Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

BAREVNÝ SVĚT ZVÍŘAT (6. – 7. tř. ZŠ)

Cíl: Seznámení se s významem zbarvení vybraných druhů zvířat v přírodě.

penkava_svatebni_sat.jpg

Žáci interaktivní formou poznají význam zbarvení zvířat v přírodě. Naučí se rozpoznávat výstražné a ochranné zbarvení. Dozví se, proč je pro některé živočichy důležitý pestrobarevný „svatební šat“. Na část výuky se žáci přesunou do venkovního areálu, kde se každý z nich pokusí nalézt několik druhů ukrytých zvířat a správně k nim přiřadit funkci jejich zbarvení těla. Součástí programu je návštěva zoologické zahrady, kde si ověří nově získané poznatky přímo na některých chovaných druzích zvířat. Nakonec se společně zamyslíme, jak my, lidé, negativně zasahujeme do přírody, a tak ovlivňujeme i barevný svět zvířat.

Průřezové téma: Environmentální výchova – základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (přírodopis)

 

Délka programu: 3 hodiny                                         

Období konání: září – říjen, duben – červen

Místo konání: SEV DIVIZNA, ZOO Liberec - uvnitř i venku                                                       

Účastnický poplatek za žáka: 55 Kč (kombinace SEV DIVIZNA a ZOO Liberec)

  [ Back ]