Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Ukončené projekty Národní síť (SFŽP ČR)
SFŽP - Národní síť
Realizace denních ekologických výukových programů prostřednictvím ZOO Liberec

Díky Státnímu fondu životního prostředí můžeme realizovat ekologické výukové programy v rámci naší činnosti. Projekt byl podpořen výší 200.000,- Kč v rámci Národní sítě středisek ekologické výchovy. Činnosti probíhaly od 1.1.2017 do 31.10.2017

Z prostředků byla částečně hrazena mzda lektorů SEV DIVIZNA.

 

V rámci plánovaných činností projektu bude realizováno:

· Příprava každého EVP (materiální i organizační), včetně pomůcek a metodických materiálů – zajistí lektoři SEV DIVIZNA

· Vlastní realizace EVP, zpracování zpětné vazby a úklidu prostor a pomůcek – zajistí lektoři SEV DIVIZNA

· Mezi jednotlivým programy budou opravovány a doplňovány pomůcky, pracovní listy, metodiky tak, aby byly připraveny na další realizaci – zajistí lektoři SEV DIVIZNA

· Před školním rokem bude vydána Nabídka služeb EVVO pro cílové skupiny MŠ, ZŠ a SŠ, včetně její distribuce všem školským zařízením Libereckého kraje a umístění na www stránkách organizace – zajistí SEV DIVIZNA

 

Nabídka služeb na školní rok 2017/2018 bude vydána v srpnu 2017 (na tento školní rok je již vydaná).

 

Logo MŽP Logo SFŽP