Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Různé V ZOO LIBEREC MŮŽETE NAKOUPIT VÝROBKY FAIR TRADE !
V ZOO LIBEREC MŮŽETE NAKOUPIT VÝROBKY FAIR TRADE !

Od letošních prázdnin je ve stánku liberecké ZOO k dostání zboží s označením Fair Trade. Že nevíte co se pod tím skrývá? Nevadí vše se dočtete v následujících řádcích:

Také patříte mezi ty, kdo si rádi pochutnají na šálku kávy, čaje nebo na kousku dobré čokolády? Napadlo Vás někdy z kterých konců světa k nám byly zrnka kávy nebo lístky čaje dovezeny a za jakých podmínek je domorodé obyvatelstvo pěstuje?

Káva je hned po ropě druhou nejobchodovanější komoditou na světě. Poskytuje živobytí 25 milionům rodin zemědělců převážně z chudých rozvojových zemí a dalším milionům lidí podílejících se na jejím pěstování a sklizni. Výkupní ceny za kávu klesají zatím co cena kávy na trhu roste. Kávový průmysl ve vyspělých zemích prosperuje, ale nízké výkupní ceny kávy dopadají tragicky nejen na pěstitele, ale i na regiony a celé státy např. Burundi, Haiti nebo Etiopie. Rodinám nezbývá na školné, zdravotní péči nebo ošacení. Místo aby děti chodily do školy, jsou nuceny pracovat se svými rodiči a pomáhat k zajištění živobytí.... 
Čaj je po vodě druhým nejkonzumovanějším nápojem na světě. Pěstováním a zpracováním čaje se živí statisíce lidí, především v Asii, Africe a Latinské Americe. Nízké mzdy sběraček pokrývají sotva základní životní potřeby...
Je libo čokoládu nebo raději šálek horkého kakaa? Výrobky z plodů kakaovníku jsou součástí běžného života mnoha z nás, většina dělníků na kakaových plantážích však čokoládu nikdy neochutnala...Na kakaových plantážích pracuje na 250 000 dětí v rizikových podmínkách. Nemají přístup ke vzdělání, přichází tak o šanci nalézt lepší zaměstnání a vymanit se z pasti chudoby....

JE TO SPRAVEDLIVÉ??? JE TO FÉR???
Na podporu pěstitelů kávy, čaje, kakaa a dalších plodin vzniklo po druhé světové válce v USA nyní celosvětové hnutí s názvem FAIR TRADE (anglický výraz pro SPRAVEDLIVÝ OBCHOD). Toto hnutí se snaží do mezinárodního obchodu vnést základní etická pravidla a zásady, jež většina nadnárodních obchodních společností ,ve snaze zvýšit své zisky, nerespektuje. 

FAIR TRADE JE: SPRAVEDLIVÝ:
Je ekonomicky udržitelný - výrobci Fair Trade dostávají odměnu, která odráží vynaložené úsilí a umožňuje jim důstojné živobytí. Výrobky nejsou skrytě dotovány ničením životního prostředí ani nízkou životní úrovní obyvatel. Část zisku je používána na rozvoj místního rozvoje producentů i celé komunity. Drobní výrobci a zemědělci dostávají zálohu na sjednanou produkci předem, aby se nemuseli nevýhodně zadlužit...
Je sociálně spravedlivý - zaměstnancům je v rámci Fair Trade zaručena zákonná minimální mzda alespoň základní sociální a zdravotní zabezpečení. Je vyloučena nucená a dětská práce....
Je ekologicky únosný - výroba Fair Trade produktů je šetrnější k přírodě a životnímu prostředí. Upřednostňuje místní přírodní materiály, obnovitelné zdroje energie a šetrné postupy v zemědělství... 
Má politický rozměr - do Fair Trade jsou zapojena demokraticky organizovaná družstva výrobců a pěstitelů, jejichž členové se podílí na řízení a rozhodování. Fair Trade organizace usilují o změnu pravidel mezinárodního obchodu tak, aby neodrážela jen zájmy bohatých států a velkých obchodních společností. 

Fair Trade je PŘÍLEŽITOST:
Příležitost pro konkrétní lidi z rozvojových zemí vymanit se z chudoby a závislosti na překupnících...
Příležitost pro spotřebitele vyjádřit globální solidaritu a odpovědnost...
Příležitost znovu navázat ztracené spojení mezi těmi, kdo výrobky vyrábí, a těmi, kdo je spotřebovávají...
Příležitost učinit z obchodu nástroj rozvojové spolupráce....
Příležitost dozvědět se více o vzdálených kulturách...

Fair Trade je KVALITA:
Kvalita výrobků Fair Trade odpovídá nebo dokonce přesahuje standardy na spotřebitelských trzích Evropské unie a USA. 

JAK POZNÁTE FAIR TRADE VÝROBKY?
Fair Trade výrobky musí být v souladu s principy a filosofií hnutí Fair Trade. Jsou označeny buď Fairtrade známkou přímo na obalu (především u potravin) (černomodrozelená ochranná známka) a /nebo jsou dováženy a distribuovány specializovanými Fair Trade organizacemi ( GEPA, EL PUENTE, OXFAM, CLARO,...). 

KDE MŮŽETE FAIR TRADE ZAKOUPIT?
V České republice můžete tyto výrobky zakoupit ve specializovaných obchodech Fair Trade, v obchodech se zdravou výživou a biopotravinami a stále častěji i v maloobchodní síti (drogerie DM, občerstvení v ZOO Liberec nebo internetové obchody...).

KDE NALEZNETE VÍCE INFORMACÍ?
O prodejních místech: www.fairtrade.cz
O známce Fairtrade: www.fairtrade.eu
O specializovaných obchodech: www.worldshops.org

Zaujala Vás myšlenka Fair Trade a chcete se zapojit?
Nakupujte Fair Trade výrobky.
Ptejte se po Fair Trade v obchodech, kavárnách, restauracích.
Šiřte informace o Fair Trade ve svém okolí.


„Vhodnou volbou toho, co nakupujeme, můžeme ukázat, že nám není lhostejný původ výrobků, které spotřebováváme."

„Dejte i vy svůj hlas Fair Trade!"

  [ Back ]