Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

historie

 2009

Rok 2009 programu Škola pro udržitelný život v Libereckém kraji by vinaři nazvali dobrým ročníkem. Z devatenácti podaných projektů se nám urodilo 8 vynikajících.

A proč o nich píšeme v půlce roku 2010?

Protože v současné době se většina těchto projektů uzavírá a děti, studenti, učitelé, ředitelé ale i starostové a rodiče se radují z dobře vykonané práce.

Jako první ukončili svůj projekt s názvem„Otevřená školní zahrada I. etapa“ v Nové Vsi nad Nisou. Již v sobotu 3. října slavnostně předali zahradu plnou houpadel a prolézaček do užívání dětem.

Také projekt „Koutek splněných přání“ v Bílém Kostele chtěli stihnout ještě do prvního sněhu, ten nás ale loni všechny překvapil a tak 20. 10. 2009, při slavnostním předávání, vyzkoušely děti hmatový chodníček jen v botách. Snad jim už jarní sluníčko a maminky dovolily, aby si ho letos vyzkoušely i naboso.

Pak napadl sníh a většina projektů zapadala.

Pouze v Huntýřově a v Jablonci nad Nisou, kde probíhaly projekty na téma bio potraviny do škol, si děti pochutnávaly na zdravém jídle nerušeně v průběhu celého roku. Projekt „Mňam“ Montessori MŠ vyvrcholil 28. dubna velkolepým Biojarmarkem a Huntířovský „Bio pro život“ krásnou jarní slavností 6. května.

Hned 10. 5. předávala střední odborná škola v Doksech, cestu, která v budoucnu bude součástí připravované Máchovi stezky. Projekt nese název „Revitalizace zámeckého parku v Doksech“.

20. 5. v Mimoni za účasti pana starosty a místní televize proběhlo slavnostní otevřeníParčíku Letná – příjemné posezení“ před základní školou praktickou.

28. 5. byla slavnostně předána do užívání „Školní zahrada- odpočinková zóna pro nejmladší obyvatele sídliště Kunratická“ u ZŠ Aloisina Výšina v Liberci. I tento projekt byl dokončen již na podzim, ale do říjnového termínu slavnostního předávání nám nečekaně napadl sníh.

Jako poslední se svojí prací pochlubí Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu 21. 6. 2010. Tam probíhá projekt „Krajina včera a dnes“ a studenti v jeho rámci nejen mapují historii zámeckého parku. Zároveň se snaží o úklid a důstojnou současnost tohoto zajímavého krajinného prvku. 
 

2008

Projekt „Školní zahrada -  zahradní hřiště“ předkladatele ZŠ Na Perštýně, Liberec, financovaný z rozpočtu Libereckého Kraje byl dokončen v průběhu září 2008. Při slavnostním otevření 30.9.2008 byl předán k užívání nejen školní družině, „Motyčkovi klice“ ale i široké veřejnosti.

Hned následující den 1.10.2008 byl dětem předán projekt „Pojďme si hrát na zahradu“ předkladatele MŠ, Průmyslová, Železný Brod. Zahrada funguje v otevřeném režimu od 7.00 do 16.00 každý den.

Projekt „Pomník jako oáza rozmanitého života a odpočinku“ předkladatele ZŠ, Údolí Kamenice, Tanvald byl 18.12.2008 předán veřejnosti.

Revitalizace plochy v areálu školy“ předkladatel Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou měl být dokončen do konce dubna 2009, povětrnostní podmínky (konkrétně hromada sněhu  nahrnutá na revitalizované ploše, způsobila zdržení  a projekt byl prodloužen. Slavnostní otevření proběhlo 28.5.2009.

„Naučná stezka ve Studenci“ předkladatel ZŠ a MŠ Studenec byla dokončena v průběhu jara2009.

„Stopy II. Světové války“ předkladatel SPŠTechnická Jablonec nad Nisou, je projekt velice zdařilý a i ten byl dokončen a slavnostně předán do užívání 12.5.2009. Jeho otevření proběhlo v rámci položení věnců k pomníku umučených vězňů v Rýnovickém pracovním táboře a mělo velkou publicitu.

„Sadovnická úprava okolí školy – Arboretum Jablonecká“  byl   financován z Libereckého Kraje. Jeho slavností předání do užívání proběhlo rovněž 28.5.2009.

 

2007

Projekt „Kouzelnými vrátky do zahrádky“ – MŠ Doksy otevřel „kouzelnou“ zahradu Mateřské školy všem dětem z okolí.

„Poznej místo kde žiješ“ – Obchodní akademie a Hotelová škola Turnov rozšiřuje nejen poznání turistů, kteří si o Turnovském okolí přečtou z materiálů umístěných v restauračních zařízeních, ale jistě rozšířil i rozhled samotných studentů, kteří projekt připravovali.

Příznačný název „Přilož ruku k dílu“ – ZŠ a MŠ Višňová. Ruku k dílu přiložily děti, rodiče i místní spolky a tak vznikla venkovní učebna používaná od jara do podzimu.

Pod dlouhým názvem „Přírodní centrum aktivní relaxace pro děti i dospělé“ – ZŠ, Šluknovská, Česká Lípa se skrývá malé, ale půvabné prostranství před školou na kterém si děti mohou hrát, nebo rodiče naopak čekat na své ratolesti.

„Prolézačky v městském parku“ – ZŠ Český Dub Byl zřejmě nejrozsáhlejší projekt a to nejen díky práci paní učitelky, dětí a tatínků, ale také díky nemalé podpoře ze strany města Český Dub.

Naopak jedním z nejmenších projektů byl „Školní dvůr-místo setkávání“ – ZŠ Praktická a ZŠ speciální, Orlí, Liberec. Radost z vykonané práce a hezkého výsledku, tu snad byla největší, jakou jsem za tři roky trvání programu viděla.

Projekt „Relaxační prostředí a desky na informační tabule naučné stezky“ – ZŠ Švermova, Liberec uzavřel jednu etapu úprav školní zahrady.

 

 

  [ Zurück ]