Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Uskutečněné akce Uskutečněné akce ve školním roce 2010-11
Uskutečněné akce ve školním roce 2010-11

Osada Jizerka a její okolí

Lektor: Otokar Simm
Akreditovaná akce
Na odborné exkurzi se seznámíte s historií výjimečné osady v klínu Jizerských hor, s dobovými stavbami, sklářskou minulostí i se zajímavými osobnostmi, které na Jizerce žili. Pěšky obejdeme údolí od Bukovce přes Věžní a Pytlácké kameny zpět v délce cca 10 km. Pevnou obuv, vhodné oblečení, pití a svačinu s sebou. 
Datum konání:                              Místo konání: 
út 31. 5. 2011                                Jizerské hory 
Režijní poplatek: 200 Kč 
Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

Jindřichovice pod Smrkem

Lektor: Pavel Novotný, místostarosta obce Jindřichovice pod Smrkem
Akreditovaná akce
Alternativně rozvíjející se obec jsme navštívili už v roce 2002. Dnes jsou Jindřichovice pod Smrkem známé především díky své tzv. protibyrokratické vyhlášce, zakazující vstup státním úředníkům na území obce bez předchozího souhlasu místní samosprávy, prvními velkými, moderními a fungujícími větrnými elektrárnami v ČR, kotelnou na spalování biomasy, bezplatným bezdrátovým přístupem na internet pro své občany, ekologickými a osvětovými aktivitami, výstavbou nízkonákladových ekologických domů se zatravněnou střechou a dalšími dosud nezrealizovanými projekty směřujícími k celkovému rozvoji obce. Pojeďte se s námi přesvědčit, jak daleko obec pokročila a kam směřuje do budoucna. Dobrou obuv, vhodné oblečení a svačinu s sebou. 
Datum konání:                    Místo konání:
st 25. 5. 2011                     Jindřichovice pod Smrkem 
Režijní poplatek: 200 Kč 
Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

Praktická ochrana přírody na Frýdlantsku

Návštěva přírodně zajímavých lokalit revitalizovaných z dotací národních i evropských programů
Lektor: Mgr. Šárka Mazánková
Akreditovaná akce
Exkurze bude zaměřena na praktickou ochranu přírody - ukázky cenných lokalit, které byly zachráněny nebo revitalizovány díky dotačním titulům Ministerstva životního prostředí ČR, příp. evropských fondů. Navštívíme lokality Dubového rybníka, Polní domky - Předlánce, Černousy - tvorba tůní, revitalizace rybníků, přírodě blízké ošetření letitých dubů, ukázka rybích přechodů, revitalizace Holubího potoka, významné aleje a památné stromy Frýdlantska a Městský park ve Frýdlantu. Dobrou pevnou obuv (případně i holínky), vhodné oblečení a svačinu s sebou.
Datum konání:                                       Místo konání:
st 18. 5. 2011                                         Frýdlantsko
Režijní poplatek: 200 Kč
Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

Vodní ekosystémy Českého ráje

Lektor: RNDr. Zdeněk Mrkáček, Správa CHKO Český ráj
Akreditovaná akce
Navštívíme Chráněnou krajinnou oblast Český ráj a zaměříme se na její vodní ekosystém. V Přírodní rezervaci Žabakor budeme pozorovat vzácné druhy ptáků (orel mořský, orlovec říční, jeřáb popelavý,..) a rostlin (kruštík polabský, čípek objímavý, kosatec sibiřský...), u Žehrovských rybníků drobné vodní ptactvo. Pěšky pak projdeme Podtrosecká údolí a v okolí rybníků se zaměříme na mokřadní floru a faunu. Pěšky ujdeme celkem cca 12 km. Dobrou obuv, vhodné oblečení a svačinu s sebou, kdo má, vezměte si dalekohled. Pořádáme ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Český ráj.
Datum konání:                                     Místo konání:
čt 28. 4. 2011                                      Český ráj a okolí
Režijní poplatek: 200 Kč
Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

EKOATELIÉR„100 inspirací“ (pro učitele MŠ, ZŠ a ŠD...)

