Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Výukové programy základní školy 2. stupeň ZŠ (6. - 9. třída) POCHYBNÉ SUVENÝRY ANEB ZLOČINY V DIVOČINĚ (6. – 8.tř. ZŠ)
POCHYBNÉ SUVENÝRY ANEB ZLOČINY V DIVOČINĚ (6. – 8.tř. ZŠ)

Cíl programu: Seznámení s problematikou nelegálního obchodu se zvířaty. Poznání, jak tento obchod reguluje úmluva CITES.krabice-slonovinyjpg.jpg

V programu se prostřednictvím zážitkových aktivit a aktivizačních metod seznámíme s úmluvou CITES. Vysvětlíme si její význam pro obchod s ohroženými zvířaty a její dopad na náš běžný život. Dozvíme se, jaké nekalé praktiky využívají pytláci a pašeráci zvířat a jakou roli v obchodu se zvířaty hrají turisté. Společně budeme hledat možnosti, jak se chovat, abychom přispěli k zachování ohrožených druhů zvířat.

Průřezové téma: Environmentální výchova - základní podmínky života, vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis), Člověk a společnost (výchova k občanství)

 

Délka programu: 2,5 hodiny

Období konání: celoročně

Místo konání: SEV DIVIZNA (uvnitř)

Účastnický poplatek: 35Kč

 

Tento program byl vytvořen za finanční podpory Státního fondu životního prostředí a MŽP ČR.

 

Logo SFŽP Logo MŽP

  [ Back ]