Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Výukové programy základní školy 1. stupeň ZŠ (1. - 5. třída) PŘÍBĚH NEOBYČEJNÉHO SEMÍNKA (1. - 5. tř. ZŠ)
PŘÍBĚH NEOBYČEJNÉHO SEMÍNKA (1. - 5. tř. ZŠ)

07-15-13-10-20-42-p1090049jpg.JPGCíl: Přiblížení vývoje od semínka až po dospělou rostlinu. Uvědomění si významu semen nejen v našem jídelníčku.

Pomocí her a prožitkových aktivit se děti seznámí s rozmanitostí semen a plodů v přírodě. Společně odhalíme, jak se semínka šíří a budeme pozorovat zázrak života skrytý v obyčejném semínku. Budeme tvořit ze semínek a vyzkoušíme si, kolik práce je zapotřebí ke vzniku chleba. Starší děti se více zaměří na poznávání obilovin (4., 5. tř.).

 

Průřezové téma: Environmentální výchova – lidské aktivity a problémy

životního prostředí, vztah člověka k prostředí

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody), Člověk a svět práce

Pro doplnění předmětu: prvouka, přírodověda, pracovní činnosti

 

Délka programu: 2,5 hodiny (1. - 3. tř.), 3 hodiny (4., 5. tř.)

Období konání: celoročně

Místo konání: SEV DIVIZNA - uvnitř

Účastnický poplatek za žáka: 35 Kč, 45 Kč

 

  [ Back ]