Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

EKOŠKOLA – JAK NA TO (6. – 9. tř. ZŠ)

Cíl: Seznámení se s programem Ekoškola a uvědomění si vlsoutezrecyklohranikrabice-na-bateriejpg.JPGastních možností při pozitivních změnách vedoucích k šetrnějšímu provozu a příjemnějšímu pobytu v prostorách školy.

Účastníci se během programu naučí zhodnotit současný stav školy v oblastech voda, odpady, energie a prostředí. Během programu si stanoví společně pravidla komunikace a pomocí práce ve skupině navrhnou možná řešení vedoucí k úsporám, ekologickému provozu a zlepšení prostředí jejich školy.

 

Průřezové téma: Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí

Osobnostní a sociální výchova – morální rozvoj

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost (výchova k občanství)

 

Délka programu: 3 hodiny (4 vyučovací hodiny)

Období konání: celoročně

Místo konání: SEV DIVIZNA nebo u vás ve škole - uvnitř

Účastnický poplatek za žáka: 45,-Kč (ve vaší škole 45,- Kč + náhrada CP lektora)

 

  [ Zurück ]