Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Uskutečněné akce Uskutečněné akce ve školním roce 2011-12
Uskutečněné akce ve školním roce 2011-12

TŘI ISERINY, MOČÁLY A BAŽINY JIZERSKÝCH HOR

Akreditovaná exkurze

Autobus nás doveze do osady Jizerka (1. iserin), odkud se pěšky vydáme do osady Orle (2. iserin) a polskou stranou podél řeky Jizery dojdeme do osady Velká Jizera (3. iserin). Povíme si o historii osídlení osad a vydáme se dál hledat bájné Ruské kříže v močálech a bažinách pramenišť Jizery. Přes Předěl dorazíme na Smědavu k autobusu. Pevnou obuv, vhodné oblečení, pláštěnku, pití a svačinu s sebou.

Datum konání: ČT 24. 5. 2012                                                                                      Místo konání: Jizerské hory

Lektor: Otokar Simm                                                                                                       Režijní poplatek: 200 Kč

Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

ĎÁBLŮV DOKTOR A JINÉ POVĚSTI Z KORÁLKOVÉHO KRAJE

Akreditovaná exkurze

Řada míst v našem kraji je opředena bájemi a pověstmi. Jedním z nich je i Kittelovsko a jeho historický areál, který vybudoval (údajně za přispění ďábla) doktor Kittel. Ve svém tajemném domě provozoval ordinaci, lékárnu, horské sanatorium, měl zde místnost s čarodějnými knihami, léčivými bylinkami a vedle studánku s léčivou vodou. Po komentované prohlídce areálu přejedeme na hrad Návarov a povíme si, s jakými pověstmi je spojován. Z Tanvaldu pěšky vystoupáme k vyhlídce Terezínka a přes vrch Muchov, kde podle pověsti sídlí dobrý duch Jizerských hor Muhu, dojdeme hřebenovou cestou dlouhou cca 6,5 km na Černou Studnici. Cestou si povíme o pověstech spojených s těmito místy. Dobrou obuv + oblečení, pláštěnku a svačinu s sebou.

Datum konání: ST 16. 5. 2012                                                                                       Místo konání: Jablonecko, Tanvaldsko

Lektor: Richard Hübel, průvodce areálu na Kittelovsku a pan Otokar Simm        Režijní poplatek: 200 Kč 

Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

SKLÁŘSTVÍ - TRADICE NAŠEHO KRAJE

Akreditovaná akce

Cílem exkurze je seznámit se s některými tradičními výrobami skla v našem kraji. Navštívíme druhou nejstarší sklárnu v Čechách v Harrachově, která si zachovala tradiční způsob výroby. Uvidíte kompletní postup zpracování skla ručními technologiemi i unikátní 100 let starou brusírnu skla. V rodinné sklárně Poniklá uvidíte tradiční způsob výroby perlí a vánočních ozdob

z korálků. Na závěr se zastavíme v historické mačkárně Korálek v Kokoníně, kde si prohlédneme funkční technické vybavení sklářské dílny „drikety" včetně náčiní, mačkadel

a dalších pomůcek k výrobě korálků a knoflíků. 

Datum konání: ST 25. 4. 2012                                                                                 Místo konání: Harrachov, Poniklá, Kokonín

Lektor: průvodci v jednotlivých provozech                                                              Režijní poplatek: 200 Kč

Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 hod z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

STRAŠÁK JMÉNEM SPALOVNA?

Akreditovaná akce

Exkurze nás zavede do firmy TERMIZO a.s., která se zabývá spalováním komunálního odpadu a jeho energetickým využitím. Kromě odborného výkladu si prohlédneme provoz od velína - řídící jednotky celé spalovny, přes kabinu jeřábníka, který pracuje s odpadem, až k hořícím pecím. Obdržíte DVD s filmem o zpracování odpadu (pro I. st. ZŠ nebo pro II. st. ZŠ a starší) jako pomůcku vhodnou do vyučovacích hodin. Exkurze může být inspirací pro budoucí návštěvu provozů spalovny s dětmi například v rámci tematického nebo projektového dne .

