkouší nerovnoměrné rozdělení zdrojů na Zemi.

Celý článek...
 
GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ - HORKÉ TÉMA (1.–2.roč.)

Cíl: Uvědomění si příčin a důsledků globálního oteplování.images/stories/globalni-oteplovani-ss3jpg.jpg

Účastníci programu se pomocí názorných ukázek blíže seznámí se skleníkovým jevem a působením člověka na tento přírodní proces. Prostřednictvím diskuse, her a úkolů si uvědomí důsledky lidského jednání. Zamyslí se nad možnostmi řešení tohoto globálního problému.


Celý článek...
 
ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA ... A KDO DĚLÁ ŠATY? (1.–4. roč.)

Autorem programu je Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi.Program je součástí cyklu Svět v nákupním košíku, více na     www.nazemi.cz/programy

Cíl: Poznání environmentálních a sociálních problémů spojených s globalizovaným textilním pmyslem a obchodem.saty-8tr-(24)jpg.JPG

Během programu se studenti zamyslí nad povahou současného textilního průmyslu, přičemž si položí nejen otázku, nakolik „šaty dělají člověka“, ale postupně také kdo, kde a za jakých podmínek šaty vyrábí a na čem se tak při jejich koupi mnohdy nevědomky podílíme. Představíme si alternativy jako je biobavlna, ekologicky příznivější přírodní materiály nebo Fair Trade.

 

Celý článek...
 
HOŘKÁ CHUŤ ČOKOLÁDY (Kakao a dětská práce) (1.–.4. roč.)
Autorem programu je Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi.Program je součástí cyklu Svět v nákupním košíku, více na  www.nazemi.cz/programy

Cíl: Poznání souvislosti vlastního spotřebitelského chování a problémů lidí/dětí v rozvojových zemích.07-16-13-08-43-05-p1090060jpg.JPG

Co se skrývá za chutí čokolády? Pomocí metod aktivního vyučování, spolupráce ve skupině, zážitkových aktivit a práce s textem se účastníci programu dozvídají, že za lahodnou chutí může být i hořkost dětské práce, chudoby, nerovnost příležitostí či nedostatečná právní ochrana. Pokusíme se navrhnout možnosti, jak přispět ke snížení výskytu dětské práce, a zamyslíme se nad odpovědností lidí žijících v globalizovaném světě.

Celý článek...
 
KOMU CHUTNÁ PRALES? (1. - 4. roč.)

p1090063jpg.JPGCíl: Poznání příčin a důsledků ničení světových pralesů, pochopení souvislostí mezi ubýváním pralesů a naším spotřebitelským chováním.

Jak velká plocha pralesa zmizí ze světa každou vteřinu? Kdo a jak může kácení pralesů omezit? S využitím vlastní představivosti a zkušeností si účastníci programu vybaví své povědomí o pralesech na Zemi. Prostřednictvím práce s textem a mapou, skupinové práce či diskuze pak během jednotlivých aktivit hledají spojitost naší spotřeby s ubýváním deštných pralesů a životy jejich obyvatel. Představíme si koncept šetrného lesního hospodaření (FSC) a spravedlivého obchodu (FT).

Celý článek...