Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Ukončené projekty Národní síť (SFŽP ČR) Realizace denních ekologických výukových programů prostřednictvím ZOO Liberec
Realizace denních ekologických výukových programů prostřednictvím ZOO Liberec

Díky Státnímu fondu životního prostředí můžeme realizovat ekologické výukové programy v rámci naší činnosti. Projekt byl podpořen výší 200.000,- Kč v rámci Národní sítě středisek ekologické výchovy. Činnosti probíhaly od 1.1.2017 do 31.10.2017

Z prostředků byla částečně hrazena mzda lektorů SEV DIVIZNA.

 

V rámci plánovaných činností projektu bude realizováno:

· Příprava každého EVP (materiální i organizační), včetně pomůcek a metodických materiálů – zajistí lektoři SEV DIVIZNA

· Vlastní realizace EVP, zpracování zpětné vazby a úklidu prostor a pomůcek – zajistí lektoři SEV DIVIZNA

· Mezi jednotlivým programy budou opravovány a doplňovány pomůcky, pracovní listy, metodiky tak, aby byly připraveny na další realizaci – zajistí lektoři SEV DIVIZNA

· Před školním rokem bude vydána Nabídka služeb EVVO pro cílové skupiny MŠ, ZŠ a SŠ, včetně její distribuce všem školským zařízením Libereckého kraje a umístění na www stránkách organizace – zajistí SEV DIVIZNA

 

Nabídka služeb na školní rok 2017/2018 bude vydána v srpnu 2017 (na tento školní rok je již vydaná).

 

Logo MŽP Logo SFŽP

 

  [ Back ]