Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Archiv Ukončené projekty Živly kolem nás (OPVK)
Živly kolem nás

V rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/48.0128  jsme ve školním roce 2014-2015 uspořádali řadu odborných seminářů a exkurzí pro pedagogické pracovníky mateřských škol. Akce byly akreditované MŠMT ČR v rámci DVPP.

Počty účastníků a další souhrnné informace naleznete v tiskové zprávě vydané ku příležitosti ukončení projektu:

Tisková zpráva Živly (326,74kB)

Semináře realizované v rámci projektu

1) Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě – polytechnické vzdělávání v MŠ

Dvoudenní akreditovaný workshop

Environmentální výchova a polytechnické vzdělávání se mohou vhodně doplňovat.

Semináře, dílny a praktické ukázky vám napoví, jak a s čím lze u dětí v mateřské škole rozvíjet dovednosti a technické předpoklady. Součástí jsou i ukázky výukových programů různých forem včetně divadla a představení metod použitelných pro danou cílovou skupinu.

Seminář se koná v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0128.

Podrobnější program rozešleme v průběhu září 2014.

Datum konání: ST 8. 10. – ČT 9. 10. 2014

Místo konání: kemp Sedmihorky

Lektoři: SEV DIVIZNA, externí lektoři, divadlo ÚDIF

Režijní poplatek: zdarma

2) Co se všechno přihodí, než se prkno narodí (živel země)

Akreditovaný seminář

Seminář vám přiblíží růst a vývoj stromů, jakožto dřevní hmoty, vlastnosti dřeva, jeho využití a zpracování. A protože základem je zdravý les, který plní všechny své funkce, podíváme se společně do lesa, abychom poznali, jak o něj lesníci pečují, vychovávají jej a chrání, než z něj mohou těžit dříví. Podíváme se i do truhlárny, kde se dozvíte mnohé o zpracování dřeva. Kromě naučných aktivit s dětmi pro vaši inspiraci si představíme i nové dřevěné pomůcky a hračky pro děti, kterými jim svět dřeva a lesa můžete přiblížit. Pomůcky si vyzkoušíte a některé i odnesete s sebou.

Seminář se koná v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0128.

Datum konání: ČT 23. 10. 2014 9:00 – 15:00

Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektoři: Eva Kajzarová

Režijní poplatek: zdarma

3) Vodní hrátky (živel voda)

Akreditovaný seminář

Prozkoumáme vodu z různých stran. Jednoduché pokusy využitelné při práci s dětmi přiblíží vlastnosti vody a její význam pro život. Zamyslíme se nad využitím vody, a jak ovlivňujeme její čistotu a dostupnost. S sebou si odnesete krabici s pomůckami pro vlastní zkoumání a malou ekolaboratoř, na které si vyzkoušíme, jak funguje čistírna odpadních vod.

Seminář se koná v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0128.

Datum konání: ÚT 4. 11. 2014 12.00 – 16.00

Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektoři: Alice Hudcová, Miroslava Nováková

Režijní poplatek: zdarma

4) Putování za tajemstvím skleněného korálku (živel oheň)

Akreditovaná akce

Exkurze s workshopem nás zavede do sklářského muzea a sklářských dílen v Jizerských horách, které navazují na dlouhodobou tradici v tomto regionu. Součástí je i vlastní tvoření se sklem a skleněnými korálky, z kterého si odnesete nejenom vlastní výrobky, ale i další inspiraci pro práci s dětmi.

Seminář se koná v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0128.

Datum konání: ČT 20. 11. 2014 9.00 – 15.00

Místo konání: Desná v Jizerských horách

Lektor: Kateřina Melicharová

Režijní poplatek: zdarma

Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo v 15.00.

5) Psychologie kontaktu s přírodou, aneb proč být s dětmi v přírodě (osobnostní rozvoj pedagoga)

Akreditovaný seminář

Spousty dnešních dětí vnímají přírodu jinak než dřív: bojí se posadit do vysoké trávy, štítí se všeho mazlavého a při šelestu v křoví se dávají na útěk. Kde se to v těch dětech bere? O co tím přicházejí? A co se s tím dá dělat? S tím vás seznámí tento seminář a čerpat bude především z ekopsychologie. Společně budeme hledat odpovědi na to, jaké jsou psychologické aspekty pobytu dětí v přírodě, jaký je vliv tohoto pobytu na rozvoj dětí a čím dnes můžeme hájit právo dětí na kontakt s přírodou.

Určeno pro pedagogické pracovníky a řídící pracovníky MŠ.

Seminář se koná v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0128.

