Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Archiv
Specializační studium pro koordinátory EVVO na základních a středních školách

Studium společně připravují SEV DIVIZNA (Liberecký kraj), Ekocentrum PALETA (Pardubický kraj) a Středisko ekologické výchovy SEVER (Královéhradecký kraj), kteří se systematicky a dlouhodobě zabývají vzděláváním pedagogů v této oblasti, působí jako krajští koordinátoři sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Předkladatelé již úspěšně zrealizovali sedm ročníků těchto studií v krajích NUTSII SV, s podporou OPVK i s podporou jednotlivých krajů. Záměr je konkrétním naplněním spolupráce mezi všemi třemi kraji.

Specializační studium probíhá na základě vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a naplňuje krajské koncepce EVVO.

Konkrétně z Libereckého kraje se jedná o podporu studia cca 8 účastníků (stejně jako z ostatních dvou krajů), optimální kapacita naplnění studia činí 27 účastníků ze všech tří krajů (nyní se účastní celkem 25 pedagogů). Reálné náklady specializačního studia na jednoho pedagoga činí cca 28 000 Kč. Zahrnují blokovou výuku v rozsahu 24 dnů (250 výukových hodin) s pobyty ve vzdělávacích zařízeních všech tří krajů (ve vašem kraji např. v SEV Sedmihorky či ve Střevliku), návštěvami škol, jednotlivé vzdělávací bloky vedou odborní lektoři z praxe i akademické sféry, součástí jsou konzultace a oponentury závěrečných prací, závěrečné zkoušky.

Výhodou společného postupu krajů, je, že v případě, že by studium pořádaly jednotlivé kraje samostatně, bude obtížné v jednom roce naplnit optimální celkovou kapacitu kurzu a jednotková cena na účastníka tak vyjde dráž. Uspořádání studia ve spolupráci všech tří krajů je efektivnější, navíc jde o konkrétní naplnění spolupráce v EVVO, k níž se kraje zavázaly, přitom však každý kraj podpoří své pedagogy a svá vzdělávací zařízení.

Studium finančně podpořil Liberecký kraj. Děkujeme!

07-23-19-10-35-54-logo_lk_rgb1jpg.jpg

 

 
Oficiální otevření SEV DIVIZNA

divizna1jpg.jpg

1.9. 2006 dostali žáci z Liberce a širokého okolí dárek do nového školního roku. 1.9. totiž byly oficiálně otevřeny nové prostory Městského středika ekologické výchovy při ZOO Liberec DIVIZNA.

Oteření se zúčastnilo mnoho hostů z odborné veřejnosti a ze společneskopolitického života.
Středisko ekologické výchovy DIVIZNA má své nové zázemí, které využije především pro vzdělávací akce pro pedagogy a při nepřízni počasí na ekologické výukové programy pro děti a žáky všech stupňů škol.
Prostory najdete na adrese:

Javorová č.p. 33/207, Liberec