Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Uskutečněné akce Uskutečněné akce ve školním roce 2008-09
Uskutečněné akce ve školním roce 2008-09

Úvodní seminář 6. 2. 2009 ŠUŽ

Jak napsat nabídku, ale i o tom co to je komunitní plánování a co všechno vám program ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT nabízí přišli poreferovat RNDr Jiří Kulich a Karin Richterová ze SEV SEVER, Ladislav Hanuš z nadace PARTNERSTVÍ a za SEV DIVIZNA coby krajského koordinátora Ing. Aleš Kočí a Martina Horáková.

Formulář nabídky naleznete v aktualitách.
Když rozkliknete "více" najdete spoustu dobrých rad.
A prezentaci "Kde vzít a..." Aleše Kočího si můžete stáhnout zde:
http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/ppt.png Kde vzít a... (89,5kB)

Kašírování z papíru

Datum konání: ČT 23.4 a ČT 30.4.09
Jste zvědaví jak se dá z papíru kašírováním vytvořit ryba nebo jiné zvíře?

Naše inspirativní dílna vám to prozradí. Vyzkoušíme si práci s odpadovým papírem a barvami. V prvním termínu (23.4.09) budeme kašírovat a v druhém (30.4.09) suché výrobky nabarvíme. Rezervujte si prosím dvě odpoledne a na kašírování si doneste natěračský plochý štětec (nejlépe šíře 4-5 cm) k roztírání tapetového lepidla. Ostatní materiál v ceně.

Lektor:Ing. Ivana Hancvenclová, Centrum pro zvířata v nouzi - Bobík

Datum konání:
ČT 23.4. a ČT 30.4.09 13.00 - 16.00 hod
Místo konání:SEV DIVIZNA
Účastnický poplatek: 150 Kč (za oba termíny)

Pletení z PEDIGU

Datum konání: ÚT 31.3.09

Jako pracovní materiál nám poslouží loupané proutí - pedig. A co s ním?

Upleteme, uvážeme, ..... Máme pro vás připravený jednoduchý návod jak proutí využít pro výtvarné práce a dekorativní účely. Základní materiál v ceně.

Lektor: Jan Tesař, SEV DIVIZNA

Datum konání:
ÚT 31.3.09 13.00 - 16.00 hod
Místo konání:SEV DIVIZNA
Účastnický poplatek: 100 Kč

Velikonoční drátkování a pletení pomlázky

Datum konání: ČT 12.3.09
Čeká nás práce s tenkým včelařským drátkem. Naučíme se zdobit vyfouknutá vajíčka několika různými způsoby. Upleteme si klasickou velikonoční pomlázku.
Sebou: 2 vyfouknutá vajíčka, kleštičky na drátky. Ostatní materiál v ceně.

Lektor: Miroslava Nováková dipl.ek., SEV DIVIZNA

Datum konání:
ČT 12.3.09 13.00 - 16.00 hod
Místo konání:SEV DIVIZNA
Účastnický poplatek: 100 Kč

Vánoční hvězdičky 100 x jinak

Datum konání: ÚT 25.11.08
Navodíme atmosféru vánoc a pustíme se do různorodého vyrábění hvězdiček. Jako materiál nám poslouží papír, tenký provázek, lýko či bavlnka. Vyzkoušíme také drátek s korálky. Základní materiál v ceně.

Lektor: Miroslava Nováková dipl.ek., SEV DIVIZNA

Datum konání:
ÚT 25.11.08 13.00 - 16.00 hod
Místo konání:SEV DIVIZNA
Účastnický poplatek: 100 Kč

Botanika města

Datum konání: jaro 2009 (bude upřesněno)
Odborná exkurze zaměřená na botaniku. Společně s botanickým filosofem Akademie věd v Průhonicích, RNDr. Jiřím Sádlem, projdeme město Liberec, jeho staré vilové čtvrti, okolí řeky, podhorské periferie, postindustriální čtvrti a zaměříme se na původní, přenesené a invazivní druhy rostlin rostoucí na jeho území a na biologii krajiny.

Lektor: RNDr. Jiří Sádlo, botanik AV ČR v Průhonicích

Datum konání:
jaro 2009
Místo konání:Liberec
Účastnický poplatek: 100 Kč

Rozhledny Jablonecka

Datum konání: ČT 28.5.09
Jizerské hory jsou krajem, který oplývá nepřeberným množstvím přírodních krás a kromě jevů vytvořených přírodou se zde nachází i řada výtvorů lidského umu a dovednosti.

