Divizna Liberec

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Titulní strana Výukové programy základní školy 2. stupeň ZŠ (6. - 9. třída) VODA, KLIMA A ZVÍŘATA (6. – 8. tř. ZŠ) - NOVINKA
VODA, KLIMA A ZVÍŘATA (6. – 8. tř. ZŠ) - NOVINKA


Cíl: Poznání významu vody jako nedílné součásti přírodních dějů, představení dopadů lidské činnosti na tyto přírodní procesy a uvědomění si vlastní zodpovědnosti.

Žáci se budou zabývat vodou jako nedílnou součástí přírodních dějů. Seznámí se s projevy klimatických změn na příkladu vybraných přírodních procesů (mořské proudy, tání ledovců, okyselování a oteplování oceánů) a s jejich možnými důsledky v podobě ohrožení zvířat a lidí. Společně s žáky se zamyslíme nad možnostmi, jak snížit osobní podíl na klimatických změnách vzhledem k vlastnímu spotřebitelskému životu. Součástí programu je představení vybraných druhů ohrožených zvířat přímo v areálu zoologické zahrady.

 

Průřezové téma: Environmentální výchova - základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda (přírodopis, chemie), Člověk a společnost (výchova k občanství)

 

Délka programu: 3 hodiny

Období konání: celoročně

Místo konání: SEV DIVIZNA, Zoo Liberec (uvnitř i venku)

Účastnický poplatek za žáka: 55,- Kč (kombinace SEV DIVIZNA a Zoo Liberec)

  [ Back ]