Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

KAM S TÍM SMETÍM (1. tř. ZŠ)

 

Cíl: Seznámení s tříděním odpadů a jejich dalším využitím.

p1020320jpg.JPG

V zahradě SEV DIVIZNA děti objeví zákoutí zanesené odpadky. Kde se tu vzaly? Co se stane, když zůstanou v přírodě? Patří všechny odpadky do popelnice? Děti si vyzkouší základní třídění odpadů na jednotlivé složky a pochopí princip recyklace. V závěru programu vytvoří jednoduchý výrobek z recyklovaného materiálu. Pozor! První polovina programu probíhá venku v zahradě – mějte vhodné oblečení!

Průřezové téma: Environmentální výchova – lidské aktivity a problémy

životního prostředí, vztah člověka k prostředí

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody)

Pro doplnění předmětu: prvouka

Délka programu: 2 hodiny

Období konání: celoročně

Místo konání: zahrada a učebna SEV DIVIZNA (venku a uvnitř)

Účastnický poplatek za žáka: 35 Kč

 

 

  [ Back ]