Mezi stavební a technické památky patří nepochybně i turistické rozhledny. Obdobně hustou sítí vyhlídkových věží se nemůže chlubit žádné jiné místo v Čechách, ale snad ani na světě...Navštívíme Královku, Slovanku, Nisanku, Štěpánku, Černou Studnici, Kopaninu a čekají nás také dvě překvapení...
Každý účastník si hradí vstupné na rozhledny cca 8x po 10 - 15 Kč. 

Lektor: Otokar Simm

Datum konání:
ČT 28.5.09 
Místo konání: Jablonecko
Účastnický poplatek: 150 Kč
Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

Rašeliniště a vodní režim Jizerských hor

Datum konání: ST 20.5.09
Rašeliniště jsou člověkem nejméně dotčenými ekosystémy v Jizerských horách se specifickou florou a faunou. Kromě rašelinišť chráněných v přírodních rezervacích zde existuje i množství dalších takových zajímavých míst. Polohou na prameništích představují významný fenomén vodního režimu celé krajiny. V minulosti byly mnohdy uměle odvodňovány, v současné době se připravuje jejich postupná revitalizace. Povíme si o aktualitách ve výzkumech a praktických opatřeních.

Lektor: Ing. Arch. Jana Mejzrová, SCHKO Jizerské hory

Datum konání:
ST 20.5.09
Místo konání:Jizerské hory
Účastnický poplatek: 150 Kč
Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

Zaostřeno na URAN

Datum konání: ÚT 12.5.09
Českolipsko nabízí nejenom přírodní zajímavosti, ale řeší se zde i problémy se zahlazováním stop po ukončené těžbě uranu.

Zajímá Vás jak probíhá odstraňování následků těžby po ukončeném chemickém vyluhování? Chcete vědět něco o rekultivaci území po ukončené hlubinné a chemické těžbě? Jak je zabezpečeno podzemí strážského bloku? Po jaký čas se bude čistit celá lokalita? Tyto i další otázky Vám na setkání zodpoví pracovníci závodu DIAMO. Na závěr navštívíme i jedno z pěti maloplošných chráněných území, které na lokalitu po těžbě uranu přímo navazuje. 

Lektor: Hana Doubková, MU Česká Lípa

Datum konání:
ÚT 12.5.09 
Místo konání:Stráž pod Ralskem a okolí
Účastnický poplatek: 150 Kč
Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

BIO je IN – zaměřeno na ekofarmy a biopotraviny

Datum konání: ST 29.4.09
Odborná exkurze zaměřená na ekozemědělství, wellfare-chovy zvířat, zpracování místní produkce a bio-potraviny, které nabývají na oblibě.

Navštívíme ovčí farmu v Šimonovicích, farmu Filoun v Plavech, farmu Dolenec ve Zlaté Olešnici a malou Kozí farmu Kamínka v Chuchelně...

Provedou nás majitelé farem.

Datum konání:
ST 29.4.09 
Místo konání: Železnobrodsko a Semilsko
Účastnický poplatek: 150 Kč

Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

Jak se do lesa volá…

Datum konání: ÚT 21.10.08
K týdnu evropských lesů jsme připravili exkurzi o lese a zpracování dřeva.
Připravujeme ve spolupráci s Českou lesnickou společností, Lesy České republiky a Krajským úřadem Libereckého kraje.

Začneme od semenáčků v lesní školce v Novém Městě pod Smrkem, pohovoříme o lesnickém provozu, uvidíme mýtní těžbu, dozvíme se o plánované obnově lesa. Navštívíme závod na zpracování dřeva a zakončíme výstavou o lese ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje.

Lektor: Ing. Jana Čacká KÚ LK, Ing. Eva Kajzarova, Lesy ČR

Datum konání:
UT 21.10.08
Místo konání:Frýdlantsko a Liberecko
Účastnický poplatek: 150 Kč
Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod. 

Kam s ním?

