Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

JAK SE ŽIJE V PŮDĚ (6. – 7. tř. ZŠ)

Cíl: Seznámení se s významem půdy pro živé organismy a její zásadnimg_7010jpg.JPGí rolí pro život člověka.

V průběhu programu si studenti zkusí určit půdní druhy a formou pokusů stanovit kyselost půdy. Dále si vyzkouší hledat a určovat půdní živočichy pomocí určovacího klíče. Součástí programu jsou tematické hry, které vedou k zamyšlení a diskusi o významu půdy v našem životě.

 

 

Průřezové téma: Environmentální výchova – základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (přírodopis, chemie)

 

Délka programu: 3 hodiny

Období konání: září – říjen, duben – červen

Místo konání: Lidové sady - venku

Účastnický poplatek za žáka: 45 Kč

 

  [ Back ]