Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Zpráva z konference Liberecká M.R.K.E.V. 2021
Zpráva z konference Liberecká M.R.K.E.V. 2021

Ve čtvrtek  4. listopadu 2021 proběhl v Lidových sadech 19. ročník krajské konference Liberecká M.R.K.E.V.

Díky přednáškám pedagogů z TUL jsme mohli nahlédnout do poznatků o vývoji klimatu na Zemi, dozvěděli jsme se o současných trendech ve vývoji českého venkova a o vlivu religiozity v naší krajině.

Nechyběly ani recepty z dobré praxe na základních školách. Učitelé nás seznámili např. s tím, jak probíhala týdenní pěší  pouť téměř celé školy nebo jak žáci 5. a 9. tříd společně vytvořili  atlas stromů na školním pozemku.

V odpoledních dílnách jsme mohli okusit část z geostezky „Příběh liberecké žuly“. Mohli jsme získat praktické tipy, jak pracovat se školní geologickou sbírkou nebo poznat zdroje kvalitních  geografických dat a náměty, jak s nimi pracovat ve výuce.

Přestože počasí bylo deštivé, na konferenci panovala příjemná tvůrčí atmosféra a účastníci si odnesli množství zajímavých informací, know-how i kontaktů využitelných při realizaci environmentální výchovy ve školách.

Pokud byste chtěli alespoň částečně okusit z programu konference, můžete si zde prohlédnout prezentace jednotlivých přednášejících.
  [ Zpět ]