Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

2010

V tomto ročníku bylo podáno pouze 6 projektů, byly však natolik kvalitní, že jich nakonec bylo 5 realizováno:
Zřejmě výtvarně nejoriginálnějším projektem je Park bezpečí ZŠ Křížanská, v liberecké městské části Ostašov. Zdejší, téměř až venkovská škola, si do názvu svého školního vzdělávacího programu dala „Škola pro spokojené a zdravé děti“, se může pochlubit již několika realizovanými projekty. Tentokrát se zaměřili na neudržovaný parčík mezi školní budovou a barokní kapličkou. Slovy lze jen těžko popsat originalitu jejich výtvorů, ale hlavně nasazení s jakým děti i dospělí na  realizaci projektu pracují. Naprostou zvláštností je, že na základě tohoto školního projektu
rodiče dokonce založili vlastní občanské sdružení „Ostašovští optimisté“ a jsou velmi natěšeni na jakoukoli další spolupráci se školou.
Projektem, který měl velkou smůlu, je Environmentální zahrada pro Libverdu. Ještě dříve, než mohla ZŠ Lázně Libverda začít svůj projekt realizovat, prohnala se jejich zahradou velká voda. Následné práce na odstraňování povodňových škod, donutily školu ke změně plánu. Zahrada tak nalezne své místo v těsném sousedství nově vznikajícího hřiště. Bohužel terénní práce jsou tak rozsáhlé, že je nemožné, aby byl projekt včas realizován a tak zde došlo k odložení realizace projektu do konce roku 2011.
Venkovní učebna v obci Bílý Potok měla více štěstí. Přesto, že v obci se nehezky podepsaly povodně ze  srpna 2010, školní zahrady se nedotkly a tak mohly děti 17.6.2011 svoji venkovní učebnu slavnostně otevřít.
Další projekt, kterým žila celá škola, je Živá učebnice Jizerských hor, která vznikla na dosud zanedbaném prostranství za základní školou v Albrechticích v Jizerských horách.
Projekt vydatně podporuje místní obecní  úřad. Jedná se totiž  o dosti rozlehlou plochu a její rekultivace bude probíhat na etapy.
Poslední projekt programu Škola pro udržitelný život 2010 v Libereckém kraji se jmenuje Sejdeme se u školy a jeho cílem je alespoň částečná revitalizace náměstí v liberecké městské části Ruprechtice. Prvním krokem k uskutečnění tohoto projektu byla realizace výukového programu Naše obec, který připravili pracovníci SEV DIVIZNA právě pro školy, které se chystají zapojit do programu pro školy Škola pro udržitelný život. Na základě tohoto EVP se děti rozhodly upravit neútulné prostranství před školou. Protože je škola zaměřena výtvarně,  pojali nakonec projekt jako  výtvarný workshop vedený akademickou sochařkou paní Martinou Niubo. Při něm děti spolu s rodiči a dalšími zúčastněnými vyrobili tři objekty, které slouží k sezení všem obyvatelům městské části Ruprechtice.
I tento projekt vznikal ve spolupráci s místním občanským sdružením „Ruprechtice dětem“. Toto občanské sdružení bylo prvním iniciátorem, který pomohl nastartovat realizaci projektu.

Program  Škola pro udržitelný život je v Libereckém kraji realizován v rámci projektu SEV DIVIZNA školám, který je podpořen z ESF O.P.V.K. a rozpočtu ČR.

 

  [ Zurück ]