Datum konání: 30.9.08
Zaměřeno na zpracování tříděných odpadů - opakování ze šk. roku 07/08

Akce je pořádána ve spolupráci s organizací Služba škole MB o.s, pracoviště Liberec. Přihlášky posílejte přímo na organizaci Služba škole (více na: www.sskolemb.cz)

V úvodu odborné exkurze získáme základní informace o systému třídění odpadu a svozu, pobesedujeme se zástupci společnosti EKOKOM a SKS Jablonec nad Nisou. Navštívíme překladiště odpadů na Proseči, prohlédneme si třídící linku a lisy, podíváme se jak je organizovaná skládka odpadů v Košťálově a na zpáteční cestě se zastavíme ve výrobním závodě EMBA Paseky nad Jizerou, kde si prohlédneme linku na výrobu recyklovaného papíru.
Uspořádání této exkurze nabízíme v omezeném počtu na zvláštní objednávku i pro školní kolektivy. Předpokládaná cena 200 Kč na účastníka.

Lektor: Ing. Martin Holubec, společnost EKOKOM a.s. 


Datum konání:
UT 30.9.08 
Místo konání:Jablonecko a Semilsko

Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

Činnost útulků a záchranných stanic pro zvířata

Datum konání: ÚT 6.5.09
Seminář pro pedagogy a další zájemce zaměřený na ochranu zvířat, činnost útulků, záchranných stanic a pomoc handicapovaným živočichům. Nahlédnete i do zákulisí Centra a seznámíte se s jeho obyvateli...

Datum konání:
ÚT 6.5.09 13.00 - 15.00 hod
Místo konání:Centrum pro zvířata v nouzi - Bobík,
Ostašovská 570, Liberec 11
Účastnický poplatek: 20 Kč, maximálně 15 účastníků

Učíme se v zahradě

Datum konání: ÚT 21.4.09
Odborný seminář, kde bude představena nová metodická pomůcka pro školy - manuál „Učíme se v zahradě".

Manuál podporuje úsilí učitelů o rozvoj, budování a záchranu „školních zahrad" a vede k jejich přeměně na „přírodní učebny". Aktivity popsané v manuálu ukazují, že na zahradě se dá učit jinak, zajímavěji a že je to místo vhodné pro všechny předměty a všechny učitele, nejen pro pěstitelské práce...

Účastník semináře obdrží 1 manuál pro školu zdarma. 
Akce je realizována za finanční podpory Libereckého kraje. 

Lektor: spoluautoři manuálu 

Datum konání:
UT 21.4.09 13.00 - 17.00 hod 
Místo konání:SEV DIVIZNA 
Účastnický poplatek: 200 Kč

Sedm barev duhy

Datum konání: PÁ 27.3.09
Představíme Vám praktický výukový program pro děti od 9 - 15 let, který mohou učitelé dlouhodobě realizovat se žáky na školách.

Program se zaměřuje na začlenění průřezových témat, především EV do ŠVP. Nabízíme Vám aktivity navazující na příběh hledání duhy, hry podporující spolupráci dětí ve třídě, náměty na zapojení dětí do zkrášlování školy a jejího okolí (téma odpady, zahrada, obec) a také aktivity rozvíjející pochopení globálních problémů a rozvojové pomoci. Učitelé obdrží manuál s metodikou celého programu včetně pracovních listů a originálních výtvarných technik z dílny Zdenky Štefanidesové.

Lektor: Mgr. Helena Nováčková, SEV Sluňákov

Výchova ke zdravé výživě II.

Datum konání: ÚT 10.2.09
Seminář pro II. st. ZŠ nabídne účastníkům možnost seznámit se s problematikou výživy a jejího dopadu na zdraví jedince v širším kontextu. 
Seminář akreditovaný MŠMT

Představeny budou vládní dokumenty i dokumenty MŠMT ČR, ze kterých vyplývá nutnost zavedení výchovy ke zdraví do škol, zdravotní stav populace v ČR se zaměřením na zdraví dětí a mládeže, didaktické pomůcky pro interaktivní práci se žáky a metodická příručka „Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže" pro I. a II. stupeň základních škol.
Účastníci obdrží na semináři pracovní materiály, publikace „Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže pro II. stupeň základních škol", materiály na CD, plakát potravinové pyramidy formátu A3.

Akce je realizována ve spolupráci s organizací Venkovský prostor o.p.s.

Lektor: PaedDr. Lenka Kubrichtová, Ing. Petra Režná, Ph.D., MUDr. Věra Kernová

Datum konání:
UT 10.2.09 13.00 - 17.00 hod
Místo konání:SEV DIVIZNA 
Účastnický poplatek: 200 Kč

Výchova ke zdravé výživě I.