Datum konání: ST 28. 3. 2012, 14.00 - 16.00 hod                                                     Místo konání: TERMIZO Liberec

Lektor: Ing. Milan Průcha, Termizo, Liberec                                                                Režijní poplatek: 50 Kč

Sraz účastníků u vrátnice Termiza na tř. Milady Horákové ve 13.50 hod. Doba trvání exkurze maximálně 2 hodiny.

LESNÍKŮV ROK

Akreditovaná exkurze

Vydáme se s lesníky do lesa, abychom se dozvěděli, co všechno péče o les znamená. Uvidíme řadu ukázek jednotlivých pracovních postupů a metod spojených s péčí o les. Některé metody si i sami vyzkoušíme. Co nás konkrétně čeká?

Lesnictví:

- význam lesnictví, historie a současnost (pohled současného lesníka na lesní ekosystém a polyfunkčnost lesa), různé přístupy k lesnímu hospodaření,

- ukázka odhadu věku lesních dřevin, ukázka zjišťování stáří dřeviny pomocí přírůstového nebozezu,

- orientace v lese pomocí lesnických map, ukázka prostorového a časového rozdělení lesa,

- lesnická typologie - zjišťování vhodných stanovišť pro jednotlivé dřeviny dle bylinného patra v lese,

- měření výšky stromu různými metodami - výškoměr si lze poté vyrobit doma,

- ukázka zjišťování objemu stojícího  stromu jednoduchou metodou (Denzinův vzorec),

- ukázka třídění dříví dle sortimentů (vady dříví) - výrobky, ukázka kácení stromů, odvětvování a BOZP,

- ukázka soustřeďování dříví koňmi, význam dříve a dnes, rozdíly mezi dříve a dnes používanou lesnickou technikou (harvestory).

Myslivost:

- myslivost jako jedna z dochovaných tradic českého národa x lovec jako nešvar dnešní doby,

- význam myslivosti z pohledu eliminace negativních dopadů narušeného lesního ekosystému (jednoduše řečeno snižování stavu zvěře - škody zvěří),

- ukázka loveckých psů a jejich význam pro myslivost, ukázka odhadu stáří živé a ulovené zvěře,

- co žije u nás v lese (je původní či ne?), stopy, liška a její význam v přírodě .

Pevnou obuv, vhodné oblečení, pláštěnku, pití a svačinu s sebou.

Datum konání: ST 30. 5. 2012                                                                                         Místo konání: Městské lesy Liberec

Lektor: Bc. Jiří Bliml, Jan Urbánek, Městské lesy Liberec                                          Režijní poplatek: 100 Kč

Sraz účastníků v 8.50 hod na konečné tramvaje v Lidových sadech. Odchod do lesa v 9.00 hod. Předpokládaný návrat na stejné místo do 17.00 hod.

TRADIČNÍ TEXTILNÍ TECHNIKA – TKANÍ

Akreditovaná akce

Chcete si vyzkoušet techniku tkaní a nemáte tkalcovský stav? Nevadí, naučíme Vás, jak se dá utkat kapsička, taška, pásek nebo popruh technikou tkaní na kartonu pomocí tkací jehly. Dovednosti se dají využít pro všechny věkové kategorie dětí. Základní materiál (zbytky vlny) bude k dispozici. Máte-li svoji barevnou představu, přineste si materiál vlastní.

Datum konání: ST 22. 2. 2012,13.00 - 16.00 hod                                                     Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: Miroslava Nováková dipl.ek., SEV DIVIZNA                                                   Režijní poplatek: 100 Kč

TRADIČNÍ TEXTILNÍ TECHNIKA – MODROTISK

Akreditovaná akce

Na této dílně se dozvíte něco o dnes již vzácném barvířském řemesle. Vyzkoušíte si touto tradiční technikou navrhnout a vyrobit vlastní modrotisk.             Dovednosti se dají využít pro všechny věkové kategorie dětí. Základní materiál v ceně.