Datum konání: ČT 27. 11. 2014 9.00 – 14.00

Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektoři: Jan Krajhanzl

Režijní poplatek: zdarma

6) Prezentační dovednosti (osobnostní rozvoj pedagoga)

Akreditovaný seminář

Dvoudenní seminář vám pomůže zorientovat se v možnostech vlastní prezentace. Odhalíte silné a slabé stránky svých prezentačních a komunikačních dovedností a odnesete si konkrétní náměty ke svému dalšímu osobnímu rozvoji.

Určeno pro pedagogické pracovníky a řídící pracovníky MŠ.

Seminář se koná v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0128.

Datum konání: PO – ÚT 12. – 13. 1. 2015 vždy 9.00 – 16.00

Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektoři: Olga Medlíková

Režijní poplatek: zdarma

7) Vodní hrátky (živel voda)

Akreditovaný seminář

Prozkoumáme vodu z různých stran. Jednoduché pokusy využitelné při práci s dětmi přiblíží vlastnosti vody a její význam pro život. Zamyslíme se nad využitím vody, a jak ovlivňujeme její čistotu a dostupnost. S sebou si odnesete krabici s pomůckami pro vlastní zkoumání a malou ekolaboratoř, na které si vyzkoušíme, jak funguje čistírna odpadních vod.

Seminář se koná v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0128.

Datum konání: ČT 12. 2. 2015 12.00 – 16.00

Místo konání: ZŠ a MŠ Klíč, s. r. o., Česká Lípa

Lektoři: Alice Hudcová, Miroslava Nováková

Režijní poplatek: zdarma

8) Mosty a lávky mezi ekovýchovou, dětmi a veřejností, aneb jak komunikovat o environmentální výchově (osobnostní rozvoj pedagoga)

Akreditovaný seminář

Praktické ukázky a metodika pro všechny, které zajímá, čím může ekovýchova zaujmout děti a dospělé. Seminář vám pomůže nalézt cestu, jak oslovit široké spektrum lidí s různými pohledy na svět, a jak a čím motivovat různé cílové skupiny k šetrnějšímu způsobu života.

Určeno pro pedagogické pracovníky a řídící pracovníky MŠ.

Seminář se koná v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0128.

Datum konání: PÁ 27. 2. 2015 9.00 – 14.00

Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektoři: Jan Krajhanzl

Režijní poplatek: zdarma

9) Vzdušné hádanky (živel vzduch)

Akreditovaný seminář

Vyzkoušíte si aktivity a pokusy vedoucí k porozumění významu vzduchu a využití jeho energie. Kromě námětů a inspirace, jak tento živel měřit, poznávat a pozorovat, získáte meteostanici a vyrobíte si jednoduché pomůcky pro svoji další práci s předškolními dětmi.

Seminář se koná v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0128.

Datum konání: ÚT 10. 3. 2015 12.00 – 16.00

Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektoři: Alice Hudcová, Miroslava Nováková

Režijní poplatek: zdarma

10) Prevence syndromu vyhoření (osobnostní rozvoj pedagoga)

Akreditovaný seminář

Cílem semináře je poskytnout účastníkům základní orientaci v problematice syndromu vyhoření a umožnit jim získat základní dovednosti a znalosti pro jeho prevenci. Seminář vás uvede do dané problematiky, představí vám symptomy syndromu vyhoření a vyzkoušíte si praktická cvičení využívající metody a techniky vedoucí k jeho rozpoznání a prevenci.

Určeno pro pedagogické pracovníky a řídící pracovníky MŠ.

Seminář se koná v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0128.

Datum konání: ST 18. 3. 2015 10.00 – 15.00

Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektoři: Michaela Žáková

Režijní poplatek: zdarma

11) Klubíčková záhada (živel země)

Akreditovaný seminář

Tvořivý seminář, při kterém si budeme hrát, tvořit i zkoumat. Nabídneme vám aktivity vedoucí k lepšímu poznání rostlinných i živočišných vláken – např. pokusy nebo pozorování pod mikroskopem, který vám zůstane k dalšímu bádání. Vyzkoušíme si metody zpracování vláken a tkaní na kolíčkovém stavu, který si pak odnesete s sebou pro vlastní práci s dětmi. Pohrajeme si také s barvením a barvičkami.

Seminář se koná v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0128.

