Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Akce pro pedagogy semináře, přednášky, konference
semináře
EKOŠKOLA V KOSTCE, metodický seminář

Vzhledem k aktuální sitaci je akce odložena. O náhradním termínu budeme zavčasu informovat. Děkujeme za pochopení a přejeme poklidné dny.

 

V rámci semináře Ekoškola v kostce nabízíme příležitost seznámit se s veškerými důležitými informacemi o mezinárodním programu Ekoškola. Seminář je určený všem pedagogům z aktuálně nezapojených i zapojených škol.

Datum: ČT 26. 3. 2020 14.00 - 18.00

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec (Javorová 33/207)
Lektoři: Mirka Nováková, dipl. ek. & Mgr. Tomáš Plener
Seminář je akreditovaný MŠMT a je zdarma.

Přihlášku prosíme vyplňujte zde. Přihlásit se je možné do 20. 3. 2020.

Více informací o samotném programu ekoškola můžete nalézt na: https://ekoskola.cz/.

Setkání je realizováno za finanční podpory Libereckého kraje.

logo LK

 

pozvanka_ekoskola3jpg.jpg

 
8) DRUHOVÁ OCHRANA NEBO OCHRANA JEDINCE? JAK CHRÁNÍME POPULACE V ZOO?
ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA pro přírodovědce, zoology, státní správu a širokou veřejnost

Současné zoologické zahrady se potýkají s odlišnými problémy, než tomu bylo v průběhu minulého století. Nastává stav, kdy úsilí o chov ohrožených druhů zvířat se zdá být ekonomicky nad možnosti moderních zoologických zahrad spolu s nedostatkem potřebného chovatelského prostoru, který je zvířatům jednotlivých druhů poskytován. Během přednášky se dozvíte, jaké efektivní nástroje můžeme využívat a jak moc je třeba informovat a tím i vzdělávat širokou veřejnost proto, abychom mohli současný vývoj chovu zvířat v lidské péči úspěšně zvládnout.

Datum konání: ST 25. 3. 2020, 16.00 – 18.00 hod

Místo konání: Experimentální studio, KSC Lidové sady Liberec

Lektor: Ing. Luboš Melichar – hlavní zoolog, Zoo Liberec

Režijní poplatek: 50 Kč

 
9) PTAČÍ ROK, metodický seminář

Seznámíme vás s kampaní SILENT FOREST, která informuje o současném kritickém úbytku zpěvného ptactva v pralesích Indonésie. Vzniklý metodický materiál - nadčasový kalendář, zve k nahlédnutí do současné problematiky v pralesích, ale poukazuje i na život evropských pěvců. Seminář vás provede celým rokem pěvců. Součástí kalendáře jsou aktivity, které vás mohou inspirovat, jak s ním pracovat ve třídě. Můžete se těšit i na ukázku z programu „Ptačí svět“ s návštěvou tropického pavilonu naší zoo.
Ze semináře si odnesete jeden výtisk kalendáře „Ptačí rok“ a kromě nápadů na projektové zpracování tématu i prožitek několika aktivit. Určeno pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ. Seminář je akreditován.

Datum: ST 22. 4. 2020 9.00 – 15.00 hod
Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec
Lektoři: MgA. Barbara Tesařová, Bc. Jana Krupová, Mirka Nováková, dipl. ek., Zoo Liberec a SEV DIVIZNA
Režijní poplatek: 400 Kč

 
10) MOKŘAD: ŽIVÁ UČEBNICE, odborná metodická exkurze
Mokřady jsou v české krajině poklady pro environmentální vzdělávání. Jaká výuková témata v nich otevírat a jak je žákům představovat?

Terénní seminář bude zaměřen na praktické poznávání mokřadního života i představení konkrétních aktivit realizovatelných se žáky, vše doplněno o informace o obecné problematice mokřadů v České republice. Podrobnosti se dozvíte před termínem konání. Exkurze je akreditovaná.

Datum konání: UT 5. 5. 2020, 8.00 – 17.00 hod

Místo konání: Liberec a okolí

Lektoři: Michal Řepík, SEV DIVIZNA Liberec

Režijní poplatek: 150 Kč

 
11) SEMINÁŘ O VENKOVNÍM UČENÍ, metodický seminář

Rádi byste učili venku, ale ještě jste to nezkusili a přemýšlíte, jak na to? Přijďte se inspirovat, jak učit na čerstvém vzduchu! V programu Les ve škole Vzdělávacího centra TEREZA jsme pro učitele, vychovatelky/le v družinách a lektory volnočasových aktivit připravili nový seminář.  Co vás čeká? Na semináři si zažijete lekce z  metodik Lesa ve škole na vlastní kůži, aktivity si vyzkoušíte také venku (za každého počasí), po absolvování semináře budete vědět, jak s metodikami pracovat, aby to žáky bavilo, a jak zařadit program do výuky, uvidíte několik příkladů z praxe z ostatních škol, můžete vzájemně sdílet zkušenosti, odnesete si nápady, jak se vypořádat s případnými obtížemi venkovní výuky, získáte výtisk jedné metodiky zdarma, v dopoledním bloku se navíc budeme věnovat také aktivitám v družině a jejich možným prolnutím do výuky.  Seminář je akreditován.