Datum konání: ČT 12. 1. 2012, 13.00 - 16.00 hod                                                    Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: Miroslava Nováková dipl.ek., SEV DIVIZNA                                                    Režijní poplatek: 100 K

 

PAPÍROVÁNÍ - KRABIČKY POKAŽDÉ JINAK

Akreditovaná akce

Na této dílně se budeme věnovat práci s papírem - stříhání, přehýbání, skládání i zdobení. Výsledkem budou různé tvary krabiček, které mohou posloužit k uložení drobností nebo jako obal na dárek. Čekají vás návody, šablony a inspirace pro práci s dětmi. Základní materiál v ceně.

Datum konání: ST 30. 11. 2011, 13.00 - 16.00 hod                                           

Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: Miroslava Nováková dipl.ek., SEV DIVIZNA                                                    Režijní poplatek: 100 Kč

OVČÍ VLNA JINAK

Akreditovaná akce

Ovčí vlna patří mezi vynikající přírodní materiál, který dnes opět získává na oblibě. Naše dílna tentokrát využije ovčí vlnu k výrobě netradičních šperků. Pomocí techniky filcování jehlou a plstění za mokra vzniknou z barevné vlny netradiční ozdoby. Vyzkoušíte si staré techniky práce s vlnou a získáte inspiraci pro práci s dětmi, například pro výrobu drobných vánočních dárků. Základní materiál a pomůcky v ceně.

Datum konání: PO 21. 11. 2011, 13.00 - 16.00 hod                                             Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: Miroslava Nováková dipl.ek., SEV DIVIZNA                                               Režijní poplatek: 100 Kč

BYLINKY Z NAŠÍ ZAHRÁDKY

Akreditovaná akce

Tvořivá dílna nám přiblíží využití bylinek našich babiček nejen v kuchyni, ale také jako materiál k výrobě drobných dárků. Budeme pracovat se sušenými i čerstvými bylinkami. Ukážeme si jak vyrobit měsíčkovou mast, bylinkový ocet a vytvoříme si voňavé ramínko...

Co s sebou? Malinkou čistou skleničku na mast. Ostatní materiál a pomůcky v ceně.

 

Datum konání: ČT 20. 10. 2011, 13.00 - 17.00 hod                                                                      Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: Miroslava Nováková dipl. ek., SEV DIVIZNA                                                                       Režijní poplatek: 100 Kč

EKOATELIER NA TÉMA: PODZIMNÍ LISTÍ

Akreditovaná akce

Seminář zaměřený na hry s barvami a tvary, na výtvarné proměny přírodních materiálů a inspiraci pro přetváření odpadových materiálů a přírodnin  k tvorbě podzimních motivů v eko stylu. Přírodniny a listí stromů při tvořivé recyklaci, výroba listí z recyklovatelných materiálů. Naleznete zde inspiraci pro podzimní zdobení nástěnky, oken, dveří, sešitů a bloků, stěn, hal a průhledů v budovách. Určeno pro: výtvarné techniky na MŠ, I. a II. st. ZŠ              a dalších zájmových institucí. Co s sebou? Nůžky a barevné papíry. Ostatní materiál a pomůcky zajistí lektor.

Datum konání: ČT 13. 10. 2011, 13.00 - 17.00 hod                                                                      Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: Jitka Horová, autorka projektu Ekoateliér, KASIUS, 1. centrum umělecké recyklace       Režijní poplatek: 300 Kč

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA PRO 1. ST. ZŠ PROŽITKEM

Akreditovaný seminář

Seznamuje účastníky s metodami a formami environmentální výchovy, zaměřenými na smyslové vnímání a  prožívání přírodních zákonitostí - smyslová, výtvarná, dramatická, pohybová a hudební výchova v terénu. Vhodné využití aktivit ve všech předmětech školního vyučování, pro školy v přírodě, školní výlety  nebo ve školní družině. Po úpravě je možné většinu aktivit použít i v MŠ. S sebou: oblečení do terénu, vhodnou obuv.

