Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

střední školy
Výukové programy určené pro střední školy
p1050019jpg.JPG

PROSÍME, RESPEKTUJTE PRAVIDLA REALIZACE VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ :

  • aktuální počet dětí potvrďte 3 dny před návštěvou u nás, informujte lektora o tom, zda mají děti speciální vzdělávací potřeby
  • zodpovědnost za účastníky programu má pedagogický doprovod
  • na jeden program - maximálně jedna třída, minimální počet je 10 účastník
  • 1 hodina programu = 60 minut, respektujte stanovenou délku programu, případně si její změnu vyjednejte předem
  • program začíná obvykle v 9 hodin, lze domluvit i jiný čas
  • programy se konají za každého počasí, proto mějte vhodnou obuv a nepromokavé oblečení
  • na účastnický poplatek obdržíte potvrzení (vyberte jej od dětí předem)

Pokud se nebudete moci z vážných důvodů na objednaný program dostavit, dejte nám předem telefonicky vědět. Váš termín programu obratem obsadíme náhradníkem.

 
Prales na talíři (1. – 2. roč. SŠ)
Cíl programu: Seznámení se s pěstováním palmy olejné ve vztahu k ekosystému tropického deštného lesa. Pochopení souvislostí mezi naším spotřebitelským chováním a úbytkem pralesů.

plantaz_palma.jpgÚčastníci programu poznají dopady pěstování palmy olejné na ekosystém tropických deštných lesů. Uvědomí si problémy pralesních oblastí Indonésie, které jsou důsledkem zvýšené poptávky po palmovém oleji a zakládání plantáží palmy olejné. Zamyslí se nad možnostmi řešení tohoto globálního problému vzhledem ke svému spotřebitelskému způsobu života.

Pro doplnění předmětů: biologie, zeměpis, občanská výchova, rozvojové vzdělávání.

Délka programu: 2,5 hodiny

Období konání: celoročně

Místo konání: SEV DIVIZNA (uvnitř)

Účastnický poplatek: 35Kč

 
HOŘKÁ CHUŤ ČOKOLÁDY (Kakao a dětská práce) (1.–.4. roč.)
Cíl: Poznání souvislosti vlastního spotřebitelského chování a problémů lidí/dětí v rozvojových zemích.

07-16-13-08-43-05-p1090060jpg.JPG

Co se skrývá za chutí čokolády? Pomocí metod aktivního vyučování, spolupráce ve skupině, zážitkových aktivit a práce s textem se účastníci programu dozvídají, že za lahodnou chutí může být i hořkost dětské práce, chudoby, nerovnost příležitostí či nedostatečná právní ochrana. Pokusíme se navrhnout možnosti, jak přispět ke snížení výskytu dětské práce, a zamyslíme se nad odpovědností lidí žijících v globalizovaném světě.

Pro doplnění předmětů biologie, zeměpis, občanská výchova, rozvojové vzdělávání

Délka programu: 3 hodiny

Období konání: celoročně

Místo konání: SEV DIVIZNA

Účastnický poplatek za žáka: 45 Kč

Autorem je Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, více na www.nazemi.cz/programy.