Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Uskutečněné akce Uskutečněné akce ve školním roce 2019-20
Uskutečněné akce ve školním roce 2019-20

1) UČENÍ V PŘÍRODĚ I, metodický seminář

Seminář představí účastníkům aktivy pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ s prvky badatelsky orientované výuky ze života hmyzu. Aktivity budou představeny v přírodním prostředí, v rámci uceleného výukového programu Hmyzí říše, který zahrnuje samostatnou práci žáků, pozorování, objevování, smyslové hry, práci s textem a vytváření komunikačních dovedností. Jednotlivé aktivity mezipředmětově prolínají učivem přírodovědy a přírodopisu a lze je využít i v rámci školní družiny a mimoškolní výchovy. Účastníci semináře získají praktické náměty, které mohou zařadit do vlastní výuky v rámci vyučovací hodiny nebo tematického dne. Činnostně zaměřené aktivity a inspiraci pro výuku v přírodě najdeme na nově revitalizované školní zahradě ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2, na které se seminář uskuteční. Určeno pro pedagogy I. a II. stupně ZŠ, vychovatele ŠD.

Seminář je akreditován.

Datum konání: ÚT 24. 9. 2019, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: zahrada ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2 (sraz na zastávce MHD Ruprechtice nám.)

Lektoři: Mgr. Alena Šáfrová, Mgr. Barbora Melicharová, Bc. Radomíra Stejskalová, ZŠ Liberec, nám. Míru

Režijní poplatek: 200 Kč

 

2) Setkání EKOŠKOL Libereckého kraje

Letošní setkání Ekoškol a Ekotýmů bude probíhat na ZŠ Turnov, Zborovská, která je do programu zapojena již třináct let. Má bohaté zkušenosti, které nejednou prokázala při obhajobě titulu Ekoškola.

Zveme všechny školy zapojené i nezapojené do tohoto mezinárodního programu, aby se přišly seznámit s novým prostředím, získat inspiraci, tipy a nápady k další práci. Budete mít možnost poznat, co a jak funguje jinde a jistě načerpáte novou energii.

Datum konání: ST 25. 9. 2019, 9.00 – 12.00 hod

Místo konání: ZŠ Turnov, Zborovská 519

Režijní poplatek: ZDARMA

Setkání je realizováno za finanční podpory Libereckého kraje.

 

X2) OBEC A PŘÍRODA JAKO NEJLEPŠÍ UČEBNY, seminář

Seminář s názvem Obec a příroda jako nejlepší učebny je určen pro pracovníky veřejné správy (krajské, městské, obecní úřady, ČŠI, pracoviště ochrany přírody apod.), realizátory Místních akčních plánů vzdělávání i další zájemce.

Koná se v pátek 25.10.2019  v Holovousích u Hořic.

 

Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce: Obec a příroda - nejlepší učebny (128,64kB)

 

3) Liberecká M.R.K.E.V.2019

Již osmnáctý ročník konference k environmentální výchově na základních a středních školách v Libereckém kraji, se bude konat ve společenském sále KSC Lidové sady v Liberci. Ústředním tématem, které bude konferencí prolínat je VODA KOLEM NÁS. Dopoledne se na přednáškách s odborníky podíváme na toto téma z různých úhlů pohledu a odpoledne některá témata probereme v praktických dílnách. Akce je akreditována.

Letos, již potřetí, udělíme „Ceny za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji“ v dalším ročníku Ještědská MRKEV.

Program: program MRKEV 2019 (388,89kB)

Datum konání: ČT – 14. 11. 2019, 9.00 – 17.00 hod

Místo konání: KSC Lidové sady, Liberec

Režijní poplatek: 100 Kč (pro členy programu MRKEV), 200 Kč (pro ostatní účastníky)

 

Setkání je realizováno za finanční podpory Libereckého kraje.

07-23-19-10-35-54-logo_lk_rgb1jpg.jpg


4) ANDĚLÉ MEZI NÁMI, tvořivá dílna

V rámci dílen Tradice z našeho kraje Vás zveme na předvánoční inspirativní tvoření na DIVIZNĚ. Budeme pracovat s přírodními materiály, jako je dřevo, šišky, vlna, papír. Společně si vytvoříme drobnosti, které můžete vytvářet s vašimi dětmi ve třídách nejen před Vánocemi. Dílna je akreditována.

Datum konání: ST 27. 11. 2019, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Mgr. Dana Sobotková, Zoo Liberec

Režijní poplatek: 200 Kč

 

5) EFEKT MOTÝLÍCH KŘÍDEL, vědecko-populární přednáška pro pedagogy, biology  a širokou veřejnost

Zajímá vás, jak nepatrné změny, které člověk nepozoruje, mají obrovský vliv na přírodu okolo nás? Jak jsou biologické systémy propojeny? Jak probíhá signalizace v přírodě a jak malé drobnosti spouští kaskády a dominové efekty s globálním dopadem? Přijďte na zajímavou přednášku.

Datum konání: PO 10. 2. 2020, 16.00 – 18.00 hod

Místo konání: Experimentální studio, KSC Lidové sady Liberec

Lektor: Mgr. Anna Fučíková, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Režijní poplatek: 50 Kč

 

6) LUČNÍ ŠKOLKA V PRAXI, metodický seminář

Cílem semináře je seznámit pedagogy s metodikou Luční školka, která přibližuje svět drobných živočichů z říše bezobratlých, například mravenců, vážek, brouků, plžů či motýlů, které děti mohou pozorovat v trávě, půdě, ve vodě. Cílem semináře je inspirace pedagogů a jejich motivace, představení námětů, jak lze toto téma hravě uchopit s nejmenšími dětmi.

Průvodcem nám bude beruška, ředitelka Luční školky, se kterou si nejen zatančíme, ale také nás seznámí se svými kamarády, učiteli v této školce, s rozvážným hlemýžděm, rychlou vážkou, šikovným mravencem, krasavcem motýlem, dravou stonožkou, pilnou včelkou a pečlivým pavoukem. Vyzkoušíte si nejen hry a přírodovědná pozorování, ale také výtvarné a hudební aktivity. Zaměříme se také na téma přírodních zahrad, protože právě ony poskytují zmiňovaným živočichům vhodné prostředí k životu a nám výborné výukové možnosti. Určeno pro MŠ a 1. tř. ZŠ. Seminář je akreditován.

Datum konání: PA 14. 2. 2020, 9.00 – 15.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: Mgr. Helena Nováčková, Lipka Brno

Režijní poplatek: 400 Kč

 

  [ Zurück ]