Datum konání: ČT 17. 5. 2012, 9.30 - 16.00 hod                                                               Místo konání: SEV DIVIZNA a okolí

Lektor: Bc. Lenka Hronešová, SEV Sever, Hradec Králové                                                 Režijní poplatek: 300 Kč

KDE SE, VZALA TU SE VZALA ENERGIE

Akreditovaný seminář

Zde se v úvodní přednášce dozvíme o kladech a záporech získávání energie z jádra, slunce, větru a vody a budeme mít prostor pro dotazy. Ve druhé praktické části se vydáme na exkurzi po stanovištích, která využívají přírodní energie - malá vodní elektrárna, vodní trkač, solární panely, hračky na solární pohon, solární vařič, stanice na dobíjení elektromobilu, demonstrace skleníkového efektu...vše v areálu ZOO Liberec.

Datum konání: ST 18. 4. 2012, 13.00 - 16.30 hod                                                                          Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: Ing. Petr Kotek, Ph.D.,  EkoWATT, Liberec a Ing. Aleš Kočí, SEV DIVIZNA Liberec        Režijní poplatek: 200 Kč

WATOTOO – MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA PRO NEJMENŠÍ

Akreditovaný seminář

Během něj se seznámíte s postupem, jak prostřednictvím fotografií a vyprávění děti skamarádit například s Everem z Hondurasu či s Emily z Filipín. Děti poznají jejich hry, vyrobí si jejich oblíbenou hračku. Účastníci semináře získají nápady a inspiraci, jak podpořit zájem dětí o okolní svět a jak jim zároveň umožnit i lépe poznávat sama sebe. Aktivity z metodické příručky pomohou dětem hledat podobnosti a rozumět odlišnostem ve světě.

Instruktážní seminář pro učitele MŠ a pedagogy 1. a 2. tříd ZŠ. Každý účastník obdrží CD-ROM Watotoo s metodikou výuky. 

Datum konání: ČT 12. 4. 2012, 13.00 - 17.00 hod                                                   Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: Mgr. Martina Pavlíčková, NaZemi - společnost pro fair trade, Brno         Režijní poplatek: 200 Kč

POKLAD Z HLUBIN

Akreditovaný seminář

Pozornost se věnuje ropě jako surovině, bez které si svůj každodenní život nedokážeme představit. Záměrem je přiblížit ropu žákům z mnoha úhlů     pohledu. Nejen jako surovinu pro výrobu plastů, zdroj energie i zdroj znečištění, ale i politický prvek současného světa a rychle ubývající  poklad              z hlubin naší planety. Informace můžete využít k přípravě tematického dne, kdy žáci postupně procházejí stanoviště, kde se podívají na ropu optikou jednotlivých vyučovacích předmětů. Určeno pro II. st. ZŠ. Učitelé obdrží publikaci s  metodiku programu.

Datum konání: PÁ 30. 3. 2012, 13.00 - 17.00 hod                                                    Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: Mgr. Jarmila Šiřická a Mgr. Pavlína Vrbová, CEV Sluňákov                          Účastnický poplatek: 200 Kč

ZVUK NEBO HLUK

Akreditovaný seminář

Přivede k zamyšlení nad souvislostmi zvuku v přírodě, v umění, v komunikaci, ale i stále se zvyšující zdravotní a environmentální zátěží hlukem. Seminář představí zvuk jako průřezové téma do různých vyučovacích předmětů i námět na tematický den. Součástí semináře bude malá hudební dílna zaměřená na drobné hry a aktivity rozvíjející nejen hudební a tvůrčí dovednosti žáků, ale i na posílení jejich spolupráce.

Určeno pro I. st. ZŠ. Učitelé obdrží  metodiku programu na CD-ROM.

Datum konání: PÁ 30. 3. 2012, 8.00 - 12.00 hod                                                       Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: Mgr. Jarmila Šiřická a Mgr. Pavlína Vrbová, CEV Sluňákov                           Účastnický poplatek: 200 Kč

BAREVNÝ ROK PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Akreditovaný seminář

Nabídne přehled deseti významných dnů školního roku spojených s environmentální výchovou. Účastníci se seznámí nejen s přehledem vybraných dnů, ale především se způsobem jak připravit zajímavý projektový den. Některé dny budou rozpracovány podrobněji i s ukázkou vybraných aktivit.

Učitelé obdrží  metodiku programu na CD-ROM.