Lektor: Jitka Horová, KASIUS, 1. centrum umělecké recyklace
Akreditovaná akce
Seminář zaměřený na výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin. Získáte svěží kolekci snadných, rychlých a hravých eko-inspirací, které čerpají z tradičních výtvarných technik. Nabízíme 100 kusů originálních výrobků a nácvik nejzajímavějších technik. Lekce je praktickou podobou knihy 100 inspirací z Ekoateliéru (Jitka Horová Portál 2010) Co s sebou ? Nůžky, papírovou krabičku od čaje, velké šroubovací víčko od kompotu, dvě plastová víčka od PET lahví ve světlých pastelových barvách. Ostatní materiál získáte na místě.
Datum konání:                                                     Místo konání:
st: 6. 4. 2011 13.30-17.30 hod                         SEV DIVIZNA
Režijní poplatek: 300 Kč

Život včel a včelí produkty

Lektor: Mgr. Yveta Svobodová, SVČ ROROŠ, Nové Město pod Smrkem
Akreditovaná akce
Tvořivá dílna nám přiblíží historii chovu včel, přínos pro krajinu a zemědělství, tradici včelařství a včelaření se zaměřením na zpracování včelích produktů a jejich využití. Vyrobíme si propolisovou tinkturu a mast, odlijeme svíčky z včelího vosku do formy a další drobnosti, budeme pracovat se včelím úlem a vyzkoušíme si kontrolní test o včelách formou hry, který můžete uplatnit ve výuce na školách.
Datum konání:                                                   Místo konání:
čt: 31. 3. 2011 13.00-17.00 hod                     SEV DIVIZNA
Režijní poplatek: 100 Kč

Jak využívat média k vlastnímu prospěchu

Lektor: Tomáš Feřtek, bývalý novinář a šéfreportér týdeníku Reflex, dnes dramaturg a scénárista
Akreditovaný seminář

pro učitele a ředitele základních a středních škol nabízí vhled do každodenního rytmu novinářské práce a způsobu, jak novináři uvažují a vyhledávají svá témata. Naučí vás mluvit s nimi jazykem, kterému rozumí, a řešit krizové situace, kdy se o nás média zajímají, aniž o to stojíme. Pětihodinový seminář, jež vám pomůže vycházet s médii tak, aby vaší škole více pomáhala než škodila, je založen na praktických cvičeních a skupinové práci.

Datum konání:                                                Místo konání:
UT 12.4.2011 10.00 - 16.00 hod                 SEV DIVIZNA LIBEREC

Režijní poplatek: 300 Kč

 

Environmentální výchova na 1. st. ZŠ prožitkem

Lektor: Bc. Lenka Hronešová, SEV Sever, Hradec Králové

Akreditovaný seminář

Akce seznamuje účastníky s metodami a formami environmentální výchovy, vhodnými pro 1.stupeň ZŠ, zaměřenými na smyslové vnímání a prožívání přírodních zákonitostí - smyslová, výtvarná, dramatická, pohybová a hudební výchova v terénu. Vhodné využití zejména pro školy v přírodě nebo jednodenní školní výlety do blízkého okolí. S sebou: oblečení do terénu, vhodnou obuv.

Datum konání:                                  Místo konání:

čt 12. 5. 2011 9.30 - 16.00 hod     SEV DIVIZNA LIBEREC a okolí

Režijní poplatek: 200 Kč

TOP 2011 -Týden opravdových plen v Divizně

V týdnu od 16. - 22. května 2011 proběhne celorepubliková kampaň na podporu používání pratelných plen, kterou v České republice organizuje již čtvrtým rokem českobudějovická ekoporadna ROSA. Tato kampaň vznikla před jedenácti lety ve Velké Británii, která již každoročně určuje datum tohoto týdne.

Naše středisko ekologické výchovy se do kampaně zapojuje již druhým rokem, tentokrát besedou, která se uskuteční dne 19.5. v 15 hodin v prostorách SEV DIVIZNA.

Beseda proběhne formou posezení, při kterém lektorka SEV Divizna Jana Krupová nastíní dopad jednorázových a pratelných plen na životní prostředí a srovná používání různých typů plen také po stránce ekonomické. Dále také proběhne ukázka různých druhů současných pratelných plen a jejich možný způsob použití. Budeme rádi za výměnu zkušeností zúčastněných, s jejich používáním. Letos jsme pozvali paní Terezii Šámalovou, která představí takzvanou „Bezplenkovou komunikační metodu“, která je používána v různých koutech světa a dá se uplatňovat i v kombinaci s plenami. Sama ji zcela intuitivně objevila pro své tři děti. Pro ty kdo si rozumí s šicím strojem, paní Šámalová připravila ukázku střihu na jednoduché moderní plenky s radou o vhodnosti použitého materiálu. Materiály na plenky a užitečné rady k této tematice naleznete na stránkách www.sijemdetem.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Za SEV Divizna Jana Krupová, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Spolupráce s pubertálními žáky nejen v environmentální výchově

