Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

HMYZ POD LUPOU (6. – 8. tř. ZŠ)
07-15-13-12-16-22-img_5834jpg.JPG

Cíl: Poznání a pozorování některých skupin hmyzu.

Účastníci programu se naučí lovit, pozorovat a poznávat vybrané zástupce hmyzí říše podle jejich charakteristických znaků a prostředí, kde žijí. Čeká nás lov nejen na louce či v lese, ale i v potoce. Oblečení do přírody nutné!

Průřezové téma: Environmentální výchova – ekosystémy, základní podmínky života

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (přírodopis)

 

Délka programu: 3 hodiny

Období konání: září, květen – červen

Místo konání: v okolí SEV DIVIZNA - venku

Účastnický poplatek za žáka: 45Kč

 

  [ Back ]