Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Environmentální výukové programy (EVP)

Tištěné i elektronické verze metodik tří vzdělávacích programů pro 2. stupeň ZŠ s tématem ohrožené divočiny jsou na světě včetně metodických materiálů. Máte-li zájem o elektronické verze, napište si o ně: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Cíle a anotace programů najdete níže.

Zvířata v ohrožení Pochybné suvenýry Prales na talíři

 

EVP 1/ ZVÍŘATA V OHROŽENÍ

p1130942jpg.JPGAnotace: Putováním po kontinentech navštívíme přirozená prostředí ohrožených zvířat z celého světa. Co konkrétní druhy ohrožuje? Jakou roli v jejich ochraně hrají zoologické zahrady?

Čeká nás práce s mapou, spolupráce ve skupině a návštěva zoo - součástí programu je představení vybraných druhů zvířat přímo v jejím areálu.

 

Cíl programu: Seznámení s příčinami a důsledky ohrožení zvířat ve světě, jejich ochranou. Poznání významu ZOO pro tyto druhy.

Délka programu: 3 hodiny + čas vyhrazený na prohlídku vybraných expozic zoo (asi 30 min)

 

EVP 2/ POCHYBNÉ SUVENÝRY ANEB ZLOČINY V DIVOČINĚ

single_box_of_small_ivory_carvings_(9711166248)jpg.jpg

Anotace: V programu se prostřednictvím zážitkových aktivit a aktivizačních metod seznámíme s úmluvou CITES. Vysvětlíme si její význam pro obchod s ohroženými zvířaty a její dopad na náš běžný život. Dozvíme se, jaké nekalé praktiky využívají pytláci a pašeráci zvířat a jakou roli v obchodu se zvířaty hrají turisté. Společně budeme hledat možnosti, jak se chovat, abychom přispěli k zachování ohrožených druhů zvířat.

 

Cíl programu: Seznámení s problematikou nelegálního obchodu se zvířaty. Poznání, jak tento obchod reguluje úmluva CITES.

Délka programu: 2,5 hodiny

 

EVP 3/ PRALES NA TALÍŘI

08-17-16-09-36-23-fedor-galik-pojpg.jpgAnotace: Účastníci programu poznají význam tropických deštných lesů. Uvědomí si problémy pralesních oblastí Indonésie, které jsou důsledkem zvýšené poptávky po palmovém oleji a zakládání plantáží palmy olejné. Zamyslí se nad možnostmi řešení tohoto globálního problému vzhledem ke svému spotřebitelskému způsobu života.

 

Cíl programu: Poznání významu tropických deštných pralesů a pochopení souvislostí mezi naším spotřebitelským chováním a úbytkem pralesů.

Délka programu: 2,5 hodiny