Lektor: Mgr. Jan Krajhanzl, pedagog a psycholog, Praha
Akreditovaný seminář
Každá věková skupina školáků má svoje zvláštnosti. Jenže jak oslovit environmentální výchovou „puberťáky", a jak je angažovat pro ochranu životního prostředí? Důležité je porozumět jim, chápat jejich prožívání a chování - a tak se podíváme na jejich svět zblízka. S pomocí poznatků ekopsychologie a vývojové psychologie si vytipujeme témata environmentální výchovy, která pro ně mohou být zajímavá. A protože o komunikaci jde často až na prvním místě, vyzkoušíme si prakticky, jak s „puberťáky" komunikovat o životním prostředí.
Seminář je určen především pro pedagogy: 2. st. ZŠ a víceletá gymnázia.
Datum konání:                                                          Místo konání:
ST 23. 3. 2011 9.00-15.00 hod                               SEV DIVIZNA LIBEREC
Režijní poplatek:    300 Kč 

Jak získat prostředky na školní projekt?

Lektor: Ing. Tomáš Komrzý dříve SEV Toulcův dvůr Praha, nyní Krajský úřad Libereckého kraje

Rádi byste ve své škole rozjeli nějaký projekt, ale schází vám finance? Na semináři se můžete seznámit s možnými finančními zdroji i s tím, na co je třeba si dát při jejich využití největší pozor. Program je zaměřen na představení bohatých praktických zkušenosti lektora se znalostmi s psaním i hodnocením žádostí o grant i dalšími metodami získávání finančních prostředků. Upozorní Vás na nejčastější chyby při sestavování žádostí o grant a seznámí Vás se zásadami psaní žádosti. Dostatek prostoru bude věnován vašim dotazům.

Seminář je určen především pro ředitele a učitele MŠ, ZŠ a SŠ, kteří nemají zkušenosti nebo potřebují doplnit informace.

Datum konání:                                                                                              Místo konání:
ČT 13.1. 2011 9:00 - 15.00 hod                                                                 SEV DIVIZNA LIBEREC

Režijní poplatek: 300 Kč 

 

Zpracování ovčí vlny

Lektor: Miroslava Nováková dipl. ek., SEV DIVIZNA
Akreditovaná akce
Ovčí vlna patří mezi vynikající přírodní materiál, který dnes opět získává na oblibě. Dílna Vám přiblíží tradici chovu ovcí v libereckém kraji, jeho význam pro člověka a krajinu, produkty získané z chovu a jejich tradiční zpracování. Na naší dílně si připomeneme staré techniky zpracování, které jsou dnes skoro zapomenuté. Vyzkoušíme si česání - kramplování vlny, spřádání vlny na vřetánku a na kolovrátku, plstění vlny za morka i filcování jehlou. Přijďte si vyzkoušet staré techniky, které snadno využijete při práci s dětmi. Základní materiál v ceně.
Datum konání:                                                     Místo konání:
út 15. 3. 2011 13.00-16.00 hod                        SEV DIVIZNA
Režijní poplatek: 100 Kč

 

Co si pamatuje krajina

Lektor: JUDr. Hana Kulichová a Ing. Eliška Knížková, SEVER Horní Maršov

Akreditovaný instruktážní seminář

Určeno pro pedagogy 2.stupně ZŠ a středních škol na téma krajina, vývoj vztahu člověka a krajiny, typy krajin, krajinné prvky, zásahy člověka do krajiny, kořeny současných problémů životního prostředí. Seminář zahrnuje praktické ukázky aktivit do vyučování, objasnění návaznosti na průřezová témata do ŠVP a do výuky D, Bi, OV, Ze. Práce s interaktivním výukovým programem na CD (aktivity, testy, pracovní listy, úkoly, dobrodružné prvky, info pro učitele). Představení pomůcek a literatury s tématem souvisejích.

Datum konání:                                                                               Místo konání:
pá 4. 3. 2011 10.00-14.00 hod                                                   SEV DIVIZNA LIBEREC

Režijní poplatek: 200 Kč

Geneticky modifikované organismy

Lektor: RNDr. Vanda Vilímová, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha

Co jsou to GMO? Jak vznikají? K čemu je používáme? Potřebujeme je vůbec? Chcete sobě i svým studentům umět odpovědět nejen na tyto otázky? Může Vám pomoci náš seminář. Dozvíte se, jak se v dnešní době vyrábí GMO a k čemu všemu je využíváme. Bude na Vás, abyste si na základě faktů udělali vlastní názor na vhodnost jejich použití. Dostanete k dispozici ukázku pracovních listů a představíme Vám laboratorní úlohu k určení GMO v potravinách, kterou mohou provádět sami studenti. Dostanete i kontakt a informace k možnosti zapůjčení fluorescenčního mikroskopu na Vaši školu. Seminář je vhodný i pro 9. ročníky ZŠ, studenty SŠ a nižších gymnázií.

