Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Výukové programy terénní exkurze pro ZŠ
exkurze pro ZŠ
Terénní exkurze pro základní školy

PROSÍME, RESPEKTUJTE PRAVIDLA REALIZACE TERÉNNÍCH EXKURZÍ:

  • aktuální počet dětí potvrďte 3 dny předem, informujte lektora o tom, zda mají děti speciální vzdělávací potřeby
  • zodpovědnost za účastníky programu má pedagogický doprovod
  • na jednu exkurzi - maximálně jedna třída, minimální počet je 10 účastník
  • 1 hodina exkurze = 60 minut, respektujte stanovenou délku programu, případně si její změnu vyjednejte předem
  • místo a čas srazu si domluvte předem s lektorem
  • exkurze probíhají v terénu, proto mějte vhodnou obuv a nepromokavé oblečení
  • na účastnický poplatek obdržíte potvrzení (vyberte jej od dětí předem, prosíme o přesnou částku)

Pokud se nebudete moci z vážných důvodů na objednanou program dostavit, dejte nám předem telefonicky vědět. Váš termín programu obratem obsadíme náhradníkem.

img_5247jpg.JPG


 
DOTEK JIZEREK (6. – 9. tř. ZŠ)

images/stories/galerie/draci_kamen/p1130181jpg.jpg

Cíl: Prozkoumání přírodních a kulturních prvků příměstské lokality Liberce se zaměřením na specifické rysy našeho kraje

Z konečné zastávky MHD Radčice se vydáme po hranici CHKO Jizerské hory. Krajina nám nabízí setkání s dědictvím rodu Clam-Gallasů a Kateřiny z Redernu. Po vzoru libereckých průkopníků turistiky dosáhneme vyhlídky Dračí kámen, která poskytuje pohled na město a vybízí k zamyšlení, jaké vrcholy jsme již v životě zdolali. Prožitkové aktivity nám přiblíží detaily jizerskohorské přírody, historii osídlené krajiny a vliv generací na podobu místa pod horami. Pevná obuv nutná!

 

Read more...
 
JAK TO VŠECHNO ZAČALO … (6. – 9.tř. ZŠ)

Cíl: Seznámení s jednotlivými obdobími ve vývoji Země v kontextu lokálních i globálních environmentálních problémů současnosti.p1050583jpg.JPG

Účastníci programu se vydají až k počátkům planety Země a postupně projdou jednotlivými obdobími jejího vývoje. Blíže se seznámí s charakteristickými představiteli jednotlivých období. Praktické aktivity a tematické hry přiblíží žákům, jak prehistorické děje ovlivnily dnešní podobu okolní přírody. Program přináší impulzy k zamyšlení nejen nad otázkami vzniku života na Zemi, ale také nad vzrůstajícím vlivem lidského druhu na globální životní prostředí.

Doporučujeme pevnou obuv.

Read more...
 
S PŘÍRODOU ZA ŠKOLOU (4. – 7. tř. ZŠ)

images/stories/p1080954jpg.JPG

 

Cíl: Poznání blízkého okolí s poznatky o přírodě a o historickém osídlení.

Účastníci programu se vydají z Chrastavy na Hamrštejn - zříceninu středověkého hradu ze 14. století, který je opředen nejednou pověstí. Žáci si vyzkouší orientaci v terénu i v mapě. Cestou se pomocí řešení jednotlivých úkolů seznámí s některými druhy živočichů i rostlin vyskytujících se v dané oblasti. Chybět nebudou hry a na závěr rozluštění jedné z pověstí o hradu Hamrštejn.

Doporučujeme pevnou obuv.

 

 

Read more...