Datum konání: ST 25. 3. 2015 12.00 – 16.00

Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektoři: Alice Hudcová, Miroslava Nováková

Režijní poplatek: zdarma

12) Co se všechno přihodí, než se prkno narodí (živel země)

Akreditovaný seminář

Seminář vám přiblíží růst a vývoj stromů, jakožto dřevní hmoty, vlastnosti dřeva, jeho využití a zpracování. A protože základem je zdravý les, který plní všechny své funkce, podíváme se společně do lesa, abychom poznali, jak o něj lesníci pečují, vychovávají jej a chrání, než z něj mohou těžit dříví. Podíváme se i do truhlárny, kde se dozvíte mnohé o zpracování dřeva. Kromě naučných aktivit s dětmi pro vaši inspiraci si představíme i nové dřevěné pomůcky a hračky pro děti, kterými jim svět dřeva a lesa můžete přiblížit. Pomůcky si vyzkoušíte a některé i odnesete s sebou.

Seminář se koná v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0128.

Datum konání: ST 15. 4. 2015 9.00 – 15.00

Místo konání: Skelná Huť, Ralsko

Lektoři: Eva Kajzarová

Režijní poplatek: zdarma

13) Půda, hlína, blátíčko (živly země a oheň)

Akreditovaný seminář

Seminář představí půdu nejen jako důležité prostředí a zdroj živin pro živé organismy, ale zaměříme se také na její vlastnosti a jak tento živel s dětmi zkoumat a využít. Pro vlastní práci s dětmi si odnesete malý skleník na pěstování bylinek. Součástí semináře bude práce s hlínou a tvoření z keramické hlíny pro každého.

Seminář se koná v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0128.

Datum konání: ST 22. 4. 2015 12.00 – 16.00

Místo konání: SEV DIVIZNA

Lektoři: Alice Hudcová, Miroslava Nováková

Režijní poplatek: zdarma

14) Motám, soukám nitku, aneb jak se žilo … (živel země)

Akreditovaná akce

Exkurze s workshopem do tkalcovského muzea vás přenese do doby vašich babiček a prababiček. Přiblíží zpracování a využití lnu a další tradiční techniky. Některé si i sami vyzkoušíte (např. výroba mýdla) a odnesete si inspiraci, kam s dětmi na výlet.

Seminář se koná v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0128.

Datum konání: ÚT 28. 4. 2015 9.00 – 16.00

Místo konání: Tkalcovské muzeum Voletiny u Trutnova

Lektor: Martina Poliaková

Režijní poplatek: zdarma

Odjezd zvláštním autobusem v 9.00 z parkoviště Na Rybníčku (naproti SCHKO Jizerské hory, U Jezu 10, Liberec). Předpokládaný návrat na stejné místo v 16.00.

15) Slunečník a Větrník – energie zadarmo (živly vzduch, oheň a voda)

Akreditovaná akce

Seminář, na který naváže odpolední exkurze do muzea energie, je zaměřen na využívání energie slunce, vody a větru. Dozvíte se, jaký je význam Slunce pro život, princip fungování malé vodní elektrárny, využití větru a solárních panelů a dalších zdrojů na praktických ukázkách a příkladech blízkých předškolním dětem. To vše vám přinese náměty a inspiraci pro vlastní práci, při které využijete buzolu, solární hračku i další pomůcky, na nichž můžete dětem demonstrovat vaše nově nabyté znalosti.

Seminář se koná v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0128.

Datum konání: ČT 14. 5. 2015 9.00 – 16.30

Místo konání: SEV DIVIZNA, Velké Hamry

Lektoři: Aleš Kočí, Alice Hudcová, Miroslava Nováková, Petr Schulz

Režijní poplatek: zdarma

Odjezd zvláštním autobusem od SEV DIVIZNA a návrat na stejné místo v 16.30.

16) Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě

Akreditovaný seminář

Seminář vám představí zkoumání, pozorování, bádání a tvoření s „živly“. Seznámíte se s nově vzniklými nebo méně známými pomůckami a materiály pro učitele MŠ.

Získáte inspiraci a nápady pro badatelskou a tvořivou činnost s dětmi rozvíjející jejich technické předpoklady. Odnesete si nové pomůcky a studijní materiály k vaší další práci.

Seminář se koná v rámci projektu Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0128.

Datum a místo konání: ÚT 21. 10. 2014 CEV Paleta Pardubice ST 12. 11 2014 Krajský úřad České Budějovice

ÚT 3. 3. 2015 Sluňákov, o. p. s., Olomouc

ST 4. 3. 2015 ZOO Ostrava

Lektoři: Alice Hudcová, Miroslava Nováková

Režijní poplatek: zdarma

 

images/stories/opvk_hor_zakladni_logolink_bar_czjpg.jpg