Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Ukončené projekty SEV DIVIZNA pedagogům (OPVK)
SEV Divizna pedagogům
Projekt byl úspěšně ukončen k 30.6.2012

 

Na konci června 2012 SEV DIVIZNA ukončila již druhý projekt z OPVK – SEV DIVIZNA pedagogům.

Cílem projektu bylo vytvořit metodicky propracovanou nabídku dalšího vzdělávání pro pedagogy v oblasti EVVO, která bude propojovat globální témata s místními, pomůže v naplňování EV jako průřezového tématu školních vzdělávacích programů a vytvoří novou kvalitu DVPP v Libereckém kraji. Popsané cíle se nám podařilo v rámci sestavení nabídky vzdělávacích programů na tři školní roky naplnit. V započatém trendu vzdělávání budeme nadále pokračovat a pedagogům budeme nabízet taková témata, která podpoří jejich rozvoj a zvýší jejich kompetence.

Během tří let jsme se realizací vzdělávacích aktivit pro pedagogy snažili o podporu a zvýšení odborné kapacity a kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Uspořádali jsme pro ně:

21 vzdělávacích seminářů, jejichž témata a metodiky jsme volili tak, aby byly pro pedagogy inovativní a nové v rámci komplexní nabídky v Libereckém kraji. 7 seminářů „na míru pro školy“, kdy jsme pro pedagogický sbor připravili seminář podle formulovaných potřeb a požadavků školy. 16 tvořivých a inspirativních dílen, kde mohli učitelé získat informace a osvojit si dovednosti, jež budou předávat žákům a studentům ve výuce. 13 odborných exkurzí na kterých pod vedením odborníků z dané oblasti – geologie, zoologie, botaniky, architektury, historie, tradičních řemesel apod. mohli získat podrobné informace přímo v terénu a často si i vyzkoušet staré pracovní postupy nebo poznávání rostlin a živočichů. 6 setkání pedagogů, kde bylo možné prezentovat příklady dobré praxe na školách a sdílet zkušenosti v oblasti EVVO.

Celkem se za období tří let jednalo o 1047 úspěšně podpořených osob.