Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

střední školy
Výukové programy určené pro střední školy
p1050019jpg.JPG

PROSÍME, RESPEKTUJTE PRAVIDLA REALIZACE VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ :

  • aktuální počet dětí potvrďte 3 dny před návštěvou u nás, informujte lektora o tom, zda mají děti speciální vzdělávací potřeby
  • zodpovědnost za účastníky programu má pedagogický doprovod
  • na jeden program - maximálně jedna třída, minimální počet je 10 účastník
  • 1 hodina programu = 60 minut, respektujte stanovenou délku programu, případně si její změnu vyjednejte předem
  • program začíná obvykle v 9 hodin, lze domluvit i jiný čas
  • programy se konají za každého počasí, proto mějte vhodnou obuv a nepromokavé oblečení
  • na účastnický poplatek obdržíte potvrzení (vyberte jej od dětí předem)

Pokud se nebudete moci z vážných důvodů na objednaný program dostavit, dejte nám předem telefonicky vědět. Váš termín programu obratem obsadíme náhradníkem.

 
Prales na talíři (1. – 2. roč. SŠ)
Cíl programu: Seznámení se s pěstováním palmy olejné ve vztahu k ekosystému tropického deštného lesa. Pochopení souvislostí mezi naším spotřebitelským chováním a úbytkem pralesů.

plantaz_palma.jpgÚčastníci programu poznají dopady pěstování palmy olejné na ekosystém tropických deštných lesů. Uvědomí si problémy pralesních oblastí Indonésie, které jsou důsledkem zvýšené poptávky po palmovém oleji a zakládání plantáží palmy olejné. Zamyslí se nad možnostmi řešení tohoto globálního problému vzhledem ke svému spotřebitelskému způsobu života.

Pro doplnění předmětů: biologie, zeměpis, občanská výchova, rozvojové vzdělávání.

Délka programu: 2,5 hodiny

Období konání: celoročně

Místo konání: SEV DIVIZNA (uvnitř)

Účastnický poplatek: 35Kč

 
Pochybné suvenýry aneb zločiny v divočině (1.– 2. roč. SŠ)

Cíl programu: Seznámení s problematikou nelegálního obchodu se zvířaty. Poznání, jak tento obchod reguluje úmluva CITES.

krabice-slonovinyjpg.jpg

V programu se prostřednictvím zážitkových aktivit a aktivizačních metod seznámíme s úmluvou CITES. Vysvětlíme si její význam pro obchod s ohroženými zvířaty a její dopad na náš běžný život. Dozvíme se, jaké nekalé praktiky využívají pytláci a pašeráci zvířat a jakou roli v obchodu se zvířaty hrají turisté. Společně budeme hledat možnosti, jak se chovat, abychom přispěli k zachování ohrožených druhů zvířat.

Pro doplnění předmětů: biologie, zeměpis, občanská výchova, rozvojové vzdělávání

Délka programu: 2,5 hodiny

Období konání: celoročně

Místo konání: SEV DIVIZNA (uvnitř)

Účastnický poplatek: 35Kč 

 
NEMOCNÁ PLANETA (1.–2. roč.)

Cíl: Získání povědomí o současných globálních ekologických problémech a jejich souvislostech.

images/stories/acid_rain_woodsjpg.jpg

Účastníci si v průběhu programu uvědomí, jaké ekologické problémy v současné době trápí planetu Zemi. Prostřednictvím diskusní hry poznají vzájemnou provázanost světa. Ve skupinách hledají možnosti řešení daných problémů.

Pro doplnění předmětů biologie, zeměpis, občanská výchova, rozvojové vzdělávání

Délka programu: 3 hodiny

Období konání: celoročně

Místo konání: SEV DIVIZNA

Účastnický poplatek za žáka: 45 Kč

 
ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA ... A KDO DĚLÁ ŠATY? (1.–4. roč.)

Cíl: Poznání environmentálních a sociálních problémů spojených s globalizovaným textilním pmyslem a obchodem.

saty-8tr-(24)jpg.JPG

Během programu se studenti zamyslí nad povahou současného textilního průmyslu, přičemž si položí nejen otázku, nakolik „šaty dělají člověka“, ale postupně také kdo, kde a za jakých podmínek šaty vyrábí a na čem se tak při jejich koupi mnohdy nevědomky podílíme. Představíme si alternativy jako je biobavlna, ekologicky příznivější přírodní materiály nebo Fair Trade.

Pro doplnění předmětů biologie, zeměpis, občanská výchova, rozvojové vzdělávání.

Délka programu: 3 hodiny

Období konání: celoročně

Místo konání: SEV DIVIZNA

Účastnický poplatek za žáka: 45 Kč

Autorem programu je Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, více na www.nazemi.cz/programy.

 
HOŘKÁ CHUŤ ČOKOLÁDY (Kakao a dětská práce) (1.–.4. roč.)
Cíl: Poznání souvislosti vlastního spotřebitelského chování a problémů lidí/dětí v rozvojových zemích.

07-16-13-08-43-05-p1090060jpg.JPG

Co se skrývá za chutí čokolády? Pomocí metod aktivního vyučování, spolupráce ve skupině, zážitkových aktivit a práce s textem se účastníci programu dozvídají, že za lahodnou chutí může být i hořkost dětské práce, chudoby, nerovnost příležitostí či nedostatečná právní ochrana. Pokusíme se navrhnout možnosti, jak přispět ke snížení výskytu dětské práce, a zamyslíme se nad odpovědností lidí žijících v globalizovaném světě.

Pro doplnění předmětů biologie, zeměpis, občanská výchova, rozvojové vzdělávání

Délka programu: 3 hodiny

Období konání: celoročně

Místo konání: SEV DIVIZNA

Účastnický poplatek za žáka: 45 Kč

Autorem je Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, více na www.nazemi.cz/programy.