Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Výukové programy základní školy 2. stupeň ZŠ (6. - 9. třída)
2. stupeň ZŠ (6. - 9. třída)
POCHYBNÉ SUVENÝRY ANEB ZLOČINY V DIVOČINĚ (6. – 8.tř. ZŠ)

Cíl programu: Seznámení s problematikou nelegálního obchodu se zvířaty. Poznání, jak tento obchod reguluje úmluva CITES. krabice-slonovinyjpg.jpg

V programu se prostřednictvím zážitkových aktivit a aktivizačních metod seznámíme s úmluvou CITES. Vysvětlíme si její význam pro obchod s ohroženými zvířaty a její dopad na náš běžný život. Dozvíme se, jaké nekalé praktiky využívají pytláci a pašeráci zvířat a jakou roli v obchodu se zvířaty hrají turisté. Společně budeme hledat možnosti, jak se chovat, abychom přispěli k zachování ohrožených druhů zvířat.

 

Read more...
 
VODA, KLIMA A ZVÍŘATA (6. – 8. tř. ZŠ) - NOVINKA

Cíl: Poznání významu vody jako nedílné součásti přírodních dějů, představení dopadů lidské činnosti na tyto přírodní procesy a uvědomění si vlastní zodpovědnosti.

 

Žáci se budou zabývat vodou jako nedílnou součástí přírodních dějů. Seznámí se s projevy klimatických změn na příkladu vybraných přírodních procesů (mořské proudy, tání ledovců, okyselování a oteplování oceánů) a s jejich možnými důsledky v podobě ohrožení zvířat a lidí. Společně s žáky se zamyslíme nad možnostmi, jak snížit osobní podíl na klimatických změnách vzhledem k vlastnímu spotřebitelskému životu. Součástí programu je představení vybraných druhů ohrožených zvířat přímo v areálu zoologické zahrady.

Read more...
 
PRALES NA TALÍŘI (7. – 9.tř. ZŠ)

Cíl: Seznámení se s pěstováním palmy olejné ve vztahu k ekosystému tropického deštného lesa. Pochopení souvislostí mezi naším spotřebitelským chováním a úbytkem pralesů.

plantaz_palma.jpg

Účastníci programu poznají dopady pěstování palmy olejné na ekosystém tropického deštného lesa. Uvědomí si problémy pralesních oblastí Indonésie, které jsou důsledkem zvýšené poptávky po palmovém oleji a zakládání plantáží palmy olejné. Zamyslí se nad možnostmi řešení tohoto globálního problému vzhledem ke svému spotřebitelskému způsobu života.

Read more...
 
HOŘKÁ CHUŤ ČOKOLÁDY (Kakao a dětská práce) (8. – 9. tř. ZŠ)

Autorem programu je Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi.

Program je součástí cyklu Svět v nákupním košíku, více na www.nazemi.cz/programy

Cíl: Poznání souvislosti vlastního spotřebitelského chování a problémů lidí/dětí v rozvojových zemích.p1090060jpg.JPG

Co se skrývá za chutí čokolády? Pomocí metod aktivního vyučování, spolupráce ve skupině, zážitkových aktivit a práce s textem se účastníci programu dozvídají, že za lahodnou chutí může být i hořkost dětské práce, chudoby, nerovnost příležitostí či nedostatečná právní ochrana. Pokusíme se navrhnout možnosti, jak přispět ke snížení výskytu dětské práce, a zamyslíme se nad odpovědností lidí žijících v globalizovaném světě.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2