Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Výukové programy
Výukové programy

PROGRAMY PRO LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK JSOU JIŽ OBSAZENY!

DĚKUJEME VÁM ZA VÁŠ ZÁJEM!

 

PRAVIDLA REALIZACE VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ :

  • aktuální počet dětí potvrďte 3 dny před návštěvou u nás, informujte lektora o tom, zda mají děti speciální vzdělávací potřeby
  • zodpovědnost za účastníky programu má pedagogický doprovod
  • na jeden program - maximálně jedna třída, minimální počet je 10 účastníků
  • 1 hodina programu = 60 minut, respektujte stanovenou délku programu, případně si její změnu vyjednejte předem
  • program začíná obvykle v 9 hodin, lze domluvit i jiný čas
  • programy se konají za každého počasí, proto mějte vhodnou obuv a nepromokavé oblečení
  • na účastnický poplatek obdržíte potvrzení (vyberte jej od dětí předem)
STORNO PODMÍNKY: Zrušit objednaný výukový program lze pouze na email: hudcova@zooliberec.cz, a to nejpozději 10 dnů před konáním akce. V případě, že tak neučiníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 75% celkové ceny EVP (počet žáků x cena EVP).

Pokud se nebudete moci z vážných důvodů na objednaný program dostavit, dejte nám předem telefonicky vědět. Váš termín programu obratem obsadíme náhradníkem.

 

Ekologické výukové programy nabízené SEV DIVIZNA

Posláním ekologických výukových programů je doplnit a rozšířit školní výuku a obohatit učivo všech stupňů škol o ekologický a environmentální rozměr. Výukové programy mají podobu dvou až tříhodinových výukových celků nebo celodenních exkurzí určených pro děti ve věku od 5 do 18 let.

Cílem je pojednat o určitém tematickém celku učiva v souvislostech, rozvíjet komunikativní dovednosti dětí a utvářet postoje přátelské k přírodě a životnímu prostředí.


Důraz je kladen na vlastní zkušenost, prožitek a bezprostřední kontakt s přírodou,
na osvojování ekologického myšlení a nekonzumního způsobu života a na spoluodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Náplní programů jsou praktické činnosti, tvořivá práce a tematické hry a úkoly, to vše doplněné výkladem. Náročnost a obsah výkladu se odvíjí od znalostí a věku dětí.

Všechny ekologické výukové programy se dotýkají průřezového tématu Environmentální výchova
(v některých případech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, popřípadě Osobnostní a sociální výchova) a reagují tak na platné RVP.

 

Některé z nabízených ekologických výukových programů vznikly nově nebo inovací z některých jiných EVP v rámci projektu "SEV DIVIZNA školám" financovaného z ESF O.P.V.K. a Státního rozpočtu ČR a to  v letech 2009 - 2011.