Lze absolvovat jeden blok nebo oba dva.

Datum konání: ST 13. 5. 2020, 8.00 – 12.00 hod pro učitele 1. st. ZŠ, vychovatele a lektory volnočasových aktivit, 13.00 – 17.00 hod pro učitele 2. st. ZŠ

Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec

Lektoři: Mgr. Justina Danišová, Vzdělávací centrum TEREZA Praha

Režijní poplatek: 250 Kč za 1 blok, 450 Kč za 2 bloky.

 
12) KOUZELNÝ SVĚT HMYZU, metodický seminář

Seminář vás zavede do rozmanitého a pozoruhodného světa hmyzu. Seznámíme se s našimi běžnými druhy, některé zkusíme i pozorovat. Čeká nás lov na louce a v potoce. Zamyslíme se nad významem hmyzu a nad jeho situací v současném světě. Odnesete si klíč k určování hmyzu a inspiraci, jak tento podivuhodný svět přiblížit dětem. Určeno pro pedagogy MŠ a 1. st. ZŠ. Seminář je akreditován.  

Datum konání: UT 19. 5. 2020, 13.00 – 17.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA, Liberec

Lektor: RNDr. Alice Hudcová, SEV DIVIZNA

Režijní poplatek: 250 Kč

 
13) VODA A JEJÍ CYKLY, metodický seminář

Voda je jedinečnou složkou mnoha přírodních cyklů od biologických po klimatické, které jsou ve vzájemně ovlivňujících se vztazích. Voda je základním předpokladem pro přežití většiny bioty, oživující zemský povrch a je nezbytná pro udržení energetických procesů. Zadržení vody v krajině je nejdůležitější úlohou současnosti i ve vztahu ke klimatické změně. Jak na to v rámci školní výuky poradí náš seminář.

Program:

1. dopolední blok – teoretický – voda v souvislostech (klima, počasí, vegetace, vodní cyklus, energetický cyklus)

2. odpolední blok – praktický – seznámení s pomůckami a interaktivními prvky ke zkoumání vody, náměty na aktivity a zkoumání živých i neživých složek vody. Voda jako živoucí struktura a prostředek pro lidské činnosti. (Zkoumání vodních bezobratlých, vodní filtr, vodní mlýnky, zdroj vody na školní zahradě, apod.) Seminář je akreditován.

Datum konání: ST 27. 5. 2020, 9.00 – 16.00 hod

Místo konání: SEV DIVIZNA Liberec

Lektor: Ing. Jaroslav Šíma, zakladatel a předseda správní rady Semenec o.p.s., správce veřejné zeleně města Týn nad Vltavou, krajinářský architekt

Režijní poplatek: 400 Kč

 
14) UČENÍ V PŘÍRODĚ II, metodický seminář
Seminář představí účastníkům aktivy pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ s prvky badatelsky orientované výuky ze života ptáků. Aktivity budou představeny v přírodním prostředí v rámci uceleného výukového programu Ptačí říše, který zahrnuje samostatnou práci žáků, pozorování, objevování, smyslové hry, práci s textem a vytváření komunikačních dovedností. Jednotlivé aktivity mezipředmětově prolínají učivem přírodovědy, přírodopisu a fyziky a lze je využít i v rámci školní družiny a mimoškolní výchovy. Účastníci semináře získají praktické náměty, které mohou zařadit do vlastní výuky v rámci vyučovací hodiny nebo tematického dne. Činnostně zaměřené aktivity a inspiraci pro výuku v přírodě najdeme na revitalizované školní zahradě ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2, na které se seminář uskuteční. Seminář je akreditován.

Datum konání: ST 3. 6. 2020, 13.00 – 17.00 hod                             

Místo konání: zahrada ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2 (sraz na zastávce MHD Ruprechtice nám.)

Lektoři: Mgr. Alena Šáfrová, Mgr. Barbora Melicharová, Bc. Radomíra Stejskalová, ZŠ Liberec, nám. Míru

Režijní poplatek: 200 Kč