Datum konání: ÚT 3.2.09

Seminář pro I. st. ZŠ nabídne účastníkům možnost seznámit se s problematikou výživy a jejího dopadu na zdraví jedince v širším kontextu. 
Seminář akreditovaný MŠMT

Představeny budou vládní dokumenty i dokumenty MŠMT ČR, ze kterých vyplývá nutnost zavedení výchovy ke zdraví do škol, zdravotní stav populace v ČR se zaměřením na zdraví dětí a mládeže, didaktické pomůcky pro interaktivní práci se žáky a metodická příručka „Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže" pro I. a II. stupeň základních škol.
Účastníci na semináři obdrží pracovní materiály, publikace „Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže pro I. stupeň základních škol", materiály na CD, plakát potravinové pyramidy formátu A3.

Akce je realizována ve spolupráci s organizací Venkovský prostor o.p.s.

Lektor: PaedDr. Lenka Kubrichtová, Ing. Petra Režná, Ph.D., MUDr. Věra Kernová

Datum konání:
UT 3.2.09 13.00 - 17.00 hod
Místo konání:SEV DIVIZNA 
Účastnický poplatek: 200 Kč

 

Škola pro život II.

Datum konání: ST 28.1.09
OMLOUVÁME SE, ALE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ JE TENTO SEMINÁŘ PROZATÍM ZRUŠEN. NÁHRADNÍ TERMÍN NALEZNETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Proškolovací seminář, na kterém obdržíte nové přepracované vydání metodického materiálu k environmentální výchově.
Publikace je určena pro pedagogy a koordinátory environmentální výchovy na školách v Libereckém kraji. Obsahuje různé praktické návody, nápady a aktivity k poznávání a zkoumání přírody, ke zpestření běžné školní výuky. Na semináři se dozvíte jak s příručkou pracovat, vyzkoušíte si některé aktivity, objevíte příklady jak zapojit ekologickou výchovu do školního vyučování v jednotlivých předmětech a načerpáte inspiraci. 

Lektor: Ing. Aleš Kočí, SEV DIVIZNA

Datum konání:
ST 28.1.09 13.00 - 16.00 hod
Místo konání:SEV DIVIZNA 
Účastnický poplatek: 200 Kč

Fair Trade a rozvojové vzdělání

Datum konání: ČT 20.11.08
Víte, že jako spotřebitelé kávy, čaje, čokolády či banánů můžeme přímo ovlivňovat životy lidí v rozvojových zemích, kde tyto plodiny pěstují?

Fair Trade je spravedlivější forma obchodu s výrobci ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Během semináře se dozvíme jaké má hnutí Fair Trade cíle a výhody, co nabízí zúčastněným, jak poznáme tyto výrobky a kde si je můžeme koupit. Čeká vás i malé občerstvení z fairtrade produktů. Na semináři se také zaměříme na to, jak začlenit téma Fair Trade do výuky, seznámíme se s metodickými materiály k programu globálního vzdělávání z cyklu Svět v nákupním košíku (během semináře bude možné materiály zakoupit či objednat).
Téma je vhodné k zařazení do ŠVP k rozvojovému vzdělávání, naplňuje průřezové téma Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Lektor: Eva Malířová, Společnost pro Fair Trade

Datum konání: 
ČT 20.11.08 13.00 - 17.00 hod
Místo konání: SEV DIVIZNA 
Účastnický poplatek: 200 Kč

„Watoto“ rozvojové vzdělávání pro nejmenší

Datum konání: ČT 20.11.08
Cílem semináře je praktické seznámení s metodikou Watoto a možnostmi interkulturní výchovy pro nejmenší.

Účastníci si vyzkoušejí některé aktivity, pobaví se o pozadí multikulturní výchovy a rozvojového vzdělávání, načerpají inspiraci a motivaci k práci s těmito tématy.
Při práci s Watoto se děti na základě fotografií formou her, výtvarných aktivit, povídání, psaní, malování dozvědí, jak žijí děti v Bolívii, na Filipínských ostrovech, v Keni a v Hondurasu. Budou mít tak možnost se zamyslet, co mají s dětmi společného, v čem se liší, učit se tak respektu a úctě k sobě navzájem i k lidem z jiných kultur.
Seminář je určen pro zájemce z řad pedagogů MŠ a ZŠ (1. stupeň).

Na semináři bude možné zakoupit CD s kompletními materiály.

