Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Výukové programy základní školy 2. stupeň ZŠ (6. - 9. třída) HOŘKÁ CHUŤ ČOKOLÁDY (Kakao a dětská práce) (8. – 9. tř. ZŠ)
HOŘKÁ CHUŤ ČOKOLÁDY (Kakao a dětská práce) (8. – 9. tř. ZŠ)

Autorem programu je Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi.

Program je součástí cyklu Svět v nákupním košíku, více na www.nazemi.cz/programy

Cíl: Poznání souvislosti vlastního spotřebitelského chování a problémů lidí/dětí v rozvojových zemích.p1090060jpg.JPG

Co se skrývá za chutí čokolády? Pomocí metod aktivního vyučování, spolupráce ve skupině, zážitkových aktivit a práce s textem se účastníci programu dozvídají, že za lahodnou chutí může být i hořkost dětské práce, chudoby, nerovnost příležitostí či nedostatečná právní ochrana. Pokusíme se navrhnout možnosti, jak přispět ke snížení výskytu dětské práce, a zamyslíme se nad odpovědností lidí žijících v globalizovaném světě.

 

Průřezové téma: Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost (výchova k občanství), Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis)

 

Délka programu: 3 hodiny

Období konání: celoročně

Místo konání: SEV DIVIZNA - uvnitř

Účastnický poplatek za žáka: 45 Kč

 

  [ Back ]