Datum konání: ST 21. 3. 2012, 9.00 - 15.00 hod                                                       Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: Mgr. Zdeňka Štefanidesová, CEV Sluňákov                                                  Účastnický poplatek: 300 Kč

MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ

Akreditovaný seminář

Seminář je určen všem, kdo mají chuť přenést část výuky ze třídy do terénu a k výuce využívat místních reálií. V úvodní části semináře se seznámíme se základy tzv. místně zakotveného učení (vychází z místních témat, je mezioborové, ostré hranice mezi jednotlivými předměty se stírají). Má projektový charakter, nabízí prostor pro zkoumání, bádání, samostatné kritické myšlení. Učitel není zdrojem všeho vědění, ale zkušeným průvodcem procesem v němž i on se učí. Učení je spojeno s akcí, konkrétním činem, výsledkem. Cestou místně zakotveného učení se žáci zapojují do veřejného života obce. Hlavním cílem semináře je promyslet a prodiskutovat konkrétní způsoby využití místně zakotveného učení ve výuce.                              

Datum konání: ST 14. 3. 2012, 9.00 - 15.00 hod                                                       Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: RNDr. Blažena Hušková, Labyrinth PRO, Liberec                                       Režijní poplatek: 300 Kč

VÝTVARNÁ VÝCHOVA V GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Akreditovaný seminář

Seminář, kde účastníci analyzují  výtvarné postupy současného čínského umělce Chuang SU, který svým dílem poukazuje na světovou problematiku plastového odpadu. Účastníci si sami vyzkoušejí, jak lze na tomto příkladě využívat jeho tvorbu k porozumění globálním souvislostem. Seminář představí možnosti zařazení průřezových témat Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech do hodin výtvarné výchovy. Instruktážní seminář především pro pedagogy II. stupně ZŠ a středních škol.

Každý účastník obdrží CD-ROM IgelitART s metodikou výuky, praktickými tipy a návody.

Datum konání: ČT 8. 3. 2012, 13.00 - 17.00 hod                                            Místo konání: SEV DIVIZNA                                   Lektor: Mgr. Kristýna Hrubanová, NaZemi - společnost pro fair trade, Brno       Režijní poplatek: 200 Kč

GLOBÁLNÍ TÉMATA VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA¨

Akreditovaný seminář

Instruktážní seminář pro pedagogy II. stupně ZŠ a středních škol. Naplňte hodiny anglického jazyka aktuálními problémy dneška jako např. postavení žen ve světě, Fair Trade, život ve slumech... Účastníci si sami vyzkoušejí jakými inovativními metodami lze globální témata zařazovat právě do výuky anglického jazyka a jaké jazykové cíle tím naplňovat. V praktické části semináře si účastníci v roli studentů projdou jedním z plánů ze vzdělávacího materiálu „Global issues in the ELT Classroom" - materiálu, který získal cenu International Award for Innovation v roce 2010. Každý účastník obdrží CD-ROM    s metodikou výuky, pracovními listy a globálními tématy.

Datum konání: ST 15. 2. 2012, 13:00 - 17.00 hod                                                              Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: Mgr. Martina Pavlíčková, NaZemi - společnost pro fair trade, Brno                    Režijní poplatek: 200 Kč

ZLATÁ NIT

Akreditovaný seminář

Představuje nový metodický materiál pro děti od 5. - 7. třídy II. st. ZŠ. Je motivovaný tematikou Slunce a poukazuje na souvislosti spojené s touto hvězdou. Projekt se snaží přivést děti k žasnutí nad krásou přírody a provázaností veškerého dění na Zemi ovlivněného Sluncem. Projekt představí Slunce jako naši hvězdu, našeho malíře, hodináře, naše počasí, naši obživu, energii a našeho přítele. Učitelé obdrží  metodiku celého programu.