Lektor: Eva Malířová, Společnost pro Fair Trade

Datum konání:
ČT 20.11.08 9.00 - 12.00 hod
Místo konání:SEV DIVIZNA LIBEREC
Účastnický poplatek: 200 Kč

Metodická pomoc školám a pomůcky k ekologické výchově – opakování ze šk. roku 07/08

Datum konání: ST 12.11.08

Praktický seminář pro pedagogy představí nové publikace, návody a nápady kde čerpat inspiraci k ekologické výchově.

Lektor předvede ukázky metodických pomůcek, které si můžete u nás vypůjčit - např. Taška plná jehličí, Taška plná odpadů, Taška plná vody, Pytel květeny, Lesníkova brašna a mnoho dalších, včetně komentáře a jejich praktického využití ve výuce.

Akce je pořádána ve spolupráci s organizací Služba škole MB o.s, pracoviště Liberec.
Přihlášky posílejte přímo na organizaci Služba škole (více na: www.sskolemb.cz)

Lektor: Miroslava Nováková dipl.ek., SEV DIVIZNA

Datum konání:
ST 12.11.08 13.00 - 16.00 hod
Místo konání:SEV DIVIZNA LIBEREC

Liberecká M.R.K.E.V. 2008

Datum konání: ČT 6.11.08
Již osmá konference k environmentální výchově na základních a středních školách v Libereckém kraji se bude konat v prostorách Krajského střediska ekologické výchovy Libereckého kraje STŘEVLIK v Oldřichově v Hájích.

Jejím hlavním tématem je „Ekologická výchova v chráněných územích" a nedílnou součástí bude i řada praktických příkladů o způsobech, jak začlenit ekologickou výchovu do vzdělávacího programu škol. Program bude upřesněn v průběhu října.

Datum konání:ČT 6.11.08 
Místo konání:STŘEVLIK Oldřichov v Hájích

Akce je realizována za finanční podpory Libereckého kraje.

Pojďme na to od lesa

Datum konání: PO 3.11.08
Proškolovací seminář, na kterém obdržíte šanon s metodickými materiály k ekologické výchově.

Publikace je určena pro učitele a koordinátory ekologické výchovy na školách v Libereckém kraji. Obsahuje různé praktické návody, nápady a aktivity k poznávání a zkoumání přírody, ke zpestření běžné školní výuky. Na semináři se dozvíte jak s příručkou pracovat, vyzkoušíte si některé aktivity, objevíte příklady jak zapojit ekologickou výchovu do školního vyučování v jednotlivých předmětech a načerpáte inspiraci. 

Akce je pořádána ve spolupráci s organizací Služba škole MB o.s, pracoviště Liberec.
Přihlášky posílejte přímo na organizaci Služba škole (více na: www.sskolemb.cz)

Lektor: Ing. Aleš Kočí, SEV DIVIZNA

Datum konání:
PO 3.11.08 13.00 - 16.00 hod
Místo konání:SEV DIVIZNA LIBEREC

Učíme se v zahradě

Datum konání: ČT 23.10.08 
Odborný seminář, kde bude představena nová metodická pomůcka pro školy - manuál „Učíme se v zahradě".

Manuál podporuje úsilí učitelů o rozvoj, budování a záchranu „školních zahrad" a vede k jejich přeměně na „přírodní učebny". Aktivity popsané v manuálu ukazují, že na zahradě se dá učit jinak, zajímavěji a že je to místo vhodné pro všechny předměty a všechny učitele, nejen pro pěstitelské práce... 
Účastník semináře obdrží 1 manuál pro školu zdarma. 
Akce je realizována za finanční podpory Libereckého kraje. 

Lektor: spoluautoři manuálu 
Datum konání:
ČT 23.10.08 13.00 - 17.00 hod 
Místo konání: SEV DIVIZNA 
Účastnický poplatek: 200 Kč

 

Environmentální výchova: nové cesty 2008

Datun konání: ČT-SO 9. - 11.10.08
Připravujeme pro Vás již 5. poprázdninové setkání k ekologické výchově. Jak je již tradicí proběhne v Sedmihorkách v termínu 9. - 11. října 2008.
Registrujte se prosím na speciálním formuláři.

Třídenní program je připraven nejen pro pedagogy a studenty pedagogiky, ale i pro členy neziskových organizací, pracovníky veřejné správy a zájemce z řad široké veřejnosti. Během workshopů účastníci načerpají inspiraci pro práci v ekologické výchově a dostanou prostor pro sdílení zkušeností mezi jednotlivými organizacemi.

  [ Back ]