Datum konání:                                                                                  Místo konání:
ÚT 15. 2. 2011 14.00-18.00 hod                                                   SEV DIVIZNA LIBEREC

Režijní poplatek: 200Kč

Sedmihorky 2010

Rádi bychom vás pozvali na letošní, již sedmému ročník  inspirativního setkání pedagogů v Libereckém kraji – Environmentální výchova – nové cesty. Setkání se koná v Sedmihorkách u Turnova od 7.10. do 9.10.2010.

Pozvánku, program, anotace jednotlivých programů a registrační formulář naleznete ZDE:

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/doc.png pozvánka Sedmihorky 2010 (301,5kB)

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/xls.png program Sedmihorky 2010 (213kB)

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/doc.png Anotace programů Sedmihorky 2010 (234,5kB)

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/doc.png registrace Sedmihorky 2010 (237,5kB)

Přihlásit se můžete vyplněním registrace (každý účastník), kterou pošlete zpět mailem na adresu:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it nejdéle do 1.října 2010.

Tvoření z orobince

Lektor: Iveta Dandová, nositel tradice výroby lidových řemesel, Mnichovo Hradiště

Akreditovaná akce 
Zpracování orobince patří mezi staré řemeslné techniky. Přiblížíme Vám význam a tradici tohoto řemesla, získávání a zpracování materiálu, přípravu a výrobu nádob pletených z orobince. Vyzkoušíme si práci od přípravy materiálu ke zpracování až po vlastní pletení. Ukázky výrobků pro inspiraci. Základní materiál v ceně.

Datum konání:                                               Místo konání: 
po 29. 11. 2010 13.00-18.00 hod              SEV DIVIZNA 
Režijní poplatek: 300 Kč

Time management

Lektor: PaedDr. Olga Medlíková

Akreditovaný výcvikový seminář
Potřebujete získat ucelený pohled na svůj time management? Posílit své silné stránky a identifikovat slabé? Chcete nalézt zdroje pro lepší time management? Pak je právě Vám určen výcvikový seminář, který povede renomovaná lektorka PaedDr. Olga Medlíková. Budeme se věnovat sebepoznání, pracovním typům, plánování času, řízení času, výběru priorit, filosofii času a modelovým cvičením.
Určeno pro pedagogy, kteří chtějí posílit svoji profesionalitu a naučit se zásady hospodaření s časem.
Datum konání:                                                                              Místo konání:
PO 1.11. nebo UT 2.11.2010 9.00 - 17.00 hod                      SEV DIVIZNA LIBEREC
Účastnický poplatek: 300 Kč

 

Svět do všech předmětů

Lektor: Mgr. Lenka Dudková, Agentura rozvojové a

humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Akreditovaný seminář
představí účastníkům obsáhlou publikaci - metodický materiál, který vznikl ve spolupráci ARPOKu a Společnosti pro Fair Trade. Během semináře se interaktivní formou seznámíte s aktivitami na témata: migrace, dětská práva, rozvojová spolupráce, kulturní rozmanitosti, ekonomická globalizace a přírodní zdroje. Všechna témata jsou zpracována do různých předmětů, od matematiky až po hudební výchovu.

Seminář je určen pro pedagogy II. st. ZŠ a víceletých gymnázií.

Datum konání:                                                                                                          Místo konání:
ST 20.10. 2010 13.00 - 17.00 hod                                                                        SEV DIVIZNA LIBEREC

Režijní poplatek: 200 Kč

Environmentální výchova  - nové cesty (workshop)

Akreditovaná akce

Třídenní program je připraven nejen pro pedagogy a studenty pedagogiky, ale i pro členy neziskových organizací, pracovníky veřejné správy a zájemce z řad široké veřejnosti. Během pracovních setkání účastníci načerpají inspiraci pro práci v ekologické výchově a dostanou prostor pro sdílení zkušeností mezi jednotlivými organizacemi.

Podrobný program naleznete v průběhu září na našich webových stránkách www.zooliberec.cz/divizna a na pozvánkách.

datum konání:                                                  Místo konání:
ČT - SO 7. - 9.10. 2010                                  Kemp Sedmihorky u Turnova

Účastnický poplatek: 200 Kč

Pozvánku, program, anotace jednotlivých programů a registrační formulář naleznete ZDE:

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/doc.png pozvánka Sedmihorky 2010 (301,5kB)

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/xls.png program Sedmihorky 2010 (213kB)

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/doc.png Anotace programů Sedmihorky 2010 (234,5kB)

http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/doc.png registrace Sedmihorky 2010 (237,5kB)

Přihlásit se můžete vyplněním registrace (každý účastník), kterou pošlete mailem na adresu:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it nejdéle do 1.října 2010.

  [ Back ]