Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Stezky za humna Prožitková stezka
Prožitková stezka v SEV DIVIZNA

V areálu zahrady SEV DIVIZNA byla díky finanční podpoře MŽP vybudována nová Prožitková stezka. Cílem této stezky je přiblížit aktivní, zábavnou formou informace o místním biotopu v bezprostřední blízkosti zoologické zahrady, nabídnout zajímavou volno časovou aktivitu pro návštěvníky zoo, školní skupiny, organizované skupiny, rodiče s dětmi, seniory, nevidomé i náhodné kolemjdoucí.

Po celé trase je v různých rozestupech vytvořeno několik zastavení, která jsou složena z interaktivních dřevěných prvků a informačních tabulí. U každého zastavení je umístěna cedule s vyobrazením, návodem a vysvětlením, doplněná textem v Braillově písmu. Stezku mohou návštěvníci absolvovat i se zakrytým zrakem, aby se vžili do handicapu nevidomých.

 

Návštěvníci stezku mohou využívat každý všední den od 8 do 16 hodin.

 

Savnostní otevření proběhlo 25.5.2009 u příležitosti Mezinárodního dne parků.