Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Výukové programy střední školy Prales na talíři (1. – 2. roč. SŠ)
Prales na talíři (1. – 2. roč. SŠ)
Cíl programu: Seznámení se s pěstováním palmy olejné ve vztahu k ekosystému tropického deštného lesa. Pochopení souvislostí mezi naším spotřebitelským chováním a úbytkem pralesů.

plantaz_palma.jpgÚčastníci programu poznají dopady pěstování palmy olejné na ekosystém tropických deštných lesů. Uvědomí si problémy pralesních oblastí Indonésie, které jsou důsledkem zvýšené poptávky po palmovém oleji a zakládání plantáží palmy olejné. Zamyslí se nad možnostmi řešení tohoto globálního problému vzhledem ke svému spotřebitelskému způsobu života.

Pro doplnění předmětů: biologie, zeměpis, občanská výchova, rozvojové vzdělávání.

Délka programu: 2,5 hodiny

Období konání: celoročně

Místo konání: SEV DIVIZNA (uvnitř)

Účastnický poplatek: 35Kč

  [ Back ]