Datum konání: PÁ 10. 2. 2012, 9.00 - 15.00 hod                                                       Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: Mgr. Helena Nováčková, CEV Sluňákov                                                          Účastnický poplatek: 300 Kč

 

JAK PRACOVAT S EMOCEMI V EV

Akreditovaný seminář

Ještě před pár lety málokdo věděl, jak významně ovlivňují emoce environmentální výchovu. Přitom problémy životního prostředí a globální hrozby vyvolávají v žácích a lidech silné emoce po celém světě. Seminář nabízí učitelkám a učitelům souhrn toho důležitého, co můžou ve své pedagogické praxi využít. Budeme probírat, jak si všímat emocí při výuce ve třídě, jaké problémové emoce může vyvolat i jednoduchá environmentální informace a jak žáky v dobré víře emočně „nezablokovat". Cílem semináře je rozvoj vnímavosti k emocím, které jsou součástí environmentální výchovy, předcházení emočním karambolům ve výuce a posílení dovednosti s emocemi pedagogicky a nemanipulativně pracovat. Během semináře budeme čerpat z aktuálních poznatků ekopsychologie, pedagogiky a zkušeností zúčastněných. Seminář je určen hlavně pedagogům 1. a 2. st. ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ.

Datum konání: ČT 19. 1. 2012, 13.00 - 17.00 hod                                                     Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: PhDr. Jan Krajhanzl Ph.D., pedagog a psycholog, Praha                             Režijní poplatek: 200 Kč

LIBERECKÁ M.R.K.E.V. 2011

Akreditovaná akce

Jedenáctý ročník konference k environmentální výchově na základních a středních školách v Libereckém kraji se bude konat na ZŠ Okna. Ústředním tématem, které bude konferenci prolínat, jsou „Regionální potraviny a trvale udržitelné hospodaření v krajině". Představíme Vám místní výrobce potravin, ochutnáte jejich produkty a podíváte se na výrobu potravin z různých úhlů pohledu.

Podrobný program naleznete v průběhu října na našich webových stránkách www.zooliberec.cz/divizna a na pozvánkách.

Datum konání: ČT 10. 11. 2011                                                                            Místo konání: ZŠ Okna

Režijní poplatek pro školu v síti M.R.K.E.V: 100 Kč                                           Režijní poplatek pro ostatní: 200 Kč

Pozvánku a přihlášku naleznete ZDE:     http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/doc.png Pozvánka MRKEV 2011 (15050,5kB)

Program konference naleznete ZDE:       http://divizna.zooliberec.cz/modules/mod_file_download/img/doc.png Program MRKEV 2011 (243kB)

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  – NOVÉ CESTY (WORKSHOP)

Akreditovaná akce

Třídenní program je připraven hlavně pro pedagogy I. , II. st. ZŠ a nižších gymnázií, studenty pedagogiky, ale i pro členy neziskových organizací, pracovníky veřejné správy a zájemce z řad široké veřejnosti. Během pracovních setkání a prezentací vzdělávacích programů pro žáky a studenty účastníci načerpají inspiraci pro práci v ekologické výchově a dostanou prostor pro sdílení zkušeností mezi jednotlivými organizacemi.

Podrobný program naleznete v průběhu září na našich webových stránkách www.zooliberec.cz/divizna  a na pozvánkách.

Datum konání: ČT - SO  6. - 8. 10. 2011                                                              Místo konání: Kemp Sedmihorky u Turnov Režijní poplatek: 200 Kč

VYPRÁVĚNÍM K MULTIKULTURNÍ VÝCHOVĚ

ZRUŠENO

Akreditovaný seminář

Jaké příběhy máte rádi, jaké mají rádi Vaši žáci? Co vše se v příběhu skrývá a jakou má vyprávění moc? Příběhem se můžeme s ostatními dělit o svůj pohled na svět. Vyprávění příběhů rozvíjí schopnost dívat se na věci z různých stran - například pochopením motivací postav. Účastníci semináře si vyzkoušejí metodu vyprávění („storytelling") a prozkoumají její využití pro multikulturní výchovu. V praktické části budou předvedeny vypravěčské techniky a způsoby výběru příběhu pro zvolené téma a jeho práce na něm.

Seminář je určen pro pedagogy I. st. ZŠ

POZOR ZMĚNA TERMÍNU

Datum konání: PÁ 2. 12. 2011, 13.00 - 17.00 hod                                                      Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektor: Martin Hak, NaZemi - společnost pro fair trade, Brno                                       Režijní poplatek: 200 Kč
  [ Back ]