Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Poklady z půdy

Milý učitelé, pro nadcházející školní rok (2021/22) jsme připravili pro 4. či 5. tř. ZŠ dlouhodobý program Poklady z půdy, který bude přihlášenou třídu provázet po celý rok. Jeho náplní je 10 „lekcí“, z nichž se 5 odehrává společně s lektory v SEV DIVIZNA Liberec nebo jeho okolí a 5 v okolí školy nebo ve škole pouze s pedagogem (pro tyto lekce poskytneme metodickou a materiálovou podporu).

 

Jednotlivé lekce na sebe navazují a probíhají cca jednou za měsíc. Délka jedné lekce je 3h, většina lekcí se odehrává venku. Na školní lekce od nás dostane pedagog náměty na jednotlivé aktivity, které s dětmi zrealizuje dle svých časových možností v rámci daného měsíce. Máte tak jedinečnou možnost zavítat k nám do DIVIZNY vícekrát než jednou za rok a prožít tak s námi celý školní rok.

 

Cílem programu je přivést žáka k hlubšímu poznání půdy a uvědomění si jejího významu, aby péči o půdu považoval za nutnou a smysluplnou v každodenním životě. Naším záměrem je přinést u zúčastněných hlubší a trvalejší výsledky ve vzdělání díky dlouhodobé a systematické práci se stejnou skupinou žáků. Rozvinout u dětí komunikační a praktické dovednosti, kompetence k jednání a aktivnímu přístupu potřebné pro trvale udržitelný život a utvářet postoje přátelské k přírodě a životnímu prostředí.

 

Doufáme, že se nový model spolupráce bude líbit jak pedagogům, tak i dětem. Lektoři SEV DIVIZNA.

 

Oslovila Vás tato nabídka? Tak hledáme právě vaši třídu ke spolupráci. Ozvěte se nám co nejdříve na mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it a domluvíme podrobnosti. Neváhejte, nečekejte, počet tříd je omezen.

08-13-21-05-44-19